Bilskrot Karlstad

Bilskrot Karlstad. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Karlstad. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Uffes bilskrot på Orust betalar bäst i hela Sverige för skrotbilar. Företaget betalar 2000 kr för en komplett bil med originalkatalysator, oavsett skick eller märke på bilen.

Kontaktuppgifter till Uffes bilskrot. Telefonnummer, karta med vägbeskrivning finner du i länken nedanför.

Uffes Bilskrot

Auktoriserade skrotföretag i Karlstad

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Frykman Karlstad AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Karlstad

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Karlstad. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Karlstad som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Karlstad

Fler bilskrotar i Värmlands Län

Bildemontering och bilskrotning i Karlstad

Bildemontering och bilskrotning betyder samma sak. Några företag skruvar bort samt lagerför delar och komponenter för återanvändning som begagnade bildelar. Andra är helt inriktade på återvinning. De skruvar bort och sorterar komponenter som inte får finnas i skrotbilen vid fragmentering.(se ”Stena Recyclig” på YouTube och se ”Så fungerarar en fragmenteringsanläggning”) Exempel är däck, batterier, viss elektronik samt delar innehållande miljöfarligt avfall som kvicksilver. Alla auktoriserade bildemonteringsföretag sanerar uttjänta bilar enligt ”Bilskrotningsförordningen” innan nedmonteringen börjar. Vissa bilskrotar i Karlstad erbjuder självplock. Det betyder att kunden själv måste skruva loss den delen som skall köpas.

Mer om Karlstad kommun

Karlstad i äldre tid stavat Carlstad, är en tätort i Värmland, belägen vid Vänerns norra strand. Karlstad är centralort för Karlstads kommun, residensstad för Värmlands län och stiftsstad för Karlstads stift samt sedan 1999 universitetsstad. Karlstad är Sveriges 17:e största tätort med 61 492 invånare.

Karlstad, eller Tingvalla som det hette då, har varit en viktig handelsplats sedan vikingatiden. 1584 fick orten stadsrättigheter av Karl IX, som även gav staden dess nuvarande namn. Karlstad ligger vid den övre sidan av Vänerns strand, på ett deltaområde där Klarälven delar sig i många grenar innan den mynnar ut i Vänern. Värmland är känt som skaldernas landskap och i Karlstad har flera av dem verkat. En av de mest uppskattade är Gustaf Fröding. Karlstads symbol är en glad sol, bekant genom statyn med det namnet, ’Sola i Karlstad’, rest avbildande en populär servitris på ett av stadens värdshus.
Källa Wikipedia.

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Karlstad: Naturvårdsverket

Besök visit Karlstad för att se vad man kan göra & uppleva i kommunen.