Däck regler

Däck regler

Däck regler.  Enligt Transportstyrelsens däckkrav indelas efter fordon och årstider. Vid vinterväglag mellan 1 dec. till 31 mars skall fordonen utrustas med vinterdäck. Vinterdäck får användas mellan 1 okt. till 15 april, då även dubbdäck får användas. Ett fordon med max totalvikt på 3,5 ton klassas som lätt. För ett sådant gäller ett minsta däckdjup av minst 1,6 mm på sommarväglag och 3,0 mm på vinterväglag. Alla axlar skall vara likvärda utrustade. Släpvagn som dras skall ha motsvarande dragbils däcksutrustning. Att beakta är att däckets friktion mot vägbanan avtar när mönsterdjupet understiger 3 mm.

LÄS MER: Tänka på inför besiktning av bilen

Ett fordon med över 3,5 tons totalvikt, klassas som tungt, och för sådana gäller följande. PÅ sommarväglag gäller samma däck regler och krav som på lätta fordon, minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. På vinterväglag skall tunga fordons minsta mönsterdjup på drivaxlarna vara minst 5,0 mm. Inga krav på vinterdäck ställs på framaxlar. Är fordonet framhjulsdrivet krävs däremot att bakaxlarna utrustas med motsvarande vinterhjul. Inga vinterkrav ställs på tillkopplat släp.

LÄS MER: När är det smartast att byta bil

En skärpt trafikförordning (1998:1276) är under framtagning av regeringen. Från 1 december 2019 skall ett tillägg göras på tunga fordon. Samtliga axlar skall vara utrustade med vinterdäck. Detta gäller även för släpfordon som är kopplade till dragbilen. Alla däck regler och krav skall naturligtvis även gälla för utländska fordon. För vad man säger:” Ett schysst konkurrens- och trafiksäkert läge skall gälla för alla”. Det är lovvärda ord. Men konsekvenserna blir något annat med en kronisk brist av bevakning. Och tyvärr är det mest troligt att de svenska åkarna kommer att drabbas värst.

LÄS MER: Bästa tipsen om bilen skall skrotas

Att skrota däcken och lämna in dem till bilskrotning för materialåtervinning är naturligtvis viktigt. Den låga eller obefintliga däckfriktionen mot fuktigt underlag är ju orsaken till många olyckor. En annan omdiskuterad olyckssituation är den så kallade fällknivs-effekten. Dragbilar, med extrem kort hjulbas, råkar ofta ut för detta. Därför dryftas förbud för sådana ekipage på vinterväglag. Men tillsättande av nya lagar och förordningar kräver också ökad tillsyn och bevakning på våra vägar. Att kontrollera däck regler och att utföra åtgärder är bristfälliga eller helt obefintliga. Mindre ord och mera handlingar har länge efterfrågats. För att nå likvärdig konkurrenssituation, men tyvärr utan synligt resultat.

LÄS MER: Fixa alla små fel innan man säljer bilen
LÄS MER: Hur mycket är min bil värd, värdera bil