Bildelslagret US Ericsson Motor AB

Bildelslagret US Ericsson Motor AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen.

Bildelslagret i Växjö startades år 1993. Företaget blev snart en godkänd och auktoriserad Bildemontering och Bilskrot. år 2008 övergick företaget till aktiebolag och heter nu Bildelslagret Ericsson US Motor AB.

Fler Bilskrotar & bildemonteringar i Kronobergs Län

Kontaktuppgifter: Bildelslagret US Ericsson Motor AB, Skatelövsvägen, 340 32 Grimslöv, 0470-66 601

Hur funkar det att skrota bilen i Kronobergs Län

Skrota bilen hos Bildelslagret US Ericsson Motor AB

När det är dags att skrota bilen i Grimslöv bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Bildelslagret US Ericsson Motor AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Bildelslagret US Ericsson Motor AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Grimslöv för avregistrering.