Däck regler

Däck regler

Däck regler.  Enligt Transportstyrelsens däckkrav indelas efter fordon och årstider. Vid vinterväglag mellan 1 dec. till 31 mars skall fordonen utrustas med vinterdäck. Vinterdäck får användas mellan 1 okt. till 15 april, då även dubbdäck får användas. Ett fordon med max totalvikt på 3,5 ton klassas som lätt. För ett sådant gäller ett minsta däckdjup av minst 1,6 mm på sommarväglag och 3,0 mm på vinterväglag. Alla axlar skall vara likvärda utrustade. Släpvagn som dras skall ha motsvarande dragbils däcksutrustning. Att beakta är att däckets friktion mot vägbanan avtar när mönsterdjupet understiger 3 mm.

LÄS MER: Tänka på inför besiktning av bilen

Ett fordon med över 3,5 tons totalvikt, klassas som tungt, och för sådana gäller följande. PÅ sommarväglag gäller samma däck regler och krav som på lätta fordon, minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. På vinterväglag skall tunga fordons minsta mönsterdjup på drivaxlarna vara minst 5,0 mm. Inga krav på vinterdäck ställs på framaxlar. Är fordonet framhjulsdrivet krävs däremot att bakaxlarna utrustas med motsvarande vinterhjul. Inga vinterkrav ställs på tillkopplat släp.

LÄS MER: När är det smartast att byta bil

En skärpt trafikförordning (1998:1276) är under framtagning av regeringen. Från 1 december 2019 skall ett tillägg göras på tunga fordon. Samtliga axlar skall vara utrustade med vinterdäck. Detta gäller även för släpfordon som är kopplade till dragbilen. Alla däck regler och krav skall naturligtvis även gälla för utländska fordon. För vad man säger:” Ett schysst konkurrens- och trafiksäkert läge skall gälla för alla”. Det är lovvärda ord. Men konsekvenserna blir något annat med en kronisk brist av bevakning. Och tyvärr är det mest troligt att de svenska åkarna kommer att drabbas värst.

LÄS MER: Bästa tipsen om bilen skall skrotas

Att skrota däcken och lämna in dem till bilskrotning för materialåtervinning är naturligtvis viktigt. Den låga eller obefintliga däckfriktionen mot fuktigt underlag är ju orsaken till många olyckor. En annan omdiskuterad olyckssituation är den så kallade fällknivs-effekten. Dragbilar, med extrem kort hjulbas, råkar ofta ut för detta. Därför dryftas förbud för sådana ekipage på vinterväglag. Men tillsättande av nya lagar och förordningar kräver också ökad tillsyn och bevakning på våra vägar. Att kontrollera däck regler och att utföra åtgärder är bristfälliga eller helt obefintliga. Mindre ord och mera handlingar har länge efterfrågats. För att nå likvärdig konkurrenssituation, men tyvärr utan synligt resultat.

LÄS MER: Fixa alla små fel innan man säljer bilen
LÄS MER: Hur mycket är min bil värd, värdera bil

inför bilbesiktning

Inför bilbesiktning

Inför bilbesiktning.  Anmärkningar som kan drabba bilen vid en besiktning är indelade i tre klasser. En anmärkning i klass ett medför att åtgärd måste ske före nästa besiktning En klass två-anmärkningar kräver åtgärder med en ombesiktning inom en viss tid. En klass tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som ger direkt körförbud. Ägaren får inte köra hem bilen. Det finns åtgärder som ägaren kan göra före en besiktning. De flesta anmärkningar upptäckes okulärt vid besiktningen. Dessa kan upptäckas genom personlig kontroll av bilen. Många märkesverkstäder erbjuder gratis kontroll med prisuppgift för reparation av funna brister. Det finns även verkstäder som utför en sådan tjänst till en rimlig kostnad.

LÄS MER: När är det mest ekonomiskt att byta bil

För den ägare som själv kontrollerar sin bil inför bilbesiktning finns vissa tips att ge. De tre mest frekventa anmärkningar som bilbesiktningen kräver efterkontroll är för det mesta mycket enkelt att åtgärda. Positionsljus eller halvljus fungerar inte. Kolla alla lampor före besiktningen och byt de som inte fungerar. Parkeringsbromsen fungerar dåligt. Många gånger räcker en enkel åtdragning av justeringsskruv. Spricka i vindrutan. Byt för att slippa efterkontroll.  Observera att förra årets klass ett-anmärkning måste vara åtgärdad. Om inte förvandlas den till en två med krav på efterkontroll.

