Bilskrot Brämhult

Bilskrot Brämhult. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Brämhult. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Brämhult

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Borås Bildemontering AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Brämhult

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Brämhult. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Brämhult som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Brämhult

Fler bilskrotar i Västra Götalands Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Borås: Naturvårdsverket

Mer om Brämhult

Brämhults socken i Västergötland ingick i Ås härad, ingår sedan 1971 i Borås kommun och motsvarar från 2016 Brämhults distrikt.

Socknens areal är 20,19 kvadratkilometer varav 20,16 land.[1] År 2000 fanns här 4 608 invånare.[2] En del av tätorten Borås med sockenkyrkan Brämhults kyrka ligger i socknen.
Källa Wikipedia.