Förbjud export av skrotbilar

Förbjud export av skrotbilar !!!

Förbjud export av skrotbilar. Bilar som är tio år eller äldre borde inte exporteras till länder som saknar miljö-återvinningskrav likställda med de vi har i Sverige. Dessa länder finns vanligtvis i Afrika och Mellanöstern. Det debatteras mycket om vapenförsäljning till diktaturer men väldigt få tar upp ämnet gällande dumpning av farligt avfall i form av skrotbilar till t. ex Afrika. Dessa länder saknar lagar och myndighetskrav som reglerar återvinning och hantering av miljöfarliga ämnen som t.ex vätskor, kvicksilverbrytare, batterier, mm.

Att framställa stål från järnmalm kräver 5 gånger mer energi än att återvinna det från skrot. Att framställa aluminium kräver 10 gånger mer energi. Stål och aluminium kan återvinnas oändligt utan försämringar på kvalitén. Konsekvensen för Sverige av exporten blir att man går miste om att få återvinna stål från skrotbilar och i stället tvingas framställa det av den mycket mer energikrävande järnmalmen. Även bristen på begagnade bildelar blir större. Samtidigt utsetts de länder som bilarna exporteras till för miljöfarliga risker då myndighetskrav saknas. Eftersom alla individer inte tar sitt ansvar för miljön behöver vi stifta lagar som förbjuder denna typ av export. Då kan man spara på miljön i dessa länder och pengar på energiåtervinning.

90% av alla bilar som exporteras till dessa länder är 10 år eller äldre och kan betraktas som skrotbilar. Effekten av ett förbud borde vara mycket god eftersom utbudet skulle mer eller mindre försvinna helt. Våra skrotbilar i Sverige skulle skrotas här på ett miljöriktigt sätt. Till länder som har likvärdig miljöhantering och återvinning som vi har i Sverige skall exporten vara helt öppen. Frihandel borgar för välstånd i hela världen men inte ens det är viktigare än miljön på vår gemensamma planet som vi bor på.

Förbjud export av skrotbilar, alla bilar som är tio år eller äldre borde inte exporteras till länder som inte har samma krav som vi i Sverige t ex Afrika, mellan östern.
Förbjud export av skrotbilar, alla bilar som är tio år eller äldre borde inte exporteras till länder som inte har samma krav som vi i Sverige t ex Afrika, mellan östern.

Auktoriserad bilskrot Mölndal

Auktoriserad bilskrot Mölndal

Auktoriserad bilskrot Mölndal, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar, byggnader där bilar saneras, förvaring av miljöfarliga ämnen, mm. granskas. Man skall uppvisa hur man hanterar skrota bilen på ett godkänt sätt ur hälso- och miljösynpunkt. Polismyndigheten och kommunen där den auktoriserade skroten kommer att vara belägen kommer att få tillfälle att yttra sig.

Auktorisationen från Länsstyrelsen varar i högst 5 år och skall förnyas med ansökan efter det. Auktorisationen kan återkallas av Länsstyrelsen om bilskrotaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter som finns i bilskrotningsforordningen (2007:186). Skrotområdet skall vara avgränsat  och lätt för berörda tillsynsmyndigheter att kontrollera. Bilarna skall placeras när dom mottages på en plats med tät ytbeläggning. Anordningar som oljeskiljare, slamavskiljare skall finnas på platsen. vätskor t ex. bensin, diesel, oljor, mm. som är brandfarliga bör lagras avskilt från den normala verksamheten. Lämpliga behållare för att lgra batterier, filter, kondensatorer, mm.

Auktoriserad bilskrot Mölndal, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar
Auktoriserad bilskrot Mölndal, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar

Aktoriserad bilskrot Kållered

Auktoriserad bilskrot Kållered

Auktoriserad bilskrot Kållered, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar, byggnader där bilar saneras, förvaring av miljöfarliga ämnen, mm. granskas. Man skall uppvisa hur man hanterar och skrotar bilen på ett godkänt sätt ur hälso- och miljösynpunkt. Polismyndigheten och kommunen där den auktoriserade skroten kommer att vara belägen kommer att få tillfälle att yttra sig.

Auktorisationen från Länsstyrelsen varar i högst 5 år och skall förnyas med ansökan efter det. Auktorisationen kan återkallas av Länsstyrelsen om bilskrotaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter som finns i bilskrotningsforordningen (2007:186). Skrotområdet skall vara avgränsat  och lätt för berörda tillsynsmyndigheter att kontrollera. Bilarna skall placeras när dom mottages på en plats med tät ytbeläggning. Anordningar som oljeskiljare, slamavskiljare skall finnas på platsen. vätskor t ex. bensin, diesel, oljor, mm. som är brandfarliga bör lagras avskilt från den normala verksamheten. Lämpliga behållare för att lgra batterier, filter, kondensatorer, mm.

