Bilskrot Odensbacken

Bilskrot Odensbacken. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Odensbacken. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Odensbacken

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Svensk Bilåtervinning

Anlita alltid godkänd bilskrot i Odensbacken

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Odensbacken. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från 
vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Odensbacken som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Odensbacken

Fler bilskrotar i Örebro Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Odensbacken: Naturvårdsverket

Mer information om odensbacken

Odensbacken är en tätort i Örebro kommun.

Odensbacken ligger mellan riksväg 52 och Kvismare kanal cirka 25 km öster om Örebro. År 1722–1757 skrevs Odens backe och var då en gravkulle på Valsta bys ägor. Man vet inte om Odensbacken är det ursprungliga namnet, som bevarats i muntlig tradition, eller om det har tillkommit genom någon forntidssvärmares försorg på 1700-talet.
Källa Wikipedia