Bohus fästning överlevde attackerna

Bohus fästning överlevde attackerna

Bohus fästning överlevde attackerna, Norges sydligaste gräns, började byggas i början av 1300-talet. Det strategiska läget på klippan Bagaholmen, med uppsikt över Göta älvs förgrening till Nordre älv, orsakade massor av belägringar. Norge, Sverige och Danmark var för sig eller i union belägrade borgen och skövlade omgivningen mer än fjorton gånger. Borgen förstärkte till början Ragnhildsholmens slotts försvar på Hisingen, men blev snart områdets försvarscentrum. Första anfallet utfördes av den tyska flottan år 1368. Resultatet blev att Kungahälla samt Marstrand brändes.

LÄS MER: Förbi kungälv och bohus fästning rinner Göta älv

På grund av den hårda tullbelastningen, som Sverige fick utstå vid passagen på älven förbi fästningen, beslöts flyttning av staden Lödöse. År 1473 påbörjades flytten nedströms och namnet ändrades till Nya Lödöse. Detta var upprinnelsen till Göteborgs skapelse.

Bohus fästning överlevde attackerna, Norges sydligaste gräns, började byggas i början av 1300-talet. Det strategiska läget på klippan Bagaholmen, med uppsikt över Göta älvs förgrening till Nordre älv
Bohus fästning överlevde attackerna, Norges sydligaste gräns, började byggas i början av 1300-talet. Det strategiska läget på klippan Bagaholmen, med uppsikt över Göta älvs förgrening till Nordre älv

Under 1500-talet påbörjades de talrika anfallen och belägringarna av Bohus fästning. Ingen lyckades inta borgen trots att det fick utstå kolossala skador. Under nordiska sjuårskriget, mellan 1563 och 1570 belägrades fästningen sex gånger. Vid det sista var svenskarna nära att lyckas. De hade 1566 brutit sig in i kärntornet och närmade sig kapitulation. Då lyckades de norska försvararna spränga tornet (Bohusiska smällen) med många svenskars död som följd. Totalt föll 2500 svenska krigare i slaget. Men fästningen kunde inte intas. Dock hade stora skador uppstått. Borgen byggdes om till ett praktfullt slott. År 1612 anföll svenskarna igen och brände ner Kungahälla vid Ragnhildsholmen. Staden byggdes då upp på fästningsholmen och fick namnet Ny-Kungälv.

LÄS MER: Ta del av Mölndals historia

År 1643 blev fästningen åter medelpunkten för de tre ländernas krigsföring. Sverige startade krig med Danmark och Norge gick in med den så kallade Hannibalsfejden. Från Bohus anföll norrmännen Nya-Lödöse. Den 13 maj 1645 fick den svenska armen till slut ge vika och dra sig tillbaka. De tidvisa intensiva anfallen och motattackerna slutade med freden i Roskilde år 1658. Svenskarna fick då överta Bohus fästning. Men år 1675 förklarade Danmark krig med Sverige. Norge anslöt sig genom att anfalla det nyss överlämnade Bohuslän. Uddevalla och Vänersborg intogs medan danskarna gick mot Bohus fästning. I självförsvar brändes stora delar av Kungälv, som då hade vuxit upp på nuvarande plats. Västra – och Östra gatan  ödelades för att förhindra ge dansk-norska anfallarna några fördelar. Belägringen avbröts dock utan några stormningar.

År 1678 belägrades Bohus fästning för sista gången. Under ett enormt bombardemang förvandlades en stor del avfästningen till en grushög. I sista stund räddades borgen av undsättande svenska trupper. Fästningen kunde byggas upp igen men utan prakt och ståt. Och eftersom borgen inte längre var ett gränsfäste förlorade det sin betydelse. Kanoner och försvarsmaterial flyttades därför till Sundsborg eller nuvarande Svinesund. Medan övrig makt lämnades till Göteborg. Fram till år 1838 lät man borgen förfalla. Men år 1934 påbörjades ett omfattande renoveringsarbete. Senare har dumpade skrotbilar hittats på den undanskymda platsen vid klippans fot. Så det eviga moderna problemet går igen.

LÄS MER: Klenoder hos bilskrot i Göteborg

Kostnad kontra kvalitet

Kostnad kontra kvalitet

Miljöfaktorn får inte negligeras när kostnad kontra kvalitet överväges. Kvalitetsstyrning är från början ett begrepp som leder till ett definierat måttsatt och mätbart mål. Ofta förekommer kvalitetsstyrning i samband med krav om miljöförbättringar. Dessa är definierade med satta max-värden. Vid överträdelser utgår skatter eller böter. Informationer, som enda styrmedel, till framför allt konsumenter har visat sig inte vara tillräckliga.

Kostnad kontra kvalitet. Detta är utmaningen för att lyckas, klarar man bara det ena kommer man med all sanolikhet att misslyckas.
Kostnad kontra kvalitet. Detta är utmaningen för att lyckas, klarar man bara det ena kommer man med all sanolikhet att misslyckas.