Auktoriserad bilskrot Kållered, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar
Auktoriserad bilskrot Kållered, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar

Auktoriserad bilskrot Kungsbacka

Auktoriserad bilskrot Kungsbacka, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar, byggnader där bilar saneras, förvaring av miljöfarliga ämnen, mm. granskas. Man skall uppvisa hur man hanterar bilar som ska skrotas på ett godkänt sätt ur hälso- och miljösynpunkt. Polismyndigheten och kommunen där den auktoriserade skroten kommer att vara belägen kommer att få tillfälle att yttra sig.

Auktorisationen från Länsstyrelsen varar i högst 5 år och skall förnyas med ansökan efter det. Auktorisationen kan återkallas av Länsstyrelsen om bilskrotaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter som finns i bilskrotningsforordningen (2007:186). Skrotområdet skall vara avgränsat  och lätt för berörda tillsynsmyndigheter att kontrollera. Bilarna skall placeras när dom mottages på en plats med tät ytbeläggning. Anordningar som oljeskiljare, slamavskiljare skall finnas på platsen. vätskor t ex. bensin, diesel, oljor, mm. som är brandfarliga bör lagras avskilt från den normala verksamheten. Lämpliga behållare för att lgra batterier, filter, kondensatorer, mm.

Auktoriserad bilskrot Kungsbacka, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar,
Auktoriserad bilskrot Kungsbacka, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar,

Bilskrot Stenungsund öppettider

Bilskrot Stenungsund öppettider

Bilskrot Stenungsund öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning när man ska skrota bilen på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.  För gratis hämtning och skrotning gäller att bilen inte saknar delar, om bilen är trasig har ingen betydelse. När bokning sker kommer vi att återkoppla till dig senast dagen efter med bekräftelse, baserat på dom uppgifterna som du lämnat när du bokade, så som tid, datum, och hämtningsplats. En timme före hämtning ringer vi kunden för att se att bilen är klar för upphämtning. Bilen hämtas med en av våra bärgningsbilar som kommer att transportera den till en auktoriserad bilskrot och där skrotas den miljövänligt och avregistreras.

Den godkända bildemontering kommer återvinna/återanvända minst 95% av bilen, enligt svensk lag. Ingen försäljning av begagnade reservdelar sker på denna skrotanläggning utan dom håller enbart på med metallåtervinning. Skrotbilen kommer att saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen, så som oljor, kvicksilverbrytare, glykol, batterier, blyvikter, spolarvätska, mm.

Bilskrot Stenungsund öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan. 
Bilskrot Stenungsund öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.
Boka gratis hämtning av din skrotbil, alltid öppet
Boka gratis hämtning av din skrotbil, alltid öppet online på hemsidan!

Bilskrot Kållered öppettider

Bilskrot Kållered öppettider

Bilskrot Kållered öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.  För gratis hämtning och skrotning gäller att bilen inte saknar delar, om bilen är trasig har ingen betydelse. När bokning sker kommer vi att återkoppla till dig senast dagen efter med bekräftelse, baserat på dom uppgifterna som du lämnat när du bokade, så som tid, datum, och hämtningsplats. En timme före hämtning ringer vi kunden för att se att bilen är klar för upphämtning. Bilen hämtas med en av våra bärgningsbilar som kommer att transportera den till en auktoriserad bilskrot och där skrotas den miljövänligt och avregistreras.

Den godkända bildemonteringen kommer återvinna/återanvända minst 95% av bilen, enligt svensk lag. Ingen försäljning av begagnade reservdelar sker på denna skrotanläggning utan dom håller enbart på med metallåtervinning. Skrotbilen kommer att saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen, så som oljor, kvicksilverbrytare, glykol, batterier, blyvikter, spolarvätska, mm.

Bilskrot Kållered öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan. 
Bilskrot Kållered öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.
Boka gratis hämtning av din skrotbil, alltid öppet
Boka gratis hämtning av din skrotbil, alltid öppet online på hemsidan!

Bilskrot Kungälv öppettider

Bilskrot Kungälv öppettider

Bilskrot Kungälv öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.  För gratis hämtning och skrotning gäller att bilen inte saknar delar, om bilen är trasig har ingen betydelse. När bokning sker kommer vi att återkoppla till dig senast dagen efter med bekräftelse, baserat på dom uppgifterna som du lämnat när du bokade, så som tid, datum, och hämtningsplats. En timme före hämtning ringer vi kunden för att se att bilen är klar för upphämtning. Bilen hämtas med en av våra bärgningsbilar som kommer att transportera den till en auktoriserad bilskrot och där skrotas den miljövänligt och avregistreras.

