Bilskrot Storsund

Bilskrot Storsund. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Storsund. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Storsund

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Norrbottens Bildemontering AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Storsund

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Storsund. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Storsund som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Storsund

Fler bilskrotar i Norrbottens Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Storsund: Naturvårdsverket

Mer om storsund

Storsund är en tidigare småort i Piteå socken i Piteå kommun, Norrbottens län. Tidigare stationssamhälle vid Stambanan genom övre Norrland, mellan Jörn och Älvsbyn. Vid 2015 års småortsavgränsning visade sig att folkmängden i orten sjunkit till under 50 personer och småorten upplöstes.[2] Under 2017 lade Skanova ned det kopparbaserade telenätet på orten.
Källa Wikipedia.