Tillverkningsindustrins syn på kvalitet skiljer sig något. Det är kundens förväntningar och behov, i kombination med kostnad, som är utslagsgivande. Därför är en noggrann marknadsanalys viktig innan målen formuleras. Japans formidabla utslagning av de europeiska motorcyklarna är en form av effektivitet. Tillverkarna avfärdade oljeläckagen som små och betydelselösa eftersom alla märken hade samma symtom. Japanarna introducerade likvärdiga cyklar med en liten skillnad. De kunde framföras av åkarna, iklädda söndagskostym, utan att få oljefläckar på byxbenen. Och motorcyklarna stod alltid glänsande rena.

LÄS MER: Fyrhjulingarnas framfart på våra vägar

Bilindustrin har varit föregångare vid uppläggning av effektiva interna kvalitetssysem. Volvo och SAAB har bidragit med revolutionerande nyheter genom sådana. SAAB, med hjälp av flygplanskonstruktörer, introducerade framhjulsdrift och senare en turboladdad motor. En Volvo Amazon utsågs till världens säkraste bil på grund av säkerhetsbältet räddar liv. Det visar också att kvalitetskänslan ökar då konsumenten erbjuds lite mer än den förväntat sig. Så kostnad kontra kvalitet kan kantra över till kvalitetens fördel. Kostnad kontra kvalitet brukar inte vara motstridig. Ofta går de hand i hand. En effektiv kvalitetsstyrning sänker kostnaden både i produktionsprocessen och eftermarknaden. De flesta svenska företag har sina kvalitetssäkringsprogram (ISO 9xxx) upplagda efter internationella standardiseringsorganisationen. Produktioner löper utan kassation av icke godkända detaljer. Garantikostnader sänks och andrahandsvärden höjs då produkternas kvalitetsmål kan hållas.

Dieselskandalen som skakade bilindustrin visar tydligt miljöfaktorns betydelse. Volkwagens manipulation av testvärden (efter system NEDC) med mängden avgasutsläpp kommer att kosta företaget 10-tals miljarder kr. Det är obestridligt, miljöfaktorn får inte negligeras när kostnad kontra kvalitet överväges.

LÄS MER: Förhöjd dieselskatt antagligen på grund av dieselskandalen

EU-regler för mopeder

EU-regler för mopeder

Nya EU-regler för mopeder har troligen orsakat att många kört sin moped olagligt i vissa fall. Den tidigare moppen med maxhastighet av 30 km/tim. finns inte längre att köpa. Äldre sådana anses vara klass 2-mopeder. Körkortsregler och förarbevis har delvis förändrats. Idag gäller att endast EU 1 och EU 2-mopeder får säljas i landet .

För båda klasserna gäller krav på AM körkort eller förarbevis. Utbildning för detta körkort kan påbörjas vid 14 år och 9 månaders ålder. Och utbildningstiden måste vara minst 12 tim. hos auktoriserad lärare. Ett undantag finns här. Det behövs inget körkort eller förarbevis att köra en moped av klass-2 för en person som fyllt 15 år före 1 oktober 2009.  En 30 km/tim. moped utan typintyg får bara köras på ett inhägnat område. Trafikförsäkring får tecknas för dessa mopeder. Det måste dock understrykas att försäkringen inte gäller om olycka skett på otillåtet ställe.

LÄS MER: Fyrhjulingarnas framfart på våra vägar
Nya EU-regler för mopeder har troligen orsakat att många kört sin moped olagligt i vissa fall. Den tidigare moppen med maxhastighet av 30 km/tim. finns inte längre att köpa.
Nya EU-regler för mopeder har troligen orsakat att många kört sin moped olagligt i vissa fall. Den tidigare moppen med maxhastighet av 30 km/tim. finns inte längre att köpa.

Idag är endast klass 1- och klass 2-mopeder tillåtna i handeln, så inga nya så kallade 30 km/tim. mopeder är tillåtna att införas i trafik. Båda klasserna klasserna vara trafikförsäkrade vid körning på allmän väg och föraren måste vara fyllda15 år. (Körkortskravet förstärker detta) Hjälmtvång gäller för båda typerna. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren för mopeden tills den blivit skrotat hos en auktoriserad bilskrot. Det betyder att samma miljöförordning som för skrotbilar gäller. All kostnad för miljöförstöring som orsakas av mopeden eller skrotbilen före inlämning och avregistrering drabbar ägaren.

LÄS MER: Limousine en historisk lyxbil

Övriga regler för en klass 1-moped är att den får framföras med 45 km/tim. Den måste vara registrerad och ha nummer skylt bak. Den får inte köras på cykelbanor. Vid ägarbyte skall detta göras till Trafikstyrelsen. Avregistrering skall göras i samband med skrotningen, som kan utföras på samma ställe som skrota bilen i Göteborg.

En klass 2- moped får endast framföras i 25 km/tim. Den behöver inte vara registrerad men måste trafikförsäkras. De äldre 30 km – mopederna med typintyg tillhör den här kategorin. Dessa mopeder skall köras på cykelbanor samt på vägrenar.

