Bilskrot som hämtar och betalar

Bilskrot som hämtar och betalar

Bilskrot som hämtar och betalar.  Sedan bilens begynnelse har naturen varit den obligatoriska bilskrotningsplatsen. Det vill säga att det varit enklast och billigast att helt enkelt dumpa sin uttjänta skrotbil på annans mark. Det kan väl jämföras med dagens gissel av tillfälliga bosättningar av bland annat tiggare, som enligt lag inte kan avvisas så enkelt. Att först identifiera en papperslös person före avhysning är så gott som omöjligt. På samma sätt har det varit med en skrotbil som saknar identitet. Inga skyltar eller några handlingar kan styrka vem som varit ägare. Och markägaren har inte haft någon laglig rätt att ta hand om fordonsvraken.

LÄS MER: Bilskrotar runt Göteborgs regionen

De två olika händelserna har ett gemensamt. Båda kräver en lagändring för att markägaren skall kunna freda sitt revir från inkräktare eller dumpade skrotbilar. En annan lagstiftning påverkar dock problemet med dumpning i positiv riktning. Kravet på återvinning har höjts från 85% till 95% av den totala bilenGenom detta har återvinningsindustrin utvecklats på ett närmast dramatiskt sätt. Genom branschens aktörer från konstruktionsavdelningar genom försäljningsleden till auktoriserade bilskrots företag klarar man att uppfylla lagkraven. Genom återvinningen återgår värdefullt material tillbaka till produktion och på så sätt frigöres också ett kapital. Detta kan delvis kompensera skrotbilens ägare i samband med själva skrotningen. Det finns bilskrot som hämtar och betalar för skrotbilen. Snarare kan det underlätta för ägaren att bli av med skrotbilen utan att lägga tid på letandet efter lämplig dumpningsplats. Denna utveckling är naturligtvis ett bättre statligt alternativ än skrotningspremien som inte överlevde speciellt länge.

LÄS MER: Skrota en bil, är det kostnadsfritt
Bilskrot som hämtar och betalar. Sedan bilens begynnelse har naturen varit den obligatoriska bilskrotningsplatsen. Lämna därför alltid bilen till en auktoriserad bilskrot.
Bilskrot som hämtar och betalar. Sedan bilens begynnelse har naturen varit den obligatoriska bilskrotningsplatsen. Lämna därför alltid bilen till en auktoriserad bilskrot.

För att söka noll-tolerans vad gäller dumpade skrotbilar med miljöförstörande faktorer räcker inte förhållanden som finns idag. Att lagstifta att markägaren har rättighet att direkt tillvarata allt som kommer på hans mark är ett måste. Att försöka finna ägaren och sedan snällt be honom att flytta undan sin bil fungerar inte i dagens samhälle. Att återinföra skrotningspremie till ägaren kommer inte att lösa problemet fullt ut. Återvinningsgraden är i dag så hög att framtidens utveckling mot 100% ger så lite i tillskott till ägaren, så hans engagemang kommer inte att förändras vad gäller pengar från denna aktivitet. Tillskott från återvinning stimulerar dock markägaren om han får äganderätten. Det täcker kostnaden för borttransporten. Låt därför bilskrot som hämtar och betalar komma markägaren till del.  Att miljöförbättringen genom bortforsling av skrotbilar resulterar i olika kostnadsbesparing är tydlig.

LÄS MER: Omhändertagande av uttjänta bilar gynnar vår miljö

Det har skrivits mycket om skrotbilars negativa inverkan på miljön. Och så kommer det att fortsätta till noll-tolerans har uppnåtts vad gäller dumpning och annat oseriöst förfarande. Först då vet man att skrotbilar kommer att omhändertas på ett seriöst industriellt sätt.

Lämna uttjänta bilar till skroten och se till att få skrotningsintyg. Bilskrot som hämtar och betalar. Skrotning av bil för hämtning gratis. Bildelar i Göteborg. Skrota bil som inte är komplett. Skrota krockad bil. Bilskrotens betydelse.