Inför bilbesiktning.  Anmärkningar som kan drabba bilen vid en besiktning är indelade i tre klasser. En anmärkning i klass ett medför att åtgärd måste ske före nästa besiktning En klass två-anmärkningar kräver åtgärder med en ombesiktning inom en viss tid. En klass tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som ger direkt körförbud.
Inför bilbesiktning.  Anmärkningar som kan drabba bilen vid en besiktning är indelade i tre klasser. En anmärkning i klass ett medför att åtgärd måste ske före nästa besiktning En klass två-anmärkningar kräver åtgärder med en ombesiktning inom en viss tid. En klass tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som ger direkt körförbud.
LÄS MER: Är elbilen det bästa för miljön, eller?

Andra frekventa brister är för svag färdbroms, glapp i spindelled och styrled samt för höga utsläppsvärden. Enligt statistik från bilbesiktningen är 38 % av bilar över 14 år behäftade med klass två-anmärkningar. Detta bör man tänka på inför bilbesiktningSäkerhetsfel, som orsakar direkt körförbud, drabbar i första hand bilar i denna kategori. Bristerna upptäcks i broms- och styr-systemen, även för höga utsläppsvärden kan orsaka en klass tre-anmärkning. Kostnaderna för dessa reparationer överstiger oftast bilvärdet. Sådan bil bör klassas som skrotbil och bärgas till närmaste bilskrot. Enkla kontroller , framför allt av de tre mest frekventa anmärkningarna, kan spara både tid och pengar till ägarna. De japanska bilarna skapar minst problem för sina ägare. Kanske är dessa personer mer observanta och justerar småfel inför bilbesiktning. Detta tycks vara de mest frekventa felan på modernare bilar. 

LÄS MER: Återgärda bilen fel innan du säljer 
LÄS MER: Bilskroten på den gamla goda tiden

10 tips när du skrotar bilen

10 tips när du skrotar bilen

10 tips när du skrotar bilen. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse. Typexempel är sanering efter läckage av miljöfarliga ämnen och olja vid längre uppställning av bilen. Samt betalningskrav för bärgning. För att undvika sådana problem rekommenderas alltid ägaren att lämna in bilen för skrotning innan miljöproblem uppstår.

I processen, från skrotningsbeslut till fragmentering, kan mycket oförutsett hända. PÅ grund av brister på kontroll och övervakning tjänar många stora oskattade belopp under vägen till skrotning. 10 tips när du skrotar bilen eller råd för skrotning lämnas till ägare av skrotbilar. Av dessa finns lagar och förordningar som måste beaktas, samt följande av Länsstyrelsens förordningar för hindrande av olaglig verksamhet.

1. Tillse att rätt registreringsbevis finns

För avregistrering hos Transportstyrelsen krävs det senaste registreringsbeviset (del 2 gult)

Behövs nytt registreringsbevis, klicka här för att beställa nytt registreringsbevis hos transportstyrelsen.

2. Ordna så att underteckning kan göras

Ägaren skall legitimera sig och underteckna dokument vid lämning. En fullmakt från ägaren måste finnas om någon annan lämnar in skrotbilen. 

Behövs fullmakt, klicka här för att ladda ner fullmakt.

3. Tänk på trafiklagar vid körning

Om ägaren själv tänker lämna bilen direkt till ett skrotföretag måste han tänka på följande. Det gäller körförbud om bilen är avställd. Inte heller får en avställd bil bogseras på allmän väg. Eventuella böter bör ställas mot gratis transport. Bästa tipsen om man skrotar bilen.

4. Följ miljöbalkens föreskrifter

På Google finns de alternativen för bärgning och transport.  Refererande till miljöbalken har ägaren alltid ansvar för sin bil. Han eller hon blir betalningsskyldig för händelser som kan kräva sanering på väg till bilskroten.

5. Beakta Länsstyrelsens krav på säkerhet

Ett enda undantag finns från ovanstående regel. Bärgningsföretag, som har tillstånd från Länsstyrelsen att transportera miljöfarligt avfall, måste ha en speciell transportförsäkring. Genom denna försäkring garanteras ägaren från alla överraskande kostnader. Ett företag med detta speciella tillstånd visar alltid detta i sina annonser . Med ett klick kan tillståndet kontrolleras av en kund.

10 tips när du skrotar bilen. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse.
10 tips när du skrotar bilen. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse.
6. Gör riskbedömning vid planering

Om ägaren mot förmodan är intresserad av en inte godkänd transportör av Länsstyrelsen finns risk att bilen kommer att hanteras på ett brottsligt sätt. Det är lätt att förfalska ägarbyte för att efter uppjustering sälja bilen vidare i trafik. Viss organiserad brottslighet är specialiserad på illegal utförsel. Det finns många oseriösa aktörer som vill profitera skattefritt.