LÄS MER: Hur påverkar koldioxiden klimatet på vår jord

Det åligger tillverkarens att följa nya EU-regler för mopeder och dom har  ansvar att konstruera mopeder efter gällande begränsningar av hastigheter. Som tidigare kan de trimmas för mycket höga hastigheter. Svenska försäljare får inte sälja en trimmad moped. Men det är inte förbjudet att äga en liknande. Den kan ju användas i tävlingar på inhägnade och lagliga ställen. Detta medför att många gör sina inköp på internet och kringgår därmed försäljningsförbudet. Värst av allt är dock tillverkarnas flykt från lagstiftningen. Det är landets lagar som skall styra konstruktionen och inte vise versa. Detta förringar inga hastighetsöverträdelser. Svåra olyckor händer och är helt beroende på mycket höga hastigheter. Tyvärr visar förfarandet hur enkelt det är att komma över livsfarliga ”leksaker” som inte följer EU-regler för mopeder.

LÄS MER: Hur påverkar den förhöjda fordonsskatten dieselbilar

Fyrhjulingarna framfart

Fyrhjulingarna framfart

Fyrhjulingarna framfart på våra vägar ökar kraftigt. Detta gäller även utbudet på marknaden. Framför allt är det kinesiska produkter som dominerar på grund av mycket låga priser. Benämningen fyrhjuling är ett samlingsbegrepp av många olika fordonstyper. Alla har olika användningsområden och är därför behäftade med olika lagkrav.

LÄS MER: Vägledning inför besiktning av bilen

Fordonen varierar allt från yrkesmässig användning inom jordbruks- och anläggningsverksamheter till ett enkelt transportmedel i moped 2-klass. Vid registrering fastlägges användningsområdet och fordonsslaget med specifika lagkrav,som kommer att framgå i registreringsbeviset. Det är av största vikt att köparen analyserar användningsområdet före köp och inregistrering av fordonet.

Fyrhjulingarna framfart på våra vägar ökar kraftigt. Detta gäller även utbudet på marknaden. Framför allt är det kinesiska produkter som dominerar på grund av mycket låga priser.
Fyrhjulingarna framfart på våra vägar ökar kraftigt. Detta gäller även utbudet på marknaden. Framför allt är det kinesiska produkter som dominerar på grund av mycket låga priser.
LÄS MER: Hur påverkar den förhöjda fordonsskatten dieselbilen

Vissa typer av fyrhjulingar har gemensamma lagar och förordningar. Alla typer skall vara registrerade med undan tag för fordon vid körning i inhägnat område. Obs. att egen mark inte gäller i sådant sammanhang. Trafikförsäkring är obligatorisk, men krävs inte om fordonet skall användas på inhägnad mark. Något slag av förarbevis eller körkort krävs, och skyddshjälm skall alltid användas. Lägsta för ålder för förare är15 år. Fyrhjulingar får inte köras på barmark i terrängen utan dispens. Varierande lagkrav för hastighet, motoreffekt, tjänstevikt, skyltning, besiktning och tillåtna körområden förenklar inte valet.

Terränghjulingar får inte köras på allmänna vägar eller gator, för köras på enskild väg med 20 km/tim. och ha max. 450 kg tjänstevilt, får skjutsa passagerare på enskild väg.

Fyrhjulig motorcykel får inte överstiga 15 kW motorstyrka, måste kontrollbesiktas samt ha reg.-skylt bak. Fordonet får köras med B-körkort eller A A1 utfärdat före 19 jan. 2013.

Traktor A (förväxla inte med A-traktor=EPA-traktor) får köras på allmänna vägar, vara konstruerad för max. 40 km/tim. skall ha reg.-skylt fram samt LGF-skylt bak. Får köras med körkortsbehörighet eller traktorkort.

Fyrhjulingarna framfart. A-Epa traktorn är populära fordon på våra vägar.
Fyrhjulingarna framfart. A-Epa traktorn är populära fordon på våra vägar.
LÄS MER: Vad gäller för sommar och vinterdäck

Traktor B får köras på allmänna vägar, få köras i max 50 km/tim. skall ha reg. skylt fram och KM skylt bak (max hastighet), samt har krav på kontrollbesiktning. Får köras med lägst B-körkort.

Fyrhjulig moped klass 1 får köras på allmänna vägar, skall vara konstruerad till max 45 km/tim. och ha max 50 cm3 slagvolym och max 4 kW motorstyrka. Får köras med lägst körkortsbehörighet AM eller traktorkort som är utfärdat före 1 oktober 2009. LGF skylt skall finnas bak.

Fyrhjulig moped klass 2 får köras på allmänna vägar, skall vara konstruerad för max 25 km/tim. och ha max 50 cm3 slagvolym samt max 1 kW motorstyrka. Får köras med traktorkort, förarbevis för moped klass 2 eller av förare som fyllt 15 år före 1 oktober 2009.

