Bilar i evig miljöfokus

Bilar i evig miljöfokus

Bilar i evig miljöfokus. Det har skrivits många artