Bilskrot Valbo

Bilskrot Valbo. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Valbo. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Valbo

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Ponderosa Bilskrot

Anlita alltid godkänd bilskrot i Valbo

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Valbo. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Valbo som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Valbo

Fler bilskrotar i Gävleborgs Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Valbo: Naturvårdsverket

Mer om Valbo

Valbo är en ort och utbredd bebyggelse i Valbo distrikt (Valbo socken) i Gävle kommun i Gästrikland. De centrala och östra delarna ingår i tätorten Gävle, medan västra delen bildar en separat tätort med namnet Valbo.
Källa Wikipedia.