Fröboms Bildemontering AB

Fröboms Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Fröboms Bildemontering finns i Horndal ca 3 mil norr om Avesta. Företaget sysselsätter 3 anställda och är auktoriserade och miljö- och kvalitetscertifierade enligt SBR:s system.

Företaget demonterar ca 700 bilar om året, och har ett stort lager begagnade reservdelar.

Kontaktuppgifter: Fröboms Bildemontering AB, S. Industriområdet, 774 68 Horndal, Tel 0226-408 77

Information om skrotning av bilar i Värmlands Län

Skrota bilen hos Fröboms Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Horndal bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Fröboms Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Fröboms Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Horndal för avregistrering.