Bilskrot Skutskär

Bilskrot Skutskär. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Skutskär. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Skutskär

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

AAA Bildemontering Skutskär

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Skutskär

Fler bilskrotar i Uppsala Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Transportstyrelsen: Avregistrering och Skrotning.

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilarB

Handbok Bilskrot Skutskär: Naturvårdsverket

Mer information om Skutskär

Skutskär är en läns-, landskaps- och kommungränsöverskridande tätort, huvudsakligen belägen i Älvkarleby kommun i Uppsala län i nordligaste Uppland men även innefattande Harnäs i Gävle kommun i Gävleborgs län (Gästrikland). Älvkarlebydelen av tätorten utgör centralort i Älvkarleby kommun.

Skutskär är en typisk bruksort dominerad av den Stora Enso-ägda pappersmassefabriken, Skutskärs bruk.

Dalälven, som flyter genom tätorten, har under många år satt sin prägel på hela regionen med sågverk, kvarnar, pappersmassaindustrier och otaliga turist- och fritidsanläggningar. Vid Dalälvens mynning, strax utanför Skutskär, hittar man smultronställen som Kläckgrund, Brämsand, Billudden och Rullsand med sina hundratals meter långa stränder.