Bilskrot Karlstad

Bilskrot Karlstad. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Karlstad. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Karlstad

Frykman Karlstad AB, Hedjämnan 3, 654 60 Karlstad, 054-856 420

Anlita alltid godkänd bilskrot i Karlstad

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Karlstad. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Karlstad som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Karlstad

Fler bilskrotar i Värmlands Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot: Naturvårdsverket

Mer om Karlstad kommun

Karlstad i äldre tid stavat Carlstad, är en tätort i Värmland, belägen vid Vänerns norra strand. Karlstad är centralort för Karlstads kommunresidensstad för Värmlands län och stiftsstad för Karlstads stift samt sedan 1999 universitetsstad. Karlstad är Sveriges 17:e största tätort med 61 492 invånare.

Karlstad, eller Tingvalla som det hette då, har varit en viktig handelsplats sedan vikingatiden1584 fick orten stadsrättigheter av Karl IX, som även gav staden dess nuvarande namn.[5] Karlstad ligger vid den övre sidan av Vänerns strand, på ett deltaområde där Klarälven delar sig i många grenar innan den mynnar ut i Vänern. Värmland är känt som skaldernas landskap och i Karlstad har flera av dem verkat. En av de mest uppskattade är Gustaf Fröding. Karlstads symbol är en glad sol[6], bekant genom statyn med det namnet, ’Sola i Karlstad’, rest avbildande en populär servitris på ett av stadens värdshus.
Källa Wikipedia.

Besök visit Karlstad för att se vad man kan göra & uppleva i kommunen.