7. Lämna inte bilen till en oseriös aktör

Vid förfrågan om hämtning kan ägaren bli lurad genom systematiskt felaktiga prisuppgifter. Före beställning av hämtning uppger hämtaren ett lockpris. Men förklarar vid hämtningen, att skrotbilen inte har något värde, så någon betalning kan inte ges. En nogräknad ägare lämnar inte sin bil vid ett sådant förfarande.

8. Gör en sista utvärdering om lämplig hämtare

Ägare av skrotbilar uppmanas att läsa receptioner och inlägg rörande olika företag. Personer som blivit lurade eller bedragna brukar göra sig hörda på detta sätt. I utbudet av hämtare av skrotbilar finns bara någon enstaka som har tillstånd från Länsstyrelsen. I Göteborg tycks det endast finnas ett företag som har ett sådant tillstånd, och som specialiserar sig på hämtning av skrotbilar.

9. Observera vikten av skrotningsintyg

Ägaren signerar överlåtelsehandling vid lämnandet av skrotbilen samt erhåller mottagningsbevis och skrotningsintyg. Detta förpliktar avregistrering och att bilskroten kommer att återanvända/återvinna minst 95% av bilens vikt.

10. Kontrollera vid behov

10 tips när du skrotar bilen. Skrotningsföretaget ansvarar för att bilen blir avregistrerat hos Transportstyrelsen. Ägaren kan enkelt få detta verifierat genom ett telefonsamtal till Transportstyrelsens kundtjänst för fordon Tel. nr. 0771-141516 eller på deras hemsida under fliken fordonsuppgifter.

Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Göteborg med omnejd, cirka 5 mil runt Göteborg. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi sammarbetar med. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall). Välkomna att ringa 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar.
Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Göteborg med omnejd, cirka 5 mil runt Göteborg. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi samarbetar med. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall). Välkomna att ringa 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar. fler tips när du skrota bilen.

Skrota din uttjänta bil

Skrota din uttjänta bil

Skrota din uttjänta bil. Återvinning av uttjänta fordon har gått mycket fort under de senaste tiotalsåren. Den klassiska återanvändningen av begagnade bildelar, som bilskrotningsföretagen huvudsakligen arbetade med är under en snabbgående strukturförvandling. Att sälja begagnade reservdelar som t ex. bildelsbasen i konkurrens med de allt mer ökande internetförsäljning, som många gånger erbjuder nya delar till ett lägre pris. Detta kommer att tvinga många skrotningsföretag att antingen lägga ned sin verksamhet eller att helt lägga om produktionen. Och med dagens hårda myndighets krav genom Bilskrotningsförordningen kommer nyetablering inom området att hindra många aktörer under projekteringen av en nyanläggning. Att återvinning av uttjänta fordon utvecklas till återvinning av material i stället för begagnade komponenter beror på många faktorer.

Skrota bilen med hämtning gratis

Den1 juli 2007 infördes bilproducenternas ansvar enligt EU-regler. Denna förordning beskriver i första hand producenternas mottagningsansvar för att skrota din uttjänta bil med max totalvikt av 3,5 ton.  År 2012 utgick ett förtydligande från Bilproducenterna till Sveriges kommuner, där kraven på kommunerna fastställdes. Även grunden till den i dag gällande bilskrotningsförordningen fastställdes i bilaga till dokumentet. Tidigare hade myndigheterna fastställt ett återvinningskrav till år 2015. 85 % av bilens totala materialinnehåll skulle återvinnas eller återanvändas. Bilproducenterna som består av tillverkare, importörer, försäljare. Auktoriserade bilskrotare har gemensamt utvecklat återvinningsprocessen framgångsrikt. År 2015 nådde man 84 % materialåtervinning vilket var detsamma som 96 % av fordonets vikt.

