Demontering bil

Demontering bil

Arbetssätt demontering bil är motsatsen till biltillverkarnas förfarande när dom monterar ihop en ny bil på fabriken. När en uttjänt bil anländer till bildemonteringen görs en mottagningskontroll där en första okulär besiktning utföres. Eftersom skrotbilar klassas som farligt avfall innan dom har dränerats. Måste bilen förvaras på en uppställningsplats som är tät t ex. gjuten betongplatta för att förhindra att läckage från skrotbilen nå ut till miljön (kretsloppet).

Besiktning och sanering

Bilen tas in i verkstadshallen för en mer övergripande besiktning för att se vilka reservdelar som kan tänkas återvinnas. Funktionstester på väsentliga delar som t ex. motor, växellåda, bakaxel, bakaxel, generator, startmotor, drivaxlar, instrumentpanel, mm. Allt som är tillräckligt funktionsdugligt och av värde märks upp före dränering och demontering bil. Nu påbörjas det viktiga ur miljösynpunkt arbete med att sanera bilen på vätskor och miljöfarliga ämnen. Vissa vätskor kan återanvändas som t ex. bränsle övriga skall samlas in, hanteras och lagras separat så skador på människors hälsa och miljön undviks.

Återanvändning och återvinning

Nu startar demontering av alla uppmärkta delar som skall tas tillvara. ytterligare funktionstester görs för att se att reservdelen uppfyller kvalitetskraven som är ställda. Delen märks om för att sedan lagras och hittas på ett smidigt sätt. När en kund efterfrågar en begagnad reservdel, paketeras reservdelen och skickas den någonstans Sverige. När allt värdefullt är bortplockat pressas bilen ihop för transport till sin slutdestination fragmenteringen. Här rivs och mals den för att slutligen krossas till småbitar och vidare transport till smältverk för att utgöra nya stålprodukter. Skrotade bilar är en stor resurs för Sverige. När du skrota bilen hos en auktoriserad aktör, fråga alltid efter ett skrotningintyg. 80% energibesparing på att återvinna stål från skrot än att främställa det från järnmalm.

Arbetssätt demontering bil är motsatsen till biltillverkarnas förfarande när dom monterar ihop en ny bil på fabriken. När en uttjänt bil anländer till bildemonteringen görs en mottagningskontroll där en första okulär besiktning utföres.
Arbetssätt demontering bil är motsatsen till biltillverkarnas förfarande när dom monterar ihop en ny bil på fabriken. När en uttjänt bil anländer till bildemonteringen görs en mottagningskontroll där en första okulär besiktning utföres.

LÄS MER: Lag ordning på våra vägar

Billig bilverkstad Göteborg

Billig bilverkstad Göteborg

Billig bilverkstad Göteborg, Man vill ha en bra bilmekaniker som lagar felen billigt och snabbt. Reparationerna skall fixas med hög kvalité. Skall man t. ex. renovera en motor eller växellåda bör man få en skriftlig offert där bilreparatören beskriver exakt var som ingår. En uppsjö av nya verkstäder dyker upp i Göteborg. Av den anledningen bör man alltid kontrollera om företagen är registrerade hos bolagsverket , har F-skatt, är momsregistrerade, registrerade för arbetsgivaravgifter. Problemet på bilen skall avgöra vilken aktör som du lämnar den till. Kompetens är en viktig ingrediens för att bilen skall åtgärdas på ett prisvärd och snabbt sätt.

Dagens bilar är hög teknologiska och kräver sofistikerade verktyg för att kunna diagnostisera vissa åtgärder. Ett billig timpris är ingen garanti för att du som kund skall bli nöjd. Viktigast är en bra bilmekaniker som jobbar rationellt med rätt verktyg och som hjälper dig att skaffa nya delar till bilen med rätt pris. Detta kan innebära att att en verkstad är specialister på t ex. växellådor och annan plåtarbeten. Därför styr bilens fel vilken aktör som skall laga bilen. Det är både ekonomiskt och effektivt.

Att hitta Billig bilverkstad Göteborg är som att leta efter nål i en höstack. En uppsjö av nya verkstäder dyker upp i Göteborg. Av den anledningen bör man alltid kontrollera om företagen är registrerade hos bolagsverket
Billig bilverkstad Göteborg, Man vill ha en bra bilmekaniker som lagar felen billigt och snabbt. Reparationerna skall fixas med hög kvalité och med hög noggrannhet. Hjälpa till att köpa billiga reservdelar . Om man har ett garage kan man kanske göra jobbet själv, då kan ett alternativ vara att man köper begagnade bildelar i Göteborg och fixa bilen billigt. En uppsjö av nya verkstäder dyker upp i Göteborg. Av den anledningen bör man alltid kontrollera om företagen är registrerade hos bolagsverket. Man vill ju inte skrota bilen bara för man inte valde rätt aktör.

