Fornåsa Bildemontering

Fornåsa Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. Bildelar säljer dom genom bildelsbasen.

Fornåsa Bildemontering AB bildades 2015 och är ett ganska ungt företag i branschen. Målet dom har varit tydligt. Dom vill bedriva en miljöriktig demontering enligt gällande lagkrav för att kunna leverera bra begagnade reservdelar från en miljövänlig hantering till privatpersoner och företag.

Kontaktuppgifter: Fornåsa Bildemontering AB, Lönsås 312, 590 33 Fornåsa, Tel 013-103 103

Mer information om skrotning av bil i Östergötlands Län

Skrota bilen hos Fornåsa Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Fornåsa bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Fornåsa Bildemontering. AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Fornåsa Bildemontering. AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Fornåsa för avregistrering.

Fler bilskrotar i Östergötlands Län