Bilskrot Ronneby

Bilskrot Ronneby. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Ronneby. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Ronneby

Gäresta Bildelar AB, Gärestads bygat. 5, 372 97 Ronneby, 0457-360 34

Anlita alltid godkänd bilskrot i Ronneby

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Ronneby. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från
vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Ronneby som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Ronneby

Fler bilskrotar i Blekinge Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot: Naturvårdsverket

Mer om Ronneby kommun

Ronneby är en tätort i Blekinge och centralort i Ronneby kommun i Blekinge län, belägen vid Ronnebyån mellan östersjökusten och europavägen E22:an. Källa Wikipedia.

Besök visit Ronneby för att se vad man kan göra & uppleva i kommunen.