Billigare bärgning än självrisken i din försäkring

Vill du ha ett riktigt bra pris på en bärgning i Göteborg skall du kontakta Bilbärgning Gbg AB som är billigast på bilbärgning. Utöver det hämtar dom och skrota bilen gratis mellan Kungsbacka och Uddevalla som körs till en auktoriserad bilskrot.

Auktoriserad bilskrot Ale

Auktoriserad bilskrot Ale

Auktoriserad bilskrot Ale, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar, byggnader där bilar saneras, förvaring av miljöfarliga ämnen, mm. granskas. Man skall uppvisa hur man hanterar skrotning av bilar på ett gokänt sätt ur hälso- och miljösynpunkt. Polismyndigheten och kommunen där den auktoriserade skroten kommer att vara belägen kommer att få tillfälle att yttra sig.

Auktorisationen från Länsstyrelsen varar i högst 5 år och skall förnyas med ansökan efter det. Auktorisationen kan återkallas av Länsstyrelsen om auktoriserad bilskrot Ale, väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter som finns i bilskrotningsforordningen (2007:186). Skrotområdet skall vara avgränsatt  och lätt för beröda tillsmyndigheter att kontrollera. Bilarna skall placeras när dom mottages på en plats med tät ytbeläggning. Annordningar som oljeskiljare, slamavskiljare skall finnas på platsen. vätskor t ex. bensin, diesel, oljor, mm. som är brandfarliga bör lagras avskilt från den normala verksamheten. Lämpliga behållare för att lgra batterier, filter, kondensatorer, mm. Uttjänta bilar innehåller farliga ämnen som kan läcka ut i våran miljö och nå kretsloppet. Därför är det viktigt att företag som  hanterar bilarna före skrotprocessen är behöriga med transport tillstånd från Länsstyrelsen.

LÄS MER: Bilskrotarna i Göteborg med transport tillstånd
Auktoriserad bilskrot Ale, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar,
Auktoriserad bilskrot Ale, den som avser att ta hand och skrota bil kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar.
LÄS MER: Bra bilskrot Hisingen i Göteborg

Bilverkstad Göteborg

Bilverkstad Göteborg

Har du krockat eller har bilen bara stannat och du behöver komma till bilverkstad Göteborg. Med all elektronink kan man oftast inte fixa bilen själv utan den behöver komma till en verkstad. Många är med automatlåda och då går det inte att bogsera bilen utan den måste bärgas för att inte skada växellådan. Vid inlämning börjar bilmekanikern med att göra en felsökning för upptäcka det exakta felet bilen har. När man känner till vilket fel, ber man om en skrifftlig kostnadsförslag från verkstaden för att åtgärda bristerna.

Kontrollera gärna med 3-5 st olika verkstäder för att veta att offerten är rimlig. Att välja en stor märkesverkstad innebär nästan alltid att priset kommer att bli högt. Man kollar med sin bekantskapskrets om någon kan rekommendera bra mindre verkstad som dom har erfarenheter ifrån. Många mindre verksäder har minst lika bra bilmekaniker som märkesverkstäderna. Ibland är det bara priset som skiljer. Innan man väljer ut någon bör man även se omdömen om företaget man tänkt välja på t ex Google recensioner, Reco.se, Trustpilot mm.

Om bilen har gått många mil eller är gammal bör inte likvärdig bil kunnas köpas billigare än kostnadsförslaget som verkstaden erbjudit. Reperationskostnaderna skall styra om du ska laga eller skrota bilen. Ibland kan det vara klokt att lämna uttjänt bil till skroten. Förr var rosten den främsta orsaken till skrotning av bilar, idag är det främst höga reperationskostnader det beror på. Den stora boven är teknikutveklingen som gör att gemene man inte klarar av att laga bilen själv. Numera krävs specialutrustning bara för att felsöka bilen samtidigt som det finns olika specialverktyg till olika bilmodeller.

Har du krockat eller har bilen bara stannat och du behöver komma till bilverkstad Göteborg. Med all elektronink kan man oftast inte fixa bilen själv utan den behöver komma till en verkstad.
Har du krockat eller har bilen bara stannat och du behöver komma till bilverkstad Göteborg. Med all elektronink kan man oftast inte fixa bilen själv utan den behöver komma till en verkstad.

Billigare bärgning än självrisken i din försäkring

Vill du ha ett riktigt bra pris på en bärgning i Göteborg skall du kontakta Bilbärgning Gbg AB som är billigast på bilbärgning. Det går även att skrota bilen gratis med hämtning i områden mellan Kungsbacka och Uddevalla.

