Bilåtervinning Trollhättan AB

Bilåtervinning Trollhättan AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Bilåtervinning Trollhättan AB, Grafitväg. 6, 461 38 Trollhättan, 0520-484 860

Skrota bilen hos Bilåtervinning Trollhättan AB

När det är dags att skrota bilen i Trollhättan bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Bilåtervinning Trollhättan AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Trollhättan och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Bilåtervinning Trollhättan AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Trollhättan och avregistreras.

Information om skrotbilar hos Trollhättans stad.