Fyrhjuligt motorredskap klass 1 får köras på allmänna vägar med max 50 km/tim. och skall kontrollbesiktas, reg. skylt fram samt KM skylt (som anger maxhastigheten) bak.

Fyrhjuligt motorredskap klass 2 får köras på allmän väg, skall vara konstruerad för max 30 km/tim. samt ha LGF skylt bak. Får köras med körkort eller traktorkort.

Lekfordon för barn upp till 14 år får inte ha förbränningsmotor och får inte köras över 6 km/tim. Observera att många barnfyrhjulingar marknadsförs olagligt. Beakta att egen mark inte juridiskt klassas som inhägnat område. Därför åligger det föräldrars ansvar vid eventuella olyckor.

LÄS MER: Säkerhetsbälte till bilar en svensk uppfinning

Med tanke på den komplicerade blandningen av olika varianter med olika lagkrav så är uppmaningen, att noga analysera behovet före köp, verkligen befogat. Fordonets inregistrering kan inte ändras på grund av att olika konstruktionskrav finns låsta i registreringsbeviset. En avregistrering hos Transportstyrelsen kräver ett skrotningsintyg från en auktoriserad fordonsskrot. Körning med ”fel fordon” kan ge upphov till mycket höga böter. Men framför allt bör stor uppmärksamhet göras vid köp av ett lekfordon. Man kan köpa en billig kinesisk sådan under 4 000 kr. Annonsen visar att max. hastighet är 50 km/tim. Otaliga svåra olyckor har hänt och kommer att hända så länge det är så enkelt att komma över farliga produkter. Men det åvilar alltid ägarens ansvar att fyrhjulingen användes lagenligt. Enligt miljöbalken ansvarar även ägaren för fordonet tills det är inlämnat för skrotning. Och det går att lämna in ett fordon gratis hos en auktoriserad bilskrot. Fyrhjulingarna framfart.

LÄS MER: Hur mycket får man när man skrotar bilen

Förbjudna fordon

Förbjudna fordon

Det rullar många förbjudna fordon på allmänna vägar samt enskilda områden. Anledningen till detta är att ägare eller förare tror att de funnit ett kryphål i lagen. I första hand gäller anmärkningarna på mopeder och fyrhjulingar. Moped med klass1 får framföras i 45 km/tim. på allmän väg och vara registrerad och ha skylt. Föraren skall ha körkort A,A1 eller AM. Moped i klass 2 får framföras i 25 km/tim. och ha pedaler. Föraren skall ha förarbevis eller körkort och vara fyllda 15 år. För båda klasserna gäller trafikförsäkring och hjälmtvång. Båda klasserna har lagkrav att vara konstruerade efter fastställda max hastigheter . Trimmade mopeder får inte säljas. Här har man dock funnit ett kryphål. Via internet är det fritt fram att köpa en sådan moped. Så lagen rörande trimning har blivit uddlös.

LÄS MER: Varudeklaration på alla beganade bilar som säljs hos handlare

Genom att studera regler och förordningar gällande fyrhjulingar finner man andra möjligheter att kringgå stipulerade krav. Även här gäller konstruktionskrav som inte tillåter annat än laglig max hastighet. Och det mest iögonfallande är lekfordonen. Gemensamt för övriga är lägst förarålder 15 år, skyddshjälm, krav på förarbevis och registrering när fyrhjulingen användes utanför inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde. Observera att egen mark inte klassas som sådant. Framförallt skall föräldrar ha detta i åtanke. Barn under 15 år som tillåts framföra en fyrhjuling kan drabbas väldigt hårt. förbjudna fordon.

Det rullar många förbjudna fordon på allmänna vägar samt enskilda områden. Anledningen till detta är att ägare eller förare tror att de funnit ett kryphål i lagen. I första hand gäller anmärkningarna på mopeder och fyrhjulingar.
Det rullar många förbjudna fordon på allmänna vägar samt enskilda områden. Anledningen till detta är att ägare eller förare tror att de funnit ett kryphål i lagen. I första hand gäller anmärkningarna på mopeder och fyrhjulingar.

Fyrhjulingar delas in i 9 klasser, förutom lekfordon finns gemensamma regler. Hjälm skall användas, den skall vara trafikförsäkrad, lägsta förarålder är 15 år. Vid körning utanför inhägnat område skall den vara registrerad De olika klasserna är individuellt konstruerade för varierande max hastigheter. Därför varierar även kraven på förarbevis eller körkortsnivå I likhet med tvåhjuliga mopeder överensstämmer alla kraven med de fyrhjuliga. Klassen, traktor A, kräver endast förarbehörig. En fyrhjulig moped, klass 2 med samma låga förarbevis är de intressantaste objekten att förvanska. För alla fyrhjulingar gäller körförbud i terrängen utan dispens.