Auktoriserad bilskrot Hisingen

Auktoriserad bilskrot Hisingen

Auktoriserad bilskrot Hisingen. Den som avser att ta hand och skrota bilen kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar, byggnader där bilar saneras, förvaring av miljöfarliga ämnen, mm. granskas. Man skall uppvisa hur man hanterar skrotning av bilar på ett godkänt sätt ur hälso- och miljösynpunkt. Polismyndigheten och kommunen där den auktoriserade skroten kommer att vara belägen kommer att få tillfälle att yttra sig.

Auktorisationen från Länsstyrelsen varar i högst 5 år och skall förnyas med ansökan efter det. Auktorisationen kan återkallas av Länsstyrelsen om auktoriserad bilskrot Hisingen, väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter som finns i bilskrotningsforordningen (2007:186). Skrotområdet skall vara avgränsat och lätt för berörda tillsynsmyndigheter att kontrollera. Bilarna skall placeras när dom mottages på en plats med tät ytbeläggning. Anordningar som oljeskiljare, slamavskiljare skall finnas på platsen. vätskor t ex. bensin, diesel, oljor, mm. som är brandfarliga bör lagras avskilt från den normala verksamheten. Lämpliga behållare för att lgra batterier, filter, kondensatorer, mm.

LÄS MER: Hisingens trevliga platser 
Auktoriserad bilskrot Hisingen, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar,
Auktoriserad bilskrot Hisingen, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar.
LÄS MER: Bilskrotar i kranskommuner till Göteborg
LÄS OCKSÅ: bra bilskrot Angered i Göteborg

Auktoriserad bilskrot Angered

Auktoriserad bilskrot Angered

Auktoriserad bilskrot Angered, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar, byggnader där bilar saneras, förvaring av miljöfarliga ämnen, mm. granskas. Man skall uppvisa hur man hanterar skrotning av bilar på ett godkänt sätt ur hälso- och miljösynpunkt. Polismyndigheten och kommunen där den auktoriserade skroten kommer att vara belägen kommer att få tillfälle att yttra sig.

Auktorisationen från Länsstyrelsen varar i högst 5 år och skall förnyas med ansökan efter det. Auktorisationen kan återkallas av Länsstyrelsen om auktoriserad bilskrot Angered, väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter som finns i bilskrotningsforordningen (2007:186). Skrotområdet skall vara avgränsat och lätt för berörda tillsynsmyndigheter att kontrollera. Bilarna skall placeras när dom mottages på en plats med tät ytbeläggning. Anordningar som oljeskiljare, slamavskiljare skall finnas på platsen. vätskor t ex. bensin, diesel, oljor, motor, mm. som är brandfarliga bör lagras avskilt från den normala verksamheten. Lämpliga behållare för att lagra batterier, filter, kondensatorer, mm.

LÄS MER: Anlita auktoriserade företag om du har en uttjänt bil
Auktoriserad bilskrot Angered, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar
Auktoriserad bilskrot Angered om du vill skrota bilen i Göteborg, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar.
LÄS MER: bra bilskrot i Lerum

Auktoriserad bilskrot Lerum

Auktoriserad bilskrot Lerum

Auktoriserad bilskrot Lerum, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar, byggnader där bilar saneras, förvaring av miljöfarliga ämnen, mm. granskas. Man skall uppvisa hur man hanterar skrotning av bil på ett godkänt sätt ur hälso- och miljösynpunkt. Polismyndigheten och kommunen där den auktoriserade skroten kommer att vara belägen kommer att få tillfälle att yttra sig.

Auktorisationen från Länsstyrelsen varar i högst 5 år och skall förnyas med ansökan efter det. Auktorisationen kan återkallas av Länsstyrelsen om auktoriserad bilskrot Lerum, väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter som finns i bilskrotningsforordningen (2007:186). Skrotområdet skall vara avgränsat och lätt för berörda tillsynsmyndigheter att kontrollera. Bilarna skall placeras när dom mottages på en plats med tät ytbeläggning. Anordningar som oljeskiljare, slamavskiljare skall finnas på platsen. vätskor t ex. bensin, diesel, oljor, mm. som är brandfarliga bör lagras avskilt från den normala verksamheten. Lämpliga behållare för att lagra batterier, filter, kondensatorer, mm.

LÄS MER: Ändringar i bilskrotningsförordningen
Auktoriserad bilskrot Lerum, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar,
Auktoriserad bilskrot Lerum, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar.
LÄS MER: Bra bilskrot Partille Göteborg

Auktoriserad bilskrot Partille

Auktoriserad bilskrot Partille

Auktoriserad bilskrot Partille, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar, byggnader där skrotning, sanering och förvaring av miljöfarliga ämnen, mm. granskas. Man skall uppvisa hur man hanterar skrotning av bilar på ett godkänt sätt ur hälso- och miljösynpunkt. Polismyndigheten och kommunen där den auktoriserade skroten kommer att vara belägen kommer att få tillfälle att yttra sig.