LÄS MER: Skrotning av bilen i Göteborg med gratis hämtning
Skrota din uttjänta bil. Återvinning av uttjänta fordon har gått mycket fort under de senaste tiotalsåren.
Skrota din uttjänta bil. Återvinning av uttjänta fordon har gått mycket fort under de senaste tiotalsåren. Det finns bilskrot som hämtar och betalar för skrotbilar.
LÄS MER: Hämtning av bil för skrotning

Detta första steg var troligtvis det enklaste steget eftersom den största delen var järnåtervinning när du skrota din uttjänta bil. Detta utföres av magnetiska rullar efter att fordonet hackats sönder av väldiga hammarkvarnar. Den förfinade processen av fragmentering har resulterat i att det nya kravet, 95 % av materialåtervinning, är nådd idag. För nå målet krävs en anläggning som kan sortera bl. a. koppar, aluminium, icke magnetiska metaller, gummi, plaster, textilier och grus. Det slutliga målet är naturligtvis 100 % återvinning/återanvändning. De 5 sista procenten, som kan betraktas som slaggprodukter. Föremål för analys av olika tekniska faktorer som t.ex. att genom olika vätskors densitet sortera ut specifika ämnen. Även om ingen uttalat sig om tiden kommer målet med all säkerhet att nås. Ett stort utvecklingsarbete med att skrota din uttjänta bil återstår. Varje förbättring av fordonets kretsgång får nog räknas i tiondelar av en procent.

Mer information att skrota bilen och lämna en förbrukad bil till en skrotanläggning.

LÄS MER: Förbjud den olagliga exporten med skrotbilar

Hämtning av bil för skrotning gratis. Vad kostar det att skrotar en bil. Hur mycket får man när man skrotar bilen. Skrota bil utan papper. Avregistrera bil hos auktoriserad bilskrot. Skrotbilar hämtas. Skrot Göteborg.

Skrota bilen hur gör jag

Skrota bilen hur gör jag

Skrota bilen hur gör jag?  Det borde inte vara speciellt svårt att skrota bilen som måste anses vara uttjänt efter många års trogen tjänst. Men så är det nog inte många som upplever det som enkelt och smärtfritt. Det är många problem och frågor som måste undersökas innan bilen lämnas till någon skrot. Mycket kan tyvärr gå fel i proceduren, och detta kan skapa onödiga situationer i framtiden. 

LÄS MER: Information om auktoriserad bilskrot i Göteborg

När beslutet har fattats att skrota bilen måste vissa handlingar plockas fram eller beställas. Det är viktigt att förvissa sig om att skrotbilen verkligen blir avregistrerat hos Transportstyrelsen. För detta krävs att rätt registreringsbevis finns för att följa med bilen. Det skall vara den senaste utgåvan och finns inte den måste den beställas hos Transportstyrelsen och finnas i bilen vid inlämning. Beviset skall undertecknas av ägaren. Vid tillfälle inte detta är möjligt måste fullmakt följa någon annans attest.  När alla formaliteter är gjorda gäller det att hitta rätt ställa att skrota bilen. Det måste vara en auktoriserad bilskrot, som garanterar för att bilen blir avregistrerad. På ett korrekt sätt efter inlämnandet. Skrota bilen hur gör jag det på enklaste sätt.

LÄS MER: Bilskrot skall ha auktorisation från Länsstyrelsen

Men innan skrotbilen nått fram till ett sådant skrotföretag finns saker att beakta. Många gånger är bilen avställd och får därför inte köras på allmän väg. Inte heller bogsering är tillåten i det här fallet. Att trotsa den här förordningen kan bli dyrbar för föraren. Därför måste ägaren tillse att skrotbilen lämnas till något skrotföretag. Och det är vid den proceduren, som ägaren måste vara observant, och ha planerat eller kontrollerat vissa uppgifter. Det allvarligaste som kan hända är att ägaren beställer transport av en oseriös aktör. Som genom brottslig och ”skattefri” verksamhet kan återföra bilen i trafik eller sälja den i export.

LÄS MER: Hur får man hämtning av bil för skrotning gratis
Skrota bilen hur gör jag?  Det borde inte vara speciellt svårt att skrota bilen som måste anses vara uttjänt efter många års trogen tjänst.
Skrota bilen hur gör jag?  Det borde inte vara speciellt svårt att skrota bilen som måste anses vara uttjänt efter många års trogen tjänst.
LÄS MER: Hur mycket får man när man skrotar en bil

Dessa aktörer har som taktik att erbjuda betalning vid hämtningen av bilen. Men som vid det tillfället finner massor av anledningar att inte fullfölja överenskommelsen. Det finns dock några saker en ägare kan göra före beslut om att skrota bilen. Bland de annonserande företagen finns det alltid något som är registrerat och seriöst. För att över huvud taget få transportera en skrotbil på allmän väg krävs ett  speciellt tillstånd. Transport av miljöfarligt avfall, utgivet av Länsstyrelsen. Detta erhålles endast av registrerade företag och kan lätt kontrolleras av beställaren.

