Bilskrot Kållered

Bilskrot Kållered. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Kållered. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Kållered

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företagen finns i länkarna nedanför.

Skrotfrag Kållered

Bildemontering Kållered som hämtar skrotbilar gratis

Anlita alltid godkänd bilskrot i Kållered

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Kållered. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Kållered som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Kållered

Fler bilskrotar i Västra Götalands Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Kållered: Naturvårdsverket

Mer om Kållered

Kållered är en tidigare tätort i Mölndals kommun och kyrkbyn i Kållereds socken belägen vid gränsen till Halland. Området är sammanvuxet med Göteborg sedan 2015. Orten var tidigare lantbruksbygd, men nu domineras västra Kållered av köpstad och stormarknader som K-Center, IKEA, Lager 157 och Coop Forum. Källa Wikipedia.

Mer information om skrotbilar hos Mölndals Kommun