Bilskrot Mariestad

Bilskrot Mariestad. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Mariestad. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Mariestad

Mariestads Bildemontering AB, Förrådsgat. 29, 542 35 Mariestad, 0501-192 50

Anlita alltid godkänd bilskrot i Mariestad

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Mariestad. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Mariestad som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Mariestad

Fler bilskrotar i Västra Götalands Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot: Naturvårdsverket

Mer om Mariestads kommun

Mariestad uttal är en tätort i Västergötland och centralort i Mariestads kommunVästra Götalands län. Tidigare var Mariestad residensstad i Skaraborgs län och 1583–1647 stiftsstad i Mariestads stift. Källa Wikipedia.

Mer information här om vilka aktiviteter som erbjuds i kommunen.