Bilskrot Malmö

Bilskrot Malmö. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 8 st i Malmö. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Malmö

Hamnen Bilskrot, Lodgat. 14, 211 24 Malmö, 040-186 407

Svenssons Bildemontering AB, Lundaväg. 19, 212 18 Malmö, 040-978 070

Harrys Bilskrot AB, Arlövsväg. 5, 211 24 Malmö, 040-382 200

SD Bilskrot i Malmö, Emilstorpsgat. 1, 212 28 Malmö, 040-499 456

Arons Bildemontering, Jägersroväg. 181, 213 75 Malmö, 040-944 660

Lindas-Bil Skrot, Stenåldersgat. 10 B, 213 76 Malmö, 040-490 764

Malmö Bildemontering AB, Stenåldersgat. 12, 213 76 Malmö, 040-494 290

Marlyz Bilskrot AB, Delsjöväg. 14, 217 65 Malmö, 040-495 047

Anlita alltid godkänd bilskrot i Malmö

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Malmö. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Malmö som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Malmö

Fler bilskrotar i Skåne Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot: Naturvårdsverket

Mer om Malmö kommun

Malmö är Sveriges tredje största tätort och Nordens sjätte största med 316 588 (2018) invånare i tätorten samt även länet Skånes residensstad. Malmö, som är en kommunöverskridande tätort, är huvudsakligen belägen i Malmö kommun i Skåne län, men även innefattande Arlöv i Burlövs kommun och en mindre del i Lomma kommun. Malmödelen av tätorten utgör centralort i Malmö kommun, medan Arlöv utgör centralort i Burlövs kommun. Källa Wikipedia.

Besök Malmotown för att se alla evenemang i kommunen.