Ekholms Bildemontering AB

Ekholms Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Ekholms Bildemontering AB har ett brett sortiment av begagnade delar. Dom försöker att återvinna så många kuranta delar som möjligt från varje bil.  Delarna säljer företaget till verkstäder, privata fordonsägare och försäkringsbolag i hela landet.  Varje del är noggrant kontrollerad. Delarna skickas med Post varje dag.

Kontaktuppgifter: Ekholms Bildemontering AB, Ljungströmsväg. 11, 692 75 Kumla, Tel 019-577 089

Skrota bilen hos Ekholms Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Kumla bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Ekholms Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Ekholms Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Kumla för avregistrering.

Information om skrotning av bilar i Örebro Län

Fler bilskrotar i KÖrebro Län