LÄS MER: Sälj din trasiga bil i befintligt skick

De så kallade lekfordonen måste dock framställas som de farligaste vid fel val. Ett lekfordon får köras med max 6 km/tim. Den får inte heller ha förbränningsmotor för då blir det ett förbjudna fordon. Och den får inte framföras på allmän väg eller i terräng. Här måste återigen understrykas att egen mark inte skall beaktas som inhägnat område. Det är endast i gångtrafik som framförandet är lagligt. Nedanstående, som är en direkt tagen kopia ur en annons, visar alla befarade farhågor.

Liksom de vuxna så vill även barnen ha kul, äntligen kan hela familjen har samma intresse och köra ute i terrängen tillsammans! Med elstart så är det bara till att trycka och köra. Nybörjare?? Oroa er inte, tack vare reglerbar fartbegränsning och avstängning av motorn via nödstopp så är barnen säkra i ert sällskap.” 

Sådana här olagliga förslag som Förbjudna fordon skall skrotas på samma sätt som en skrotbil skall köras till närmaste bilskrot i Göteborg för omedelbar sanering av miljöfarligt innehåll.

LÄS MER: Skrotning av bilar i Göteborg

Göta älvs historia

Göta älvs historia

Göta älvs historia. Älven som lämnar Trollhättan räknas med avseende på vattenföring som landets största vattendrag. Med Klarälvens tillflöde i Vänern ingår älven i landets längsta vattendrag. Från Klarälvens källa i Härjedalen till avrinning i Kattegatt är avståndet cirka 75 mil. I Älvens historiska centrum Kungälv vid bohus fästning delas älven i två flöden. Och över centret har Bohus fästning vaktat i många hundra år.

LÄS MER: Uddevalla en historisk stad på västkusten i Bohuslän

Det södra flödet behåller sitt namn medan det norra benämnes Nordre älv. Båda avrinningsområdena är i Kattegatt med cirka en mils avstånd från varandra. Mellan dessa båda flöden har Hisingen bildats. Den totala fallhöjden till havet är 44 meter, som i jämförelse är något mindre än vad Mölndalsån har i sin fors. Dalgången som sträcker sig till Agnesberg är en 4 km bred korridor. Förmodligen är namnet en efterföljare till Götarnas älv. Farleden (Göta älv och Trollhätte kanal) till Vänern är cirka 82 km lång. Varav 10 km är grävd eller sprängd. Slussen vid Brinkenbergskulle följs av fyra i Trollhättan och en i Lilla Edet. 12 broar passeras på väg till havet. År 1800 invigdes den första slussleden .

Platsen runt älven delning i Kungälv tillhör en av landets mest historiska platser. Från 1100-talet till freden i Roskilde år 1658. Det var punkten där ärkefienderna Norge i norr, Danmark i söder och Sverige i Götaland ständigt krigade om herraväldet. Skövlingar och bränder, med ständiga växlingar av anfallare och försvarare, avlöste varandra i flera hundra år. Och historien började redan år 1102 med ett tre kungamöte i Kungahälla. Att Selma Lagerlöf engagerade sig så mycket i just denna trakt var hennes frekventa besök hos sin bror. Genom sin roman Drottningar i Kungahälla ville hon stärka ”kvinnorna vid Göta älv” i den växande kvinnorörelsen.

LÄS MER: Göteborgs historia och födelse är starkt förknippat med Lödöse

Den evigt rinnande älven ger en god vattenförsörjning till Göteborg. Men den har också bidragit till katastrofer. Den djupa leran i dalgången gör älvfåran till det mest utsatta området för skredrisk. Och många sådana har inträffat. Över 200 ras har noterats. Det stora skredet i Surte år 1950 medförde att en stor del av samhället rasade ner i älven. Mirakulöst nog stannade det med en kvinnas bortgång. Det andra stora skredet inträffade 1957 i Lilla Edet. Tre personer avled och den materiella förödelsen var enorm. Halva Göta sulfitfabrik rasade i älven och älvdalen var i kaos. Det största skredet genom tiderna hände år 1150 vid jordfallet. Älven som då var 500 m bred, i det närmaste, fylldes av cirka 37 hektar rasmassor. Det ödeläggande raset gav upphov till namnet.

Göta älvs historia, Över 200 ras har noterats. Det stora skredet i Surte år 1950 medförde att en stor del av samhället rasade ner i älven.
Göta älvs historia, Över 200 ras har noterats. Det stora skredet i Surte år 1950 medförde att en stor del av samhället rasade ner i älven.

Riskerna för nya ras finns trots stora insatser av olika myndigheter. Den ökade miljöförändringen med större nederbörd bekräftar bara farhågorna. Men ännu flyter älven med sakta mak förbi en mängd av industrier på väg till sitt utlopp. På den sista delen, förbi Ringön, tornar en hög av skrotbilar upp sig på kajen. De är på väg till en bilskrot i Göteborg. Ack vilken syn, men den är signifikativ för området. Göta älvs historia.

