Bilskrot Tingsryd

Bilskrot Tingsryd

Bilskrot Tingsryd, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Tingsryd. Bilkyrkogården kyrkö mosse är välkänd i hela Sverige.

Kyrkö mosse ligger utanför Ryd i Tingsryds kommun, Småland och är känt för ”Åkes bilskrot”. Platsen är även känd som ”Bilkyrkogården”. Kyrkö mosse ligger strax utanför Ryd längs länsväg 119 mot Hässleholm. Bilkyrkogården, eller bilskroten, på mossen har en lång historia. Här förekommer ingen självplock eller försäljning av reservdelar längre.

Kontaktuppgifter:

Adress: Värendsgatan

360 10 Ryd

​Tel:

…………………………………………………………………………………………….

Bildemontering Tingsryd, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.
Bildemontering Tingsryd, Skrota bilen innan miljöpåverkan blir för stor.

Bilskrot Tingsryd, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Tingsryd om du vill skrota din bil.
Bilskrot har försäljning av begagnade delar till bilen.

Lagkrav för bildemontering  Tingsryd

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Tingsryd och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot.

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Tingsryd. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Tingsryd, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Hur funkar att köpa reservdelar på bildelsbasen
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Emmaboda

För mer information klicka här bilskrot Tingsryd och skrota bilen