Bildemontering

Bildemontering

Bildemontering i Sverige är bland dom bästa i världen. Kunskaper hos personalen är hög när det gäller att kvalitetssäkra begagnade reservdelar. Miljöcertifieringen har gjort att professionell utförd demontering av bilar minskar miljöpåverkan. Miljöfarliga vätskor i bilen skall samlas upp i slutna behållare för vidare miljöbehandling. Även tungmetaller skall hanteras separat och skickas från bildemontering vidare för miljöbehandling. Den negativa miljöpåverkan kan vara stor vid skrotning om inte skrotbilen omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Panten/skrotningsavgiften som betalades in av första bilägaren vid nybilsköp slopades år 2007 när bilskrotningsfonden upphörde. Den skulle vara garant för att nytt material i form av skrotbilar lämnades in till en auktoriserad bilskrot. Panten/skrotpremien var en morot som var tänkt att motivera siste bilägaren att mot pengar säkerställa inlämning hos en auktoriserad bildemontering.

Export av skrotbilar

Rekord av nybilsregistrering dom senaste åren borde medfört att mer skrotbilar/material till skrotarna, men det har snarare minskat än ökat. Materialet/skrotbilarna exporteras numera illegalt till t ex. Afrika, Mellan östern, och Asien. Bristen på material/skrotbilar gör att företagen i branschen inte utvecklas och har svårt att överleva. Ökningen med avställda bilar är häpnadsväckande och inte relevant, cirka hälften av antalet nyregistrerade bilar avregistreras och att resten ställs av. År 2017 skrotades och avregistrerades från Transportstyrelsen cirka 190 000 st bilar medan nya registreringar slog rekord med cirka 380 000 st  bilar. Historisk så har avregistreringar av bilar varit 10%  färre än nybilsregistreringar och fordonsbeståndet i Sverige ökade då med motsvarande antal bilar. All statistik från början av år 2000 kan läsas på Transportstyrelsens hemsida. Vilket gör att det är enkelt att se att det handlar om stora volymer som försvinner.

Bildemontering i Sverige är bland dom bästa i världen. Kunskaper hos personalen är hög när det gäller att kvalitetssäkra begagnade reservdelar. Miljöcertifieringen har gjort att professionell utförd demontering av bilar minskar miljöpåverkan.
Bildemontering i Sverige är bland dom bästa i världen när man skrota bilen. Kunskaper hos personalen är hög när det gäller att kvalitetssäkra begagnade reservdelar. Miljöcertifieringen har gjort att professionell utförd demontering av bilar minskar miljöpåverkan.
Miljöaspekten med export av skrotbilar

Med beaktning av miljöaspekten med att exportera skrotbilar som klassas som farligt avfall till länder som i princip inte har några som helst miljölagar. Ur miljösynpunkt är detta förkastligt och någon borde få ta ansvar för detta. Regeringen med Miljöpartiet i spetsen inför en flygskatt som enbart gäller i Sverige och kallar det miljösmart. Medan 10 000 tals farligt avfall från Sverige i form av skrotbilar dumpas årligen i u-länder är en stor djävla miljöskandal. För att lösa detta innan det accelererar ytterligare bör man förbjuda export av bilar som är äldre än 10 år. Detta skulle gynna vår egna näring här i Sverige samtidigt som alla skrotbilar tas om hand på ett miljöriktigt sätt hos en auktoriserad bildemontering. Det kallar jag att vara miljösmart.