Auktorisationen från Länsstyrelsen varar i högst 5 år och skall förnyas med ansökan efter det. Auktorisationen kan återkallas av Länsstyrelsen om bilskrotaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter som finns i bilskrotningsforordningen (2007:186). Skrotområdet skall vara avgränsat och lätt för berörda tillsynsmyndigheter att kontrollera. Bilarna skall placeras när dom mottages på en plats med tät ytbeläggning. Anordningar som oljeskiljare, slamavskiljare skall finnas på platsen. vätskor t ex. bensin, diesel, oljor, mm. som är brandfarliga bör lagras avskilt från den normala verksamheten. Lämpliga behållare för att lgra batterier, filter, kondensatorer, mm.

Auktoriserad bilskrot Partille, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar
Auktoriserad bilskrot Partille, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar

Förbjud export av skrotbilar

Förbjud export av skrotbilar !!!

Förbjud export av skrotbilar. Bilar som är tio år eller äldre borde inte exporteras till länder som saknar miljö-återvinningskrav likställda med de vi har i Sverige. Dessa länder finns vanligtvis i Afrika och Mellanöstern. Det debatteras mycket om vapenförsäljning till diktaturer men väldigt få tar upp ämnet gällande dumpning av farligt avfall i form av skrotbilar till t. ex Afrika. Dessa länder saknar lagar och myndighetskrav som reglerar återvinning och hantering av miljöfarliga ämnen som t.ex vätskor, kvicksilverbrytare, batterier, mm.

Att framställa stål från järnmalm kräver 5 gånger mer energi än att återvinna det från skrot. Att framställa aluminium kräver 10 gånger mer energi. Stål och aluminium kan återvinnas oändligt utan försämringar på kvalitén. Konsekvensen för Sverige av exporten blir att man går miste om att få återvinna stål från skrotbilar och i stället tvingas framställa det av den mycket mer energikrävande järnmalmen. Även bristen på begagnade bildelar blir större. Samtidigt utsetts de länder som bilarna exporteras till för miljöfarliga risker då myndighetskrav saknas. Eftersom alla individer inte tar sitt ansvar för miljön behöver vi stifta lagar som förbjuder denna typ av export. Då kan man spara på miljön i dessa länder och pengar på energiåtervinning.

90% av alla bilar som exporteras till dessa länder är 10 år eller äldre och kan betraktas som skrotbilar. Effekten av ett förbud borde vara mycket god eftersom utbudet skulle mer eller mindre försvinna helt. Våra skrotbilar i Sverige skulle skrotas här på ett miljöriktigt sätt. Till länder som har likvärdig miljöhantering och återvinning som vi har i Sverige skall exporten vara helt öppen. Frihandel borgar för välstånd i hela världen men inte ens det är viktigare än miljön på vår gemensamma planet som vi bor på.

Förbjud export av skrotbilar, alla bilar som är tio år eller äldre borde inte exporteras till länder som inte har samma krav som vi i Sverige t ex Afrika, mellan östern.
Förbjud export av skrotbilar, alla bilar som är tio år eller äldre borde inte exporteras till länder som inte har samma krav som vi i Sverige t ex Afrika, mellan östern.

Auktoriserad bilskrot Mölndal

Auktoriserad bilskrot Mölndal

Auktoriserad bilskrot Mölndal, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar, byggnader där bilar saneras, förvaring av miljöfarliga ämnen, mm. granskas. Man skall uppvisa hur man hanterar skrota bilen på ett godkänt sätt ur hälso- och miljösynpunkt. Polismyndigheten och kommunen där den auktoriserade skroten kommer att vara belägen kommer att få tillfälle att yttra sig.

Auktorisationen från Länsstyrelsen varar i högst 5 år och skall förnyas med ansökan efter det. Auktorisationen kan återkallas av Länsstyrelsen om bilskrotaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter som finns i bilskrotningsforordningen (2007:186). Skrotområdet skall vara avgränsat  och lätt för berörda tillsynsmyndigheter att kontrollera. Bilarna skall placeras när dom mottages på en plats med tät ytbeläggning. Anordningar som oljeskiljare, slamavskiljare skall finnas på platsen. vätskor t ex. bensin, diesel, oljor, mm. som är brandfarliga bör lagras avskilt från den normala verksamheten. Lämpliga behållare för att lgra batterier, filter, kondensatorer, mm.

Auktoriserad bilskrot Mölndal, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar
Auktoriserad bilskrot Mölndal, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar