Demontering bil Göteborg

Demontering bil Göteborg

Arbetssätt demontering bil Göteborg är motsatsen till biltillverkarnas förfarande när dom monterar ihop en ny bil på fabriken. När en uttjänt bil anländer till bildemonteringen görs en mottagningskontroll där en första okulär besiktning utföres. Eftersom skrotbilar klassas som farligt avfall innan dom har dränerats. Måste bilen förvaras på en uppställningsplats som är tät t ex. gjuten betongplatta för att förhindra att läckage från skrotbilen nå ut till miljön (kretsloppet).

Besiktning och sanering

Bilen tas in i verkstadshallen för en mer övergripande besiktning för att se vilka reservdelar som kan tänkas återvinnas. Funktionstester på väsentliga delar som t ex. motor, växellåda, bakaxel, bakaxel, generator, startmotor, drivaxlar, instrumentpanel, hjul, mm. Allt som är tillräckligt funktionsdugligt och av värde märks upp före dränering och demontering bil Göteborg. Nu påbörjas det viktiga ur miljösynpunkt arbete med att sanera bilen på vätskor och miljöfarliga ämnen. Vissa vätskor kan återanvändas som t ex. bränsle övriga skall samlas in, hanteras och lagras separat så skador på människors hälsa och miljön undviks.

Återanvändning och återvinning

Nu startar demontering av alla uppmärkta delar som skall tas tillvara. ytterligare funktionstester görs för att se att reservdelen uppfyller kvalitetskraven som är ställda. Delen märks om för att sedan lagras och hittas på ett smidigt sätt. När en kund efterfrågar en begagnad reservdel, paketeras reservdelen och skickas den någonstans Sverige. När allt värdefullt är bortplockat pressas bilen ihop för transport till sin slutdestination fragmenteringen. Här rivs och mals den för att slutligen krossas till småbitar och vidare transport till smältverk för att utgöra nya stålprodukter. Skrotade bilar är en stor resurs för Sverige. När du skrota bilen hos en auktoriserad aktör, fråga alltid efter ett skrotningsintyg. 80% energibesparing på att återvinna stål från skrot än att framställa det från järnmalm.

LÄS MER: Skrota bil för demontering i Göteborg
Arbetssätt demontering bil Göteborg är motsatsen till biltillverkarnas förfarande när dom monterar ihop en ny bil på fabriken. När en uttjänt bil anländer till bildemonteringen görs en mottagningskontroll där en första okulär besiktning utföres.
Arbetssätt demontering bil Göteborg är motsatsen till biltillverkarnas förfarande när dom monterar ihop en ny bil på fabriken. När du ska skrota bilen och bil anländer till bildemonteringen görs en mottagningskontroll där en första okulär besiktning utföres.
LÄS MER: Blåvitts Göteborgs mest framgångsrika fotbollsklubb