Epa & A-traktorns nya krav

Epa & A-traktorns nya krav

Epa & A-traktorns nya krav. Nya krav om besiktning betyder att en stor del måste skrotas eller lämnas in till en bilskrot. Uppskattningsvis finns cirka 20 000 sådana i trafik före beslutet. Från 20 maj 2018 skall dessa fordon kontrollbesiktas. Framtida besiktningar skall ske 24 mån. efter föregående godkända besiktning.

LÄS MER: Testa din bil före bilbesiktningen

Allaredan på 1940-talet utkom den första förordningen från regeringen. Traktorkungörelsen 1940:440 beskrev tillåten konstruktion och allmänna bestämmelser. Ändamålet var att bygga om fordon till arbetsmaskiner. Under 1950-talet tillkom kravet på registreringsplikt. Det visade sig att de ombyggda fordonen började användas för person- och godsbefordran. Så under 1970-talet ändrades reglerna. EPA-traktorn förbjöds och ersattes av A-traktorregler Grundkraven från 1940 kvarstod. Men den stora förändringen var ändra specifikationen för begreppet max hastighet av 30 km/tim. EPA-traktorns krav på max utväxling 10:1 ändrades.

LÄS MER: Bilproducenternas roll med uttjämta fordon

En ny konstruktion skulle säkerställa den övre godkända max-hastigheten, som fortfarande skulle vara 30 km/tim. + – 10 %  Volvo Duett var den mest populära bilen att bygga om. Utrustad med bärande ram och med  en högvarvig motor var bilens tekniska förutsättningar idealiska. Med kravet för utväxling 10:1 behövdes bara växlarna över tvåan spärras. Och övrig ombyggnad var enkel. Samtidigt var det lätt att hitta billiga reservdelar på olika bilskrotar. Men tack vara de högvarviga motorerna var det lätt att nå hastigheter upp mot 60 km/tim. Och ändock hölls lagkravet om utväxlingen 10:1. Många svåra olyckor hände vid dessa relativa höga hastigheter.

LÄS MER: Hur gör man för att skrota en bil

Dessa resulterade i de nya föreskrifterna i A-traktorreglerna. I folkmun kallas fortfarande de nya A-traktorerna för EPA-traktorer. Vissa nya krav, som LGF-skylt, har införts med placering bak på fordonet. Men de nya konstruktions-reglerna, för säkerställande av max-hastigheten, har inte medfört att de flesta fordonen framförs lagligt. Vid ett tillfälle uppmätte radarn en EPA-traktor som körde i 113 km/tim.Epa & A-traktorns nya krav.  Olyckorna har inte nämnvärt minskat. Många bilar har också många tekniska brister. Därför har Trafikstyrelsen infört de nya kraven om besiktningar av dessa fordon.

Epa & A-traktorns nya krav. Från 20 maj 2018 skall dessa fordon kontrollbesiktas. Framtida besiktningar skall ske 24 mån. efter föregående godkända besiktning.
Epa & A-traktorns nya krav. Från 20 maj 2018 skall dessa fordon kontrollbesiktas. Framtida besiktningar skall ske 24 mån. efter föregående godkända besiktning.
LÄS MER: Lämna förbrukad bil till skroten

Det nya besiktningskravet kommer, med all säkerhet, att tvinga många ägare till bilskrotning med sina fordon. Men regeringen har uppfattat behovet från ungdomar, som främst är bosatta på landsbygden. Så något slag av kompensation vill man ge dessa. Ett uppmuntrande besked kommer därför från regeringen. Man har godkänt och släppt en motion (2017/18:2319) där man vill modernisera för A- och EPA-traktorer. Förslaget är att höja max-hastigheten. Den bör justeras och likställas med gällande regler för EU-mopederKanske kan detta verka som plåster på såren.Epa & A-traktorns nya krav. 

LÄS MER: Är elbil miljösmart eller?