Den godkända bildemontering kommer återvinna/återanvända minst 95% av bilen, enligt svensk lag. Ingen försäljning av begagnade reservdelar sker på denna skrotanläggning utan dom håller enbart på med metallåtervinning. Skrotbilen kommer att saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen, så som oljor, kvicksilverbrytare, glykol, batterier, blyvikter, spolarvätska, mm.

Bilskrot Kungälv öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.  För gratis hämtning och skrotning gäller att bilen inte saknar delar
Bilskrot Kungälv öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.  För gratis hämtning och skrotning gäller att bilen inte saknar delar
Boka gratis hämtning av din skrotbil, alltid öppet
Boka gratis hämtning av din skrotbil, alltid öppet online på hemsidan!

Bilskrot Kungsbacka öppettider

Bilskrot Kungsbacka öppettider

Bilskrot Kungsbacka öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.  För gratis hämtning och skrotning gäller att bilen inte saknar delar, om bilen är trasig har ingen betydelse. När bokning sker kommer vi att återkoppla till dig senast dagen efter med bekräftelse, baserat på dom uppgifterna som du lämnat när du bokade, så som tid, datum, och hämtningsplats. En timme före hämtning ringer vi kunden för att se att bilen är klar för upphämtning. Bilen hämtas med en av våra bärgningsbilar som kommer att transportera den till en auktoriserad bilskrot och där skrotas den miljövänligt och avregistreras. Uffes bildemontering kommer återvinna/återanvända minst 95% av bilen, enligt svensk lag. Ingen försäljning av begagnade reservdelar sker på denna skrotanläggning utan dom håller enbart på med metallåtervinning. Skrotbilen kommer att saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen, så som oljor, kvicksilverbrytare, glykol, batterier, blyvikter, spolarvätska, mm.

Bilskrot Kungsbacka öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.
Bilskrot Kungsbacka öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.
Boka gratis hämtning av din skrotbil, alltid öppet
Boka gratis hämtning av din skrotbil, alltid öppet online på hemsidan!

Bilskrot Lerum öppettider

Bilskrot Lerum öppettider

Bilskrot Lerum öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.  För gratis hämtning och skrotning gäller att bilen inte saknar delar, om bilen är trasig har ingen betydelse. När bokning sker kommer vi att återkoppla till dig senast dagen efter med bekräftelse, baserat på dom uppgifterna som du lämnat när du bokade, så som tid, datum, och hämtningsplats. En timme före hämtning ringer vi kunden för att se att bilen är klar för upphämtning. Bilen hämtas med en av våra bärgningsbilar som kommer att transportera den till en auktoriserad bilskrot och där skrotas den miljövänligt och avregistreras.

Den godkända bildemontering kommer återvinna/återanvända minst 95% av bilen, enligt svensk lag. Ingen försäljning av begagnade reservdelar sker på denna skrotanläggning utan dom håller enbart på med metallåtervinning. Skrotbilen kommer att saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen, så som oljor, kvicksilverbrytare, glykol, batterier, blyvikter, spolarvätska, mm.

Bilskrot Lerum öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan. 
Bilskrot Lerum öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan. 
Boka gratis hämtning av din skrotbil, alltid öppet
Boka gratis hämtning av din skrotbil, alltid öppet online på hemsidan!

Bilskrot Partille öppettider

Bilskrot Partille öppettider

Bilskrot Partille öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.  För gratis hämtning och skrotning gäller att bilen inte saknar delar, om bilen är trasig har ingen betydelse. När bokning sker kommer vi att återkoppla till dig senast dagen efter med bekräftelse, baserat på dom uppgifterna som du lämnat när du bokade, så som tid, datum, och hämtningsplats. En timme före hämtning ringer vi kunden för att se att bilen är klar för upphämtning. Bilen hämtas med en av våra bärgningsbilar som kommer att transportera den till en auktoriserad bilskrot och där skrotas den miljövänligt och avregistreras.

Den godkända bildemontering kommer återvinna/återanvända minst 95% av bilen, enligt svensk lag. Ingen försäljning av begagnade reservdelar sker på denna skrotanläggning utan dom håller enbart på med metallåtervinning. Skrotbilen kommer att saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen, så som oljor, kvicksilverbrytare, glykol, batterier, blyvikter, spolarvätska, mm.

Bilskrot Partille öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.
Bilskrot Partille öppettider, för bästa service erbjuder vi bokning av skrotbilar online på hemsidan dygnet runt alla dagar i veckan.
Boka gratis hämtning av din skrotbil, alltid öppet
Boka gratis hämtning av din skrotbil, alltid öppet online på hemsidan!