LÄS MER: Mölndals historia en ung stad med rötter från 1400-talet

Göteborgs historia

Göteborgs historia

Göteborgs historia och födelse är starkt förknippat med Lödöse och Bohus fästning. Den medeltida staden Lödöse var belägen cirka 30 km uppströms Göta älv. Det norska kungariket sträckte sig söderut, med Bohuslän och vissa delar av Hisingen, till Göta älv. Och det danska herraväldet sträckte sig norrut till trakterna vid älven. Så för Sveriges del återstod endast en smal korridor till Västerhavet. Fram till år 1658 med freden i Roskilde utgjordes platsen runt älvens delning vid Nordre älv de tre städernas viktigaste belägringsställe.

LÄS MER: Uddevalla en historisk stad

Bohus fästning som uppfördes av Norge under 1300-talet belägrades 14 gånger utan att anfallarna kunde inta fästningen. Men den tjänstgjorde även som en port för handelsfartyg mot Lödöse under fredstid. Norrmännen upprättade en tullstation för att i första hand gälla svenska fartyg. Fästningens strategiska läge på klippan Bagaholmen, med uppsikt över både Göta och Nordre älvar, spärrade alla möjligheter att nå Lödöse från Västerhavet. Norge belade de svenska handelsfartygen med enorma tullar som betalades i silver. 

Göteborgs historia och födelse är starkt förknippat med Lödöse och Bohus fästning. Den medeltida staden Lödöse var belägen cirka 30 km uppströms Göta älv.
Göteborgs historia och födelse är starkt förknippat med Lödöse och Bohus fästning. Den medeltida staden Lödöse var belägen cirka 30 km uppströms Göta älv.

Svenskarna belägrade fästningen ett otal gånger utan att kunna erövra det. Vid ett tillfälle var man dock mycket nära. Den Bohusiska smällen förtäljer hur svenskarna lyckades bryta sig in i kärntornet. Norrmännen minerade tornet omsorgsfullt och sprängde torn och svenskar till marken. I stället för hopplösa erövringsbesök ändrades planer för Lödöse. Staden flyttades närmare Göta älvs utlopp. Området där Gamlestaden ligger blev platsen för Nya Lödöse.

LÄS MER: Den mest historiska platsen på västkusten är Kungälv

De många anfallen från danskt håll gjorde att staden åter måste flyttas. År 1547 gick flytten till Älvsborgs slott och staden fick namnet Älvsborgs stad. Sju år senare brände och intog dock danskarna staden, så invånarna fick flytta tillbaka till Nya Lödöse. För att förstärka stadens försvar anlades en skans och jordvallar runt stadens. Men återigen skövlades staden av danskarna år 1612. En total utplåning av staden var nära. Enligt en kunglig order fick inte borgarna bygga upp sina hus igen. Alla rekommenderades att flytta. Alingsås och Brätte föreslogs som nya bosättningsområden. Men den svenska hären fick större och större framgångar. Danskarna drevs bort från Älvsborg, Göteborgs historia och födelse. Nya Lödöses borgare beordrades år 1624 tillbaka till det nyanlagda området vid Gamlestaden som nu fick namnet Göteborg. Befolkningen var då cirka 1 600 personer.

LÄS MER: Mölndals historia

Och efter framgångsrika svenska krigsslag kom först freden vid Brömsebro 1645 och Roskilde 1658. Danskarna drevs bort från Halland och norrmännen fick sin sydligaste plats till Sverige vid Svinesund. Göteborgs stad hade grundats. Staden kunde från 1658 förstärkas och expandera utan omedelbara skövlingar av ärkefienderna som slagits till reträtt. Göteborgs historia och födelse.

LÄS MER: Lokalt företag i Göteborg som skrotar bilen

Hisingens historia

Hisingens historia

Hisingens historia, ”den från fastlandet avskurna ön”, delades mellan Norge och Sverige fram till år 1658. Genom freden i Roskilde tillföll hela ön Sverige. Hällristningar och hällmålningar minner om boplatser 9 000 år före Kristus.

Den gamla staden Göteborg bildades år 1603 vid nuvarande Färjenäs. Men redan 1611 brann staden ner. Grunden till kyrkan som stod i stadens centrum är tecken från den här tiden. På Hisingen ligger Ramberget med en strålande utsikt. Berget har väl inte ett alltför klingande namn. Enligt folksägen är det platsen för gamlas himlafärd. Ättestupan,den branta och höga bergväggen, tjänade enligt myten till att förpassa gamla, trötta och lytta familjemedlemmar till sista vilan. De ställdes helt sonika framför stupet och knuffades ut. Ramberget är också känt för det stora skredet som skedde år 1905. Men före dess hade varvsindustrin vuxit lavinartat. Götaverken, Eriksberg och Lindholmens varv lockade personer från hela landet. Och Arendalsvarvet följde i deras fotspår.

