Bilskrot Ucklum

Bilskrot Ucklum. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Ucklum. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Ucklum

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Ucklums Bilskrotning AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Ucklum

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Ucklum. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Ucklum som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Ucklum

Fler bilskrotar i Västra Götalands Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Ucklum: Naturvårdsverket

Mer om Ucklum

Ucklum är en tätort i Stenungsunds kommun och kyrkbyn i Ucklums socken, belägen i jordbruksbygd i en dalgång, 11 km öster om Stenungsund.

Historia

Huvudbygden och den gamla centrala byn kallades Grössbyn, medan kyrkan ursprungligen låg på en utmark strax invid byn. Huvudbygden är en gammal jordbruksbygd rik på fornlämningar, bland annat finns en domarring mitt i Ucklum skymd i en villaträdgård alldeles vid väg 650 (gamla E6). Villaträdgården ligger precis vid den gamla bygatans utmynnande i väg 650.

Det finns även flera järnåldersgravfält söder och norr om byn.
Källa Wikipedia.