Bilskrot och dess utveckling

Bilskrot och dess utveckling

Bilskrot och dess utveckling. Sedan bilens begynnelse har naturen varit den obligatoriska bilskrotningsplatsen. Det vill säga att det varit enklast och billigast att helt enkelt dumpa sin uttjänta skrotbil på annans mark. Det kan väl jämföras med dagens gissel av tillfälliga bosättningar av bland annat tiggare, som enligt lag inte kan avvisas så enkelt. Att först identifiera en papperslös person före avhysning är så gott som omöjligt. På samma sätt har det varit med en skrotbil som saknar identitet. Inga skyltar eller några handlingar kan styrka vem som varit ägare. Och markägaren har inte haft någon laglig rätt att ta hand om bilvrakenDe två olika händelserna har ett gemensamt. Båda kräver en lagändring för att markägaren skall kunna freda sitt revir från inkräktare eller dumpade skrotbilar.

LÄS MER: Bilskrot & bildemontering från förr i tiden

En annan lagstiftning påverkar dock problemet med dumpning i positiv riktning. Kravet på återvinning har höjts från 85% till 95% av den totala bilen är bra för bilskrot och dess utveckling. Skrota bilen genom detta har återvinningsindustrin utvecklats på ett närmast dramatiskt sätt. Genom branschens aktörer från konstruktionsavdelningar genom försäljningsleden till auktoriserade bilskrotningsföretag klarar man att uppfylla lagkraven. Genom återanvändning återgår värdefullt material tillbaka till produktion och på så sätt frigöres också ett kapital som delvis kan kompensera skrotbilens ägare i samband med själva skrotningen. Snarare kan det underlätta för ägaren att bli av med skrotbilen utan att lägga tid på letandet efter lämplig dumpningsplats och skrotupplagDenna utveckling är naturligtvis ett bättre statligt alternativ än skrotningspremien som inte överlevde speciellt länge.

Bilskrot och dess utveckling. Sedan bilens begynnelse har naturen varit den obligatoriska bilskrotningsplatsen. Det vill säga att det varit enklast och billigast att helt enkelt dumpa sin uttjänta skrotbil på annans mark.
Bilskrot och dess utveckling. Sedan bilens begynnelse har naturen varit den obligatoriska bilskrotningsplatsen. Det vill säga att det varit enklast och billigast att helt enkelt dumpa sin uttjänta skrotbil på annans mark än att anlita en skrotfirma. Förr lämnade bilen på volvo skroten i Göteborg där dom plockade delar från fordonsvraken.
LÄS MER: Hur får man en bil bortforslad

För att söka nolltolerans vad gäller dumpade skrotbilar med miljöförstörande faktorer räcker inte förhållanden som finns idag. Att lagstifta att markägaren har rättighet att direkt tillvarata allt som kommer på hans mark är ett måste. Att försöka finna ägaren och sedan snällt bedja honom att flytta undan sin bil fungerar inte i dagens samhälle. Att åter införa skrotningspremie till ägaren kommer inte att lösa problemet fullt ut. Återvinningsgraden är i dag så hög att framtidens utveckling mot 100% ger så lite i tillskott till ägaren, så hans engagemang kommer inte att förändras vad gäller pengar från denna aktivitet. Tillskott från återvinning stimulerar dock markägaren om han får äganderätten. Det täcker kostnaden för borttransporten till bilskrot och dess utveckling. Att miljöförbättringen genom bortforsling av skrotbilar resulterar i olika kostnadsbesparing är tydlig.

LÄS MER: Återvinning av bilar som skrotas i Göteborg

Det har skrivits mycket om skrotbilars negativa inverkan på miljön. Och så kommer det att fortsätta till noll-tolerans har uppnåtts vad gäller dumpning och annat oseriöst förfarande. Först då vet man att skrotbilar kommer att omhändertas på ett seriöst industriellt sätt.

LÄS MER: Finns det någon skrot som betalar ut ersättning