EU-regler för mopeder

EU-regler för mopeder

Nya EU-regler för mopeder har troligen orsakat att många kört sin moped olagligt i vissa fall. Den tidigare moppen med maxhastighet av 30 km/tim. finns inte längre att köpa. Äldre sådana anses vara klass 2-mopeder. Körkortsregler och förarbevis har delvis förändrats. Idag gäller att endast EU 1 och EU 2-mopeder får säljas i landet .

För båda klasserna gäller krav på AM körkort eller förarbevis. Utbildning för detta körkort kan påbörjas vid 14 år och 9 månaders ålder. Och utbildningstiden måste vara minst 12 tim. hos auktoriserad lärare. Ett undantag finns här. Det behövs inget körkort eller förarbevis att köra en moped av klass-2 för en person som fyllt 15 år före 1 oktober 2009.  En 30 km/tim. moped utan typintyg får bara köras på ett inhägnat område. Trafikförsäkring får tecknas för dessa mopeder. Det måste dock understrykas att försäkringen inte gäller om olycka skett på otillåtet ställe.

LÄS MER: Fyrhjulingarnas framfart på våra vägar
Nya EU-regler för mopeder har troligen orsakat att många kört sin moped olagligt i vissa fall. Den tidigare moppen med maxhastighet av 30 km/tim. finns inte längre att köpa.
Nya EU-regler för mopeder har troligen orsakat att många kört sin moped olagligt i vissa fall. Den tidigare mopeden med maxhastighet av 30 km/tim. finns inte längre att köpa.

Idag är endast klass 1- och klass 2-mopeder tillåtna i handeln, så inga nya så kallade 30 km/tim. mopeder är tillåtna att införas i trafik. Båda klasserna klasserna vara trafikförsäkrade vid körning på allmän väg och föraren måste vara fyllda 15 år. (Körkortskravet förstärker detta) Hjälmtvång gäller för båda typerna. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren för mopeden tills den blivit skrotat hos en auktoriserad bilskrot. Det betyder att samma miljöförordning som för skrotbilar gäller. All kostnad för miljöförstöring som orsakas av mopeden eller skrotbilen före inlämning och avregistrering drabbar ägaren.

LÄS MER: Limousine en historisk lyxbil

Övriga regler för en klass 1-moped är att den får framföras med 45 km/tim. Den måste vara registrerad och ha nummer skylt bak. Den får inte köras på cykelbanor. Vid ägarbyte skall detta göras till Trafikstyrelsen. Avregistrering skall göras i samband med skrotningen, som kan utföras på samma ställe som skrota bilen i Göteborg.

En klass 2- moped får endast framföras i 25 km/tim. Den behöver inte vara registrerad men måste trafikförsäkras. De äldre 30 km – mopederna med typintyg tillhör den här kategorin. Dessa mopeder skall köras på cykelbanor samt på vägrenar.

LÄS MER: Hur påverkar koldioxiden klimatet på vår jord

Det åligger tillverkarens att följa nya EU-regler för mopeder och dom har  ansvar att konstruera mopeder efter gällande begränsningar av hastigheter. Som tidigare kan de trimmas för mycket höga hastigheter. Svenska försäljare får inte sälja en trimmad moped. Men det är inte förbjudet att äga en liknande. Den kan ju användas i tävlingar på inhägnade och lagliga ställen. Detta medför att många gör sina inköp på internet och kringgår därmed försäljningsförbudet. Värst av allt är dock tillverkarnas flykt från lagstiftningen. Det är landets lagar som skall styra konstruktionen och inte vise versa. Detta förringar inga hastighetsöverträdelser. Svåra olyckor händer och är helt beroende på mycket höga hastigheter. Tyvärr visar förfarandet hur enkelt det är att komma över livsfarliga ”leksaker” som inte följer EU-regler för mopeder.

LÄS MER: Hur påverkar den förhöjda fordonsskatten dieselbilar