LÄS MER: Är bilen inte skrotfärdig men defekt

Ett seriöst företag visar i sin annonsering sitt organisationsnummer och sitt tillstånd. Beställaren kan enkelt klicka fram tillståndet från bärgarens hemsida och kontrollera att Länsstyrelsens organisationsnummer överensstämmer. Vid ett sådant tillfälle kan ägaren av skrotbilen känna säkerhet att skrotningen sker på ett lagligt sätt. Bilbärgning Gbg AB hjälper till att skrota bilen Göteborg och ombesörjer gratis hämtning.

Mer information när man skrota bilen och får sin kasserade  bil avregistrerad.

Skrota bilen hur gör jag. Hur skrotar jag min bil. Bortforsling av skrotbilar. Flytta skrotbil. Skrotbilar hämtas. Skrota bilen gratis. Auktoriserad bilskrot. Miljövänlig skrotning bil.

Kvalite på bilar innan dom skrotas

Kvalite på bilar innan dom skrotas

Kvalite på bilar innan dom skrotas. Bedömning av personbilskvalitet före inlämningstid för bilskrotning varierar med den blivande ägarens behov och förväntningar. Dessa är helt beroende på hur och var den blivande ägaren skall använda den nyköpta bilen. För att försäkra sig om säkrade kvalitetsmål måste den blivande ägaren upprätta något slag av kravlista som speglar förväntningar och krav. Observera att dessa skall preciseras som mätbara och därmed också kontrollerbara värden. För personbilen kan dock ett speciellt behov för någon enstaka köpare skönjas.

LÄS MER: Hur säljer man en bil som inte fungerar

En ur designsynpunkt mycket tilltalande modell ger ett positivt intryck och väcker många gånger stor uppmärksamhet. Detta bidrar till höjd självkänsla och status för föraren och verkar härmed till ökad personlig livskvalitet. Som inte mätbar faktor ingår den inte i ett verkligt kvalitetsbegrepp men bör inte negligeras. Specificerade kvalitetsmål är ofta baserade på kostnader fram tills man skrota bilen och lämnar in den till bilskrotning. Dessa varierar som bekant, men vissa kriterier är mer eller mindre självklara vid listningen av ställda förväntningar.

Kvalite på bilar innan dom skrotas. Bedömning av personbilskvalitet före inlämningstid för bilskrotning varierar med den blivande ägarens behov och förväntningar.
Kvalite på bilar innan dom skrotas. Bedömning av personbilskvalitet före inlämningstid för bilskrotning varierar med den blivande ägarens behov och förväntningar. Innan man skrotar bilen bör övervägande om att sälja den begagnade bilen. Ibland går det att köpa billiga begagnade bildelar på bildelsbasen för att fixa till bilen.
Personbilens livslängd till skrotningstid

Personbilens livslängd kan preciseras på olika sätt. Det mest naturliga är att sätta ett värde på ett lägst antal mil bilen måste fungera före bilskrotning. De ägare, som använder bilen mindre, kan istället kräva att bilen kan användas i ett antal år. I detta avseende är det i första hand biltillverkarens korrosionsbehandling som blir kvalitetsavgörande. Idag bör kravet ställas till runt 20 år och är lite beroende av inköpspriset.

Personbilens driftskostnad, tillgänglighet och miljöpåverkan

Personbilens driftskostnad baseras i första hand på uppgiven bränsleförbrukning. Denna kostnad beaktas som kvalitetsfaktor eftersom den påverkar andra faktorer. Utsläppen av miljöfarliga ämnen är till exempel direkt underlag för storleken av bilskatten. Ett eldrivet fordon kommer att i framtiden visa fördelar på alla fronter förutom      nybilspriset. Tillgängligheten kan bedömas av fastställda servisintervaller. Ett servistillfälle betraktas som ett planerat stopp. Ett oplanerat stopp, som är beroende på bilens tillförlitlighet kan orsaka haverier och i värsta fall bilskrotning. Detta är bilägarens gissel. Att förlita sig till de olika biltillverkarnas uppgifter är inte helt tillrådligt. Vid tvivel bör en på marknaden väl inkörd och känd modell väljas. Kvalite på bilar innan dom skrotasAtt ur kvalitetssynpunkt välja rätt bilmärke och modell beror i första hand på att köparen gör en rätt uppdelning och listar sina egna behov, förväntningar och krav.

LÄS MER: Så här skrotar du din bil gratis

Skrota en bil är det gratis?

Skrota en bil är det gratis?

