Göteborg namn ursprung

Göteborg namn ursprung

Göteborg namn ursprung. Då Göteborg skapades pågick krig med Norge och Danmark. Detta föranledde att befästningar försenades eller förstördes av anfallarna. Först efter 20 år färdigställdes bastionen vid Otterhällan samt skansen på Risåsberget, där Skansen Kronan senare skulle uppföras. Därefter kom en befästningslinje från nuvarande Kungshöjd till Nya Porten. Stadsvallen förstärktes med sten, samtidigt grävdes en bred och djup vallgrav som extra skydd. Tre bastioner byggdes mot söder och fyra åt öster. Mellan dessa uppfördes kraftiga murar och krutförråd. Mot sjösidan placerades sänkverk för att hindra fartyg att komma nära murarna. Infarten från sjösidan reglerades genom Stora och Lilla Bommen. I slutet av 1600-talet var hela fästningsverket klart. Göteborg var nu en betydlig säkrare stad att bo i. Under början av 1800-talet beslöts om undanröjande av fästningsverken för att senare ge plats åt nybebyggelse.

Namnet Göteborg härstammar från när staden grundades i början av 1600-talet. Alternativa stavningar förekom då, bland annat Giötheborg, Göteborgh och Gothenburg och så Gamble Gotenborg. Själva namnet kommer av att Göteborg var en befäst stad vid mynningen till Göta älv.

Under byggandet av befästningen pågick även uppbyggnad av stadskärnan. Det bevarade Kronhuset var först på plats. Det största behovet var lagring av kanoner, krut och kulor. Staden växte fort och okontrollerat. Avfall, smuts och lössläppta djur orsakade en mycket negativ miljöpåverkan, en stinkande stad. Svåra bränder drabbade staden ofta under de första seklen. Och detta har medfört att mycket få av byggnaderna från den här tiden finns bevarade idag.

LÄS MER: Kongahälla och Kungälvs historia

Under början av 1700-talet godkände regeringen en flotta med 50 fartyg för kaperier. Armadan leddes av ”Lasse i Gatan”. Regeringen kunde också bevilja civila fartygs kaperi. Anledningen lär ha varit att hålla farvattnen fria från fiender och andra kapare, förutom att det stärkte statskassan. Men först på slutet av seklet leddes vatten in till staden genom vattenledningar från Kallebäck. Detta medförde att staden kunde hållas ren från ”gödsel , avfall och odör”. Luften blev bättre att andas. Vattenposter etablerades på olika platser. Ostindiska Huset byggs och är nästan färdigt då danskarna belägrar staden 1788. De intar Uddevalla och Vänersborg men lämnar Göteborg orörd efter engelsk medling.

Göteborg namn ursprung. Ostindiska Huset byggs och är nästan färdigt då danskarna belägrar staden 1788. De intar Uddevalla och Vänersborg men lämnar Göteborg orörd efter engelsk medling.
Göteborg namn ursprung. Ostindiska Huset byggs och är nästan färdigt då danskarna belägrar staden 1788. De intar Uddevalla och Vänersborg men lämnar Göteborg orörd efter engelsk medling.

Under 1800-talet sköt bebyggelsen fart. Befästningen började rivas 1807 för att ge plats åt byggnader som Fiskekyrkan, Sociala Huset, Domkyrkan, Stora Saluhallen och Centralstationen. Men seklets alla koleraepidemier , som avlöste varandra, är dock seklets dystra historiska minne. Det fanns tider då staden verkade öde. De normalt livliga gatorna var folktomma.

1900-talet har varit behäftat med upp- och nedgångar för Göteborgs. Hisingen, som industricentrum, har upplevt en blomstrande varvstid, som förbyttes i drastiska nedläggningar. Glasbruk, porslinsfabrik och rederinäringar har följt deras spår. Det är väl SKF, Volvos skapare, som hållit hoppet om industrialism uppe. Göteborg namn ursprung.

LÄS MER: Skrota bilen i Göteborg med gratis hämtning