Bjuhrs Bil AB

Bjuhrs Bil AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bjuhrs Bil AB är ett litet företag med 5 verkstadsarbetare och 1 kontorist. Det började som bildemontering men nu har dom även fullständig däckverkstad (Euromasterpartner) för personbilar. Dessutom utför företaget hjulinställningar , bilreparationer och AC service from våren-16.

Kontaktuppgifter: Bjuhrs Bil AB, Siloväg. 3, 691 42 Karlskoga, Tel 0586-310 31

Skrota bilen hos Bjuhrs Bil AB

När det är dags att skrota bilen i Karlskoga bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Bjuhrs Bil AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Bjuhrs Bil AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Karlskoga för avregistrering.

Information om skrotning av bilar i Örebro Län

Fler bilskrotar i Karlskoga och Örebro Län