LÄS MER: Delar av Hisingens historia är även Kungälvs

År 1898 etablerades Göteborgs Porslinsfabrik men övertogs snart av Rörstrands Porslinsfabrik. Verksamheten flyttades dock till Lidköping vilket gjorde att fabriken på Hisingen stängdes 1941.  Och från Volvo rullade de första bilarna ut år 1928. Ingen kunde ana att det, helt i skymundan lilla företaget, skulle växa till Hisingens och hela landets stora stolthet. Frihamnen, inom det hermetiskt tillslutna området, skapade nyfikenhet. Man visste just inget annat än att man lossade bananer där inne. På Ringön pågick aktiviteter. Muddringsarbeten skapade en kanal som bildade ön. Broar till  Hisingen måste byggas. Men kanalen lades igen och en mängd olika industrier byggdes upp på området. Hisingens historia.

Hisingens historia, ”den från fastlandet avskurna ön”, delades mellan Norge och Sverige fram till år 1658. Genom freden i Roskilde tillföll hela ön Sverige.
Hisingens historia, ”den från fastlandet avskurna ön”, delades mellan Norge och Sverige fram till år 1658. Genom freden i Roskilde tillföll hela ön Sverige.
LÄS MER: Mölndals historia med forsen och Åby

Men den enorma industriepoken skulle ha sitt slut. På grund av Japans hårda konkurrens kunde inte varven hålla japanarna stången. Det gick med möda till slutet av 1960-talet. Kriserna började på allvar och många försök till överlevnad gjordes. Götaverken  ombildades till City-varvet med förändrad företagspolicy. Arendalsvarvet försökte också. Men ingenting hjälpte. Japanerna slog ut hela Hisingens varvindustri på ett bräde. Men i all bedrövelse spände Volvo musklerna. Massor av varvsarbetare var välkomna till Volvos monteringsfabriker, som expanderade kraftigt. Hisingens historia. Volvos museum i Arendal är värt ett besök av den som vill se företagets utveckling.

LÄS MER: Uddevalla en historisk stad på västkusten

Numera kan även den stolte Hisingsbon tala om att stans bästa fotbollslag Häcken huserar på Rambergsvallen (Bravida arena). Laget som stundtals skrämmer Änglarna på flykt har äntligen nått sitt mål.

Dock har två mycket allvarliga olyckor drabbat Hisingen i modern tid. År 1977 inträffade raset i Tuve. Nio person förolyckades och 463 blev hemlösa. Och 1998 omkom 63 ungdomar i branden i ett diskotek på Backaplan.

Hisingen har, som många andra samhällen, fått uppleva olika perioder av både med- och motgångar. Därmed har svett och tårar präglat öns klimat. Hisingens historia

LÄS MER: Lokalt företag, bilskrot på Hisingen skrotar din bil

Klenoder hos bilskrot i Göteborg

Klenoder hos bilskrot i Göteborg

Klenoder hos bilskrot i Göteborg. Den första klenoden som eftertraktades hos bilskrotarna var Volkswagen typ 1. Och det var redan på 1960-talet som de ombyggda VW dök upp i form av Beach Buggies. I USA hade dessa baggar varit populära i många år. På den här tiden fanns det många hyggliga exemplar att hitta på en bilskrot i Göteborg till exempel. Volkswagen typ 1 hade varit mycket populär just i Göteborg. För att vara ett perfekt ombyggnadsobjekt skulle framfjädrarna vara av typ torsionsfjädring. Motorns effekt och chassits låga vikt passade också perfekt för de krav som ställdes för det ombyggda fordonet. Samtidigt godkändes en förkortning av chassit med 400 mm. Ombyggnationer, som krävde större ingrepp riskerade att klassas inom ”amatörbyggda fordon” med många specifika myndighetskrav.

LÄS MER: Köpare av begagnade bilarklagar mest

Många bildade klubbar för att hjälpa varandra med rådgivning och bistå med speciella verktyg. Det mest komplicerade arbetet blev själva frigörandet och avluftningen av karossen från chassit (bottenplattan). Att lossa rostiga bultförband, utan att göra betydande skador, var ett tidskrävande arbete. Efter förstärkning av underredet och genomgång av bildelar som skulle återanvändas var det dags för montering. Eftersom det fanns färdiga monteringssatser för kompletta karosser inkl. dito tillbehör var arbetet ganska enkelt. Markeringar före borrning för alla tillbehör krävde dock stor noggrannhet. klenoder hos bilskrot i Göteborg. 

LÄS MER: Tips på hur man lagar och fixa bilen själv

Vid den här tidpunkten skedde andra ombyggnader. Den så kallade EPA-traktorn tillät 15-åringar att köra ”bil” på allmän väg. Bara i 30 km/tim. enligt lag, men med den kom också känslan av frihet för många yngre personer. Och även nu fann man de perfekta bilarna för  projektet. Volvo Duett med den högvarviga motorn och stora antalet fanns bland andra klennoder hos bilskrot i Göteborg passade perfekt. Bland det viktigaste kravet för ombyggnad var utväxling 10:1. Det betydde att växlar över tvåan måste spärras enligt lag. Men Duettens högvarviga motor tillät hastigheter upp mot 60 km/tim. med godkänd utväxling.

