Bilskrot Karlskrona

Bilskrot Karlskrona. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Karlskrona. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Karlskrona

Karlskrona Bilpress AB, Tennväg. 7, 371 50 Karlskrona, 0455-263 42

Anlita alltid godkänd bilskrot i Karlskrona

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Karlskrona. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från
vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Karlskrona som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Karlskrona

Fler bilskrotar i Blekinge Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot: Naturvårdsverket

Mer om Karlskrona kommun

Karlskrona är en tätort i Blekinge och centralort i Karlskrona kommun samt residensstad för Blekinge län.

Karlskrona är en gammal örlogsstad belägen på fastlandet och öarna längst österut i Blekinge skärgård. Stadens centrum ligger på ön Trossö, vars stadsplan och äldre bebyggelse upptogs på Unescos världsarvslista som en del av Örlogsstaden Karlskrona år 1998. Källa Wikipedia.

Besök visit Karlskrona för att se vad man kan göra & uppleva i kommunen.