Skrota en bil är det gratis? Bilproducenten har flera skyldigheter när det gäller producentansvaret för bilar. Att ta emot uttjänta bilar utan att dom tar någon ersättning är en av dom. Förutsättning för att skrota bilen gratis är att bilen är komplett. Är det så att vitala delar som exempelvis motor, växellåda eller katalysator saknas har producenten rätt till en skärlig ersättning. Producenten skall ha lämpliga ställen för mottagning för att underlätta för den som vill skrota sin bil. För mer information om mottagningsställe, kontakta din kommun. Dessa skyldigheter regleras i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar. Bilproducenten ansvarar för att minst 95%  av bilens vikt Återanvänds eller återvinns.

LÄS MER: Finns det bra bilskrotar i Göteborg

För att svara på frågan, skrota en bil är det gratis? Ja, så länge det inte saknas delar på bilen och att ni lämnar skrotbilen själv till någon skrot som sammarbetar med producenterna. Stort antal auktoriserade bilskrotar erbjuder hämtning av bil för skrotning gratis. Det man bör veta innan man utnyttjar dessa tjänster är att det finns 2 st olika tillstånd från Länsstyrelsen. Ett tillstånd som auktoriserade bilskrotar har för skrotning av bilar och ett annat som är för bärgning av uttjänta fordon (farligt avfall). Viktigt att försäkra sig om att den auktoriserade bilskroten även har transporttillstånd. Bilägaren har ett ansvar att anlita seriösa företag med rätt behörighet. Konsekvenserna om en olycka sker under transport /bärgning med skrotbilen kan vara bilägarens ansvar om fel företag har används.

LÄS MER: Skrotning av uttjänta bilar i Göteborgsområdet
Skrota en bil är det gratis? Bilproducenten har flera skyldigheter när det gäller producentansvaret för bilar. Att ta emot uttjänta bilar utan att dom tar någon ersättning är en av dom.
Skrota en bil är det gratis? Skrota din bil i Göteborg kostnadsfritt. Bilproducenten har flera skyldigheter när det gäller producentansvaret för bilar. Att ta emot uttjänta bilar utan att dom tar någon ersättning är en av dom. Skall du skrota bilen och lämna den själv kan man få ersättning.
LÄS MER: Tips till dig som ska köpa begagnad bil
Skrotbilar hämtas gratis, hämtnings område är från Kungsbacka till Uddevalla. Kompletta bilar är både hämtning och skrotning gratis om ni anlitar oss. Vi är 2 st företag som sammarbetar. En auktoriserad bilskrot som skrotar och avregistrerar bilen hos Transportstyrelsen och ett bärgningsföretag som hämtar bilen hemma hos dig för vidare transport till skroten. Mvh Bilbärgning Gbg AB / Uffes bilskrot
Skrotbilar hämtas gratis, hämtnings område är från Kungsbacka till Uddevalla. Kompletta bilar är både hämtning och skrotning gratis om ni anlitar oss. Vi är 2 st företag som sammarbetar. En auktoriserad bilskrot som skrotar och avregistrerar bilen hos Transportstyrelsen och ett bärgningsföretag som hämtar bilen hemma hos dig för vidare transport till skroten. Skrota en bil är det gratis?  Vi hjälper er kostnadsfritt med både skrotning och hämtning. Mvh Bilbärgning Gbg AB / Uffes bilskrot
LÄS MER: Hur blir det med västlänken i Göteborg

Ring så skrotar vi din bil

Ring så skrotar vi din bil

Ring så skrotar vi din bil. Vi tar hand om skrotbilar och ombesörjer hämtning av bilen hemma hos er gratis. Ser till att bilen skrotas hos en auktoriserad bilskrot gratis. Vi är 2 företag som sammarbetar med hämtning och skrotning av bilar. Bilbärgning Gbg AB är ett registrerat bärgnings företag som har tillstånd från Länsstyrelen för bärgning av skrotbilar. Uffes bilskrot i Varekil på Orust är en auktoriserad bilskrot som har alla tillstånd som krävs för att skrota er bil. Våra kunder som vi hämtar och skrotar fordon för är privatpersoner, företag, bilverkstäder, kommuner och andra myndigheter. Tillsammans har vi avtal med Stenungsund, Tjörn och Orust kommun som vi bärgar, skrotar och har uppställningsplats av skrotbilar för. För att få avtal med kommuner krävs det att företagen har tillstånd från Länsstyrelsen och har ansvarsförsäkringar.

