Bilskrot Agnesberg

Bilskrot Agnesberg. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 2 st i Agnesberg. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Agnesberg

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företagen finns i länkarna nedanför.

Skrotfrag Göteborg

L G Bildemontering AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Agnesberg

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Agnesberg. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Agnesberg som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Agnesberg

Fler bilskrotar i Västra Götalands Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Agnesberg: Naturvårdsverket

Mer om Agnesberg

Agnesberg är ett primärområde i stadsdelen Angered i norra Göteborg (före 1967 i Angereds kommun), tillhörande stadsdelsnämndsområdet Angered. Det är beläget vid E45 och Bergslagsbanan på Göta älvs östra strand.

Agnesberg hade varit gästgivarort i flera hundra år, när den fick en järnvägsstation 1880, och under de närmast följande decennierna började industrier etablera sig på orten. I början av 1960-talet tillkom det nuvarande flerbostadshusområdet Steken.

Tidigare var Agnesberg en egen tätort, men är sedan tätortsavgränsningen 1970 en del av tätorten Göteborg.
Källa Wikipedia.