Eklunds Bildelslager i Skövde AB

Eklunds Bildelslager i Skövde AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Eklunds Bildelslager i Skövde AB, Larsgården Våmb 541 33 Skövde 0500-413 845

Skrota bilen hos Eklunds Bildelslager i Skövde AB

När det är dags att skrota bilen i Skövde bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Eklunds Bildelslager i Skövde AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Skövde och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Eklunds Bildelslager i Skövde AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Skövde och avregistreras.