Ring så skrotar vi din bil. Vi tar hand om skrotbilar och ombesörjer hämtning av bilen hemma hos er gratis. Ser till att bilen skrotas hos en auktoriserad bilskrot gratis.
Ring så skrotar vi din bil. Vi tar hand om skrotbilar och ombesörjer hämtning av bilen hemma hos er gratis. Ser till att bilen skrotas hos en auktoriserad bilskrot gratis.
LÄS MER: Fusk med skrotning av bilar

Vi verkar i nästan hela Västra Götaland och stora delar av Bohuslän. Skrotbilar hämtas gratis i följande områden Fjärås, Kungsbacka, Lindome, Kållered, Mölndal, Mölnlycke, Härryda, Hindås, Partille, Lerum, Floda, Gråbo, Angered, Agnesberg, Göteborg, Öckerö, Hönö, Hisingen, Ale, Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, Ucklum, Ljungskile, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Orust och Tjörn

Skrotbilar hämtas gratis, Vi utgår från Göteborg och sammarbetar med Uffes bilskrot i Varekil på Orust.
Skrotbilar hämtas gratis, Vi utgår från Göteborg och samarbetar med Uffes bilskrot i Varekil på Orust.

Att tänka på när man skall skrota bilen. Senaste utfärdade registreringsbeviset del 2 (den gula delen) skall medfölja till bilskroten samt ha med sig legitimation. Om ett ombud lämnar bilen skall hon eller han ha en fullmakt från bilägaren samt en kopia på dennes körkort.

Här kan ni ladda ner fullmakt KLICKA HÄR

Visste ni att det krävs 5 gånger mer energi att framställa stål från järnmalm än att återvinna det från skrot. Därför är det viktigt, inte bara för miljön utan även för Sveriges bildemonteringar att skrota bilen så dom kan återvinna bilarna på ett miljöriktigt sätt. På så sätt undviker vi att skrotbilar dumpas illegalt i skog och natur. Ring så skrotar vi din bil miljövänligt.

LÄS MER: Köper alla bilar oavsett skick

Fusk med skrotning av bilar

Fusk med skrotning av bilar

Fusk med skrotning av bilar. Det är inte bara bland bilskrotar som målvaktarna har hittat ett ostört område att bedriva sin kriminella verksamhet i. Att den organiserade brottsligheten allt mer använder dessa kan troligtvis bero på att ”affärerna” för det mesta sker via internet. Där är det enklast att nå ut till marknaden. Det är enkelt att hitta källan för brottsligheten men det verkar svårt för rättsväsendet att lagföra de verkliga brottslingarna.

LÄS MER: Målvakternas inträde bland skrotbilar

I flera år har ansvariga myndigheter redogjort problemen med omorganisation och underbemanning, som resulterar i längre utredningstider. Detta i sin tur uppmuntrar mer än avskräcker de illegala verksamheterna.  Ett välkänt och omdebatterat område är de målvakter som organiseras av bilägare som vill parkera gratis. Problemet hör stötts och blötts. Men någon radikal lösning som en gång för alla sätter stopp för verksamheten har inte presenterats. Beloppet som undanhålles statskassan kan tyckas vara stort i sammanhanget, målvakter i den organiserade brottsligheten. Men det kan betraktas både harmlöst och amatörmässigt i jämförelse med liknande uppläggningar i den undre världen.

Fusk med skrotning av bilar. Det är inte bara bland bilskrotar som målvaktarna har hittat ett ostört område att bedriva sin kriminella verksamhet i.
Fusk med skrotning av bilar. Det är inte bara bland bilskrotar som målvaktarna har hittat ett ostört område att bedriva sin kriminella verksamhet i. Anlita företag som har auktorisation om du skrota bilen. Flera bilskrotar i Göteborg skrotar bilar miljövänligt.
LÄS MER: Hur gör man med trasiga bilar

Här finner man ofta en missbrukare utan några sociala anknytningar. Det är inte samma person som startat verksamheten. Troligtvis har företaget ändrat form genom konkurser och dyl. Ett företagsnamn kan figurera med upp till tre olika organisationsnummer. En röd tråd visar dock vägen till upphovsmannen för den alerta utredaren. Uppstarten är ofta att oregistrerade företag ( hos Bolagsverket och Skatteverket) dyker upp väl maskerade förutom att organisationsnummer saknas. 

Efter inkörning och tester om uppmärksamhet registreras företaget hos Bolagsverket för att ge sken av att vara seriöst. Vid minsta konfrontation från någon myndighet avslutas företaget hos Bolagsverket (gärna genom konkurs) för att senare registreras igen med nytt organisationsnummer för att fortsätta fusk med skrotning av bilar. Detta kan upprepas och vid något tillfälle kan en målvakt sättas in som totalansvarig för företaget. Men det finns en tråd att linda och som också visar penningflödet för den noggranna utredaren.

