Dieselskandalen

Dieselskandalen

Upprinnelsen till dieselskandalen är miljöorganisation EPD i USA. Anklagade biljätten Volkswagen för att ha fuskat vid certifieringen av sina dieselbilar. Detta hände år 2015 och kraftiga efterdyningar känns än idag. Och i USA berördes minst 11 miljoner bilar av fusket. Man förfäktade där att dieselbilarnas kväveoxid- och hälsovådliga partikelutsläpp översteg mångfalt de värden, som stipulerades i EU5-förordning. Detta föranledde den tyska miljöorganisationen till att själv utföra verklighetsbetonade tester och mätningar. Dessa visade att utsläppen av bland annat kväveoxider översteg förordningens krav med upp mot 25 gånger godkänt värde. Ett avslöjande som var början till det största falsarium som någonsin drabbat biltillverkningen, och som skulle visa medföra betydande lagändringar av föroreningsgrader i många länder.

LÄS MER: Elbilens negativa miljöpåverkan

Volkswagen, som från början stod i blickpunkten, ansattes hårt av USA. Ganska omgåend fälldes biltillverkaren för dieselskandalen att betala 130 miljarder i skadestånd till amerikanska ägare. Men det var bara början av problemen. Omkring en halv miljon bilar hade samlats in av Volkswagen i USA. Av dessa har 30 % blivit föremål för inlämning till bilskrot. Övriga skall miljömässigt uppdateras och åter slussas ut på den amerikanska marknaden. Oro finns att även en stor del av dessa måste klassa som skrotbilarEn efter en blev andra europeiska bilmärken testade.

Upprinnelsen till dieselskandalen är miljöorganisation EPD i USA, som anklagade biljätten Volkswagen för att ha fuskat vid certifieringen av sina dieselbilar.
Upprinnelsen till dieselskandalen är miljöorganisation EPD i USA. Anklagade biljätten Volkswagen för att ha fuskat vid certifieringen av sina dieselbilar.
LÄS MER: Avgasproblem på Volvos bussar och lastbilar

Resultatet blev förbluffande. I princip upptäcktes större eller mindre avvikelser hos alla. Volvo var inget undantag. Krav på ombyggnad ställdes, vilket också utfördes på biltillverkarnas bekostnad. Resultatet blev mycket nedslående. Efter ändringen tappade motorn mycket effekt. Bilarna blev svaga och tröga i acceleration. Somliga fick haverier med dyra reparationer, som sattes i samband med ombyggnaden. Många anser att biltillverkarna känt till de negativa konsekvenserna och därför valt den brottsliga vägen för att över huvud taget hålla dieselbilarna vid liv. Under tiden arbetade myndigheter med skapandet av miljözoner, som skulle utestänga trafik av dieselbilar.

LÄS MER: Bästa tipsen inför bilbesiktningen

Samtidigt varnades nybilsköpare för dessa personbilar. Vi kan idag se att nedgången av nyregistreringar av dieselbilarna är cirka 50 %. Dieselskandalen har även medfört stora politiska beslut om förbud av fossila bränslen. Många länder har på en kort tid lagt förordning av att sådana personbilar inte får säljas efter en bestämd tidpunkt , medan andra satt förbud att köra ett sådant fordon. Så den genom tidernas största dieslskandalen har medfört att stora politiska beslut fått behövlig lift på vägen.

LÄS MER: Kör alla fossil haltiga bilar till skroten