Bilskrot Trollhättan

Bilskrot Trollhättan. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 2 st i Trollhättan. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Trollhättan

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företagen finns i länkarna nedanför.

Bildelslagret Trollhättan AB

Bilåtervinning Trollhättan AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Trollhättan

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Trollhättan. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Trollhättan som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Trollhättan

Fler bilskrotar i Västra Götalands Län

Information om skrotbilar hos Trollhättans stad

Bildemontering och bilskrotning i Trollhättan

Bildemontering och bilskrotning betyder samma sak. Några företag skruvar bort samt lagerför delar och komponenter för återanvändning som begagnade bildelar. Andra är helt inriktade på återvinning. De skruvar bort och sorterar komponenter som inte får finnas i skrotbilen vid fragmentering.(se ”Stena Recyclig” på YouTube och se ”Så fungerarar en fragmenteringsanläggning”) Exempel är däck, batterier, viss elektronik samt delar innehållande miljöfarligt avfall som kvicksilver. Alla auktoriserade bilskrotar i Trollhättan sanerar uttjänta bilar enligt ”Bilskrotningsförordningen” innan nedmonteringen börjar. Vissa bilskrotar i Varberg erbjuder självplock. Det betyder att kunden själv måste skruva loss den delen som skall köpas.

Mer om Trollhättan

Trollhättan är en tätort i Västergötland och centralort i Trollhättans kommun i Västra Götalands län. En mindre del är belägen i Vänersborgs kommun.

Historia

Namnet Trollhättan användes ursprungligen endast om Göta älvs fallområde. Trollhättans tätort omfattar idag ett betydligt större område som förr hade andra geografiska namn. Nedan tecknas historiken för det område som idag kallas för Trollhättan.

Namnet Trollhättan kommer från själva fallet eller möjligen ett litet berg som finns i Trollhättefallen.
Källa Wikipedia.

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Trollhättan: Naturvårdsverket

Besök hemsidan visit Trollhättan för att se vad som händer i kommunen.