Dumpade skrotbilar

Dumpade skrotbilar

Dumpade skrotbilar. Antalet pendelparkeringar har ökat snabbt i landet. De sprider ut sig runt tätbefolkade orter och städer. Det finns också knutpunkter mellan glesbygd och tåg- eller bussansluta stationer där dessa platser finns. Ur miljösynpunkt är dessa parkeringsplatser naturligtvis mycket viktiga. Många bilister kan alternativt välja att ställa bilen och åka kommunalt när en laglig och gratis p-plats erbjudes. Och genom sänkt resekostnad till jobbet har detta alternativ fått stor genomslagskraft.  P-platserna som anlägges av Trafikverket underhålles senare av utsedd entreprenör. Marken ägs normalt av kommunen som även bär ansvaret för ordningen på platsen. Kommunens trafikavdelning och miljöavdelning delar på arbetsuppgifter som måste göras i samband med olika överträdelser. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en utsliten bil.

Bilbärgning Gbg AB kan hjälpa till att få bort dumpade skrotbilar. Det som behövs är det senaste registreringsbeviset (del 2). Besök vår hemsida bilskrotgbg.se för mer information.
Bilbärgning Gbg AB kan hjälpa till att få bort dumpade skrotbilar. Det som behövs är det senaste registreringsbeviset (del 2). Besök vår hemsida bilskrotgbg.se för mer information.
LÄS MER: Bästa tipsen hur man skrotar en bil

På grund av många inblandade parter kan det dröja länge innan något beslut har fattats. Detta uppfattas mycket negativt av allmänheten, som tolkar ett sådant förfarande som ovilja från kommunalkontoret. Och många oegentligheter inträffar  kontinuerligt på dessa platser. P.-platserna, som är fria från kostnad, har i regel dålig bevakning. Kommuner anlitar många gånger vaktbolag för tillsynen. Men den är idag normalt sett inte tillräcklig. Platserna har blivit perfekta ställen att dumpa bilar. Här är det perfekt att dumpa sin skrotbil när när man snabbt vill bli av med den. Även en stulen bil hamnar lätt här eftersom platsen ofta är lite avsides. Och ägare till en nyss avställd bil tar tar chansen att dumpade skrotbilar en plats för en tid. En normal p.-plats börjar likna en uppställning för skrotbilar. Pendlare, som får svårt att hitta dagplats, larmar oftast kommunen och klagar över situationen.

Dumpade skrotbilar. Antalet pendelparkeringar har ökat snabbt i landet. De sprider ut sig runt tätbefolkade orter och städer.
Dumpade skrotbilar. Antalet pendelparkeringar har ökat snabbt i landet. De sprider ut sig runt tätbefolkade orter och städer.

Men det tar lång tid att utreda vissa förhållande före beslut om en avhysning. Att flytta annans egendom betraktas juridiskt som stöld.  Först måste ägaren identifieras och kontaktas. I många fall misslyckas detta av olika anledningar. P.-platserna är dock väl bevakade nattetid av ovälkomna besökare. Det dröjer inte länge förrän plundringen är igång. Det finns alltid några begärliga delar som kan plockas bort. Kompletta hjul tillhör favoritdelarna. Så tillsammans med dumpade bilar förvandlas andra till skrotbilar med inget eller litet värde. Enligt miljöbalken skall skrotbilar snarast transporteras till en bilskrot för att skrotas och saneras. Skrota bilen i Göteborg med gratis hämtning. I detta tillstånd är det naturligt att en miljöansvarig kan fatta beslut om avhysning av en otvivelaktig skrotbil.

LÄS MER: Regler däck, mönsterdjup, vinter & sommardäck

Det är dock märkligt, att det i de flesta fallen måste ett miljöbrott skett innan en avhysning kan ske. Det obefintliga värdet på en dumpad skrotbil eller avställd dito borde räcka till ett snabbt skrotningsbeslut från miljöansvarig. En illegal bilägare, som finner sin skrotbil borttransporterad, tar självklart chansen att stöldanmäla. Detta är kanske orsaken till att det dröjer så länge med en sanering av dumpade skrotbilar på platsen.

LÄS MER: Kontroller man bör göra innan besiktning av bilen