LÄS MER: Skrota bilen hos en seriös och godkänd aktör

Förutom utpekade företagsmålvakter förekommer även andra avarter inom kriminell verksamhet. I motion 2017/18:246 angående förslag till skrotningspremie för gamla bilar. Den nämner ett mycket lågt omhändertagande av skrotbilar jämförelsevis tidigare år.  Ett inlägg som gjorts visar en mycket stor differens finns mellan nyregistrering, avregistrering och avställningar. En jämförelse med tidigare års redovisningar från Transportstyrelsen skulle detta innebära att hundratusentals skrotbilar måste ha dumpats någonstans. Och så är det troligtvis – men inte i Sverige.

LÄS MER: Hur gör man om man inte kan köra bilen till skroten

Men ägare av avställda skrotbilar är registrerade, och att spåra dessa är inte svårare än att hitta målvakterna till felparkerade bilar.  Vid omhändertagande av en skrotbil är det enkelt att byta ägare i stället för avregistrering hos TransportstyrelsenEn snabb koll på en auktoriserade bilskrots bilinnehav visar att det är fusk med skrotning av bilar. Den illegala, lönsamma och tydligen riskfria utförseln av uttjänta bilar har ökat kraftigt.  Många av dessa bilar har lämnats in för skrotning på grund av höga miljöfarliga avgasutsläpp. Men den goda viljan att förbättra miljön genom utfasning av skrotbilarna faller dock pladask tills dess att verksamheten stoppas.  I stället för att minska de miljöfarliga utsläppen exporteras de nu till länder med mindre miljökrav.

Skrotbilar hämtas gratis

Skrotbilar hämtas gratis

Skrotbilar hämtas gratis. Bärgning av skrotbilar utan tillstånd från Länsstyrelsen är ett brott mot miljöbalken och avfallsförordningen. Om bilen är uttjänt och inte varit i drift på ett tag är det inte ovanligt att exempelvis oljetråg börjar rosta sönder och risk för olja att läcka ut och nå kretsloppet. Företag med tillstånd har personal med utrustning att utföra åtgärder som krävs för att förebygga läckage, spill eller liknande. Det ställs även krav på rätt försäkringar för att få tillstånd.

Skrotbilar hämtas gratis. Bärgning av skrotbilar utan tillstånd från Länsstyrelsen är ett brott mot miljöbalken och avfallsförordningen.
Skrotbilar hämtas gratis. Skrota bilen  hos Bilbärgning Gbg AB som bärgar bilen gratis till en bilskrot som är auktoriserad. Bilbärgning Gbg AB har tillstånd att bärga skrotbilar från Länsstyrelsen Bärgning av skrotbilar utan tillstånd från Länsstyrelsen är ett brott mot miljöbalken och avfallsförordningen.

Förutom ordinarie trafikförsäkring skall det även finnas en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som kan uppstå för företaget vid en skada eller olycka. Om skrotbilar hämtas gratis av företag som saknar tillstånd är det ett brott mot miljöbalken som kan ge dryga böter eller i vissa fall fängelse. Auktoriserade bilskrotar erbjuder tjänsten  skrotbilar hämtas. Auktorisationen som bilskrotar har för att skrota en bil är inte samma tillstånd som transport av uttjänta fordon (farligt avfall).

LÄS MER: Betydelse av våra inhemska återvinningsföretag

Behövs hämtning av bil för skrotning har bilägaren ett ansvar att han eller hon anlitar godkända aktörer på marknaden. Seriösa företag redovisar sina tillstånd från Länsstyrelsen på sin hemsida. Saknas det på hemsidan kan man utgå från, att företaget har inget beviljat tillstånd. Annonser med skrotbilar hämtas gratis eller skrotbilar köpes finns i överflöd på internet. Många av dessa aktörer har som avsikt att exportera bilarna till länder utanför EU. Fordon som inte har en godkänd kontrollbesiktning är olagliga att exportera. Bilar som betraktas som skrotbilar skall skrotas på anläggningar som är godkända för det och det ska ske i Sverige.

LÄS MER: Förbjud export av bilar som är 10 år och äldre
LÄS OCKSÅ: Statistik på skrotade fordon i Sverige 

Skrotbilar hämtas gratis av Bilbärgning Gbg AB i Göteborg som har tillstånd från Länsstyrelsen. Hämtningsområde är mellan Kungsbacka i söder till Uddevalla i Norr.

KLICKA HÄR FÖR ATT SE VÅRT TILLSTÅND FRÅN LÄNSSTYRELSEN