Klenoder hos bilskrot i Göteborg. Den första klenoden som eftertraktades hos bilskrotarna var Volkswagen typ 1. Och det var redan på 1960-talet som de ombyggda VW dök upp i form av Beach Buggies.
Klenoder hos bilskrot i Göteborg. Den första klenoden som eftertraktades hos bilskrotarna var Volkswagen typ 1. Och det var redan på 1960-talet som de ombyggda VW dök upp i form av Beach Buggies. Att plocka delar på bilskroten när någon skulle skrota bilen Göteborg var en förutsättning för projekten.
LÄS MER: Få tag i gamla begagnade bildelar till Volvo

Duettens roll övertogs senare av Volvo 240-serien, som också var frekvent hos bilskrotar. Men för att råda bot mot de otaliga fortkörningarna ändrades kraven. Den ombyggda EPA-traktorn skulle konstrueras så att max. hastighet nåddes med 30 km/tim. plus/minus 10 %. För att sammanfalla med EU-krav har max hastighet ändrats till 45 km/tim. Med detta ändrades klassen till A-traktor även om EPA-traktor lever kvar i folkmun. Bilskrot i Göteborg och övriga landet har tjänstgjort till att förgylla vardagen för många både gamla och unga. Klenoder hos bilskrot i Göteborg, begagnade bildelar som återanvänds igen. Vad blir nästa överraskning?

LÄS MER: Hur mycket får man när man skrotar bilen

Kostnad skrota fordon

Kostnad skrota fordon

Kostnad skrota fordon. Det är endast fordon understigande 3,5 ton tjänstevikt , som garanteras gratis skrotning Bilproducenterna har skapat auktoriserade skrotningsföretag i sin organisation. Dessa auktoriserade företag sanerar och avregistrerar skrotbilarna före leverans till ett fragmenteringsföretag för materialåtervinning. Detta är möjligt beroende på intäkter från återvinningen. Ett krav är att skrotbilen skall vara komplett vid inlämningen. Om vitala delar som katalysator och batteri saknas får skrotbilsägaren räkna med en viss kostnad för skrotningen. Intäkterna från återvinningen täcker i de flesta fallen även bärgning och transport av skrotbilen till skroten.

Andra objekt som kräver skrotning enligt miljöbalken är:

1. Fordon över 3,5 ton tjänstevikt. – lastbilar och bussar

2. Husvagnar

3. Släpkärror

4. Motorcyklar, mopeder

5.Uttjänta fritidsbåtar behandlas också som miljöfarligt avfall och hamnar därför i gruppen.

Inget av ovanstående uttjänta objekt är bundet till någon producent vad gäller skrotning. Därför kan den totala kostnaden för skrotning bli höga och variera beroende på platsen i landet.

LÄS MER: Bästa vägledning när man skrotar bilen
Kostnad skrota fordon. Det är endast fordon understigande 3,5 ton tjänstevikt , som garanteras gratis skrotning Bilproducenterna har skapat auktoriserade skrotningsföretag i sin organisation.
Kostnad skrota fordon. Det är endast fordon understigande 3,5 ton tjänstevikt , som garanteras gratis skrotning Bilproducenterna har skapat auktoriserade skrotningsföretag i sin organisation. skrota din bil i Göteborg gratis hos en bilskrot Göteborg.

1. Att skrota tunga fordon, här finns ingen motsvarighet till avtalsbundna auktoriserade personbilsskrotarna. De stora seriösa skrotningsföretagens arbetar under samma hårda direktiv som ges i skrotningsförordningen och som gäller för all auktorisation. Detta garanterar för laglig skrotningsverksamhet där återvinning utgör en stor del. Värdet av återvinning och återanvändning av delar varierar på tunga fordon. Ersättning eller kostnad förhandlas oftast separat.

2. Uttjänta husvagnar finns i en grupp där återvinningsgraden är låg. Intäkterna för skrotningsföretaget blir därför så litet att det inte ens räcker till saneringen. Ägare till en sådan får därför räkna med normal bärgningskostnad samt en betydande skrotningskostnad. Normalt ligger totalsumman runt 5 000 kr.

3.Skrotade släpkärror har samma betingelse som en uttjänt husvagn. Man måste dock räkna med en normal bärgningskostnad, men där skrotningskostnaden bör vara billigare än den för en uttjänt husvagn.

4. Motorcyklar och mopeder, som skall skrotas, kan lämnas in gratis på många skrotar. Efter sanering kan viss intäkt erhållas från fragmenteringen.

5.Uttjänta och/övergivna fritidsbåtar har blivit ett stort miljöproblem. Dagens beräknade 64 000 skrotbåtar kan miljömässigt jämföras med dumpade skrotbilar i naturen.

Ägare till en sådan måste räkna med helt andra belopp vid skrotningen, som kan beordras av ortens miljökontor. Detta helt enligt miljöbalken.

En tankeställare är: Ägare till en skrotbil kan skrota den helt gratis inkl. bärgning. En ägare till en uttjänt fritidsbåt kan vara glad om den totala skrotningskostnaden understiger 10 000 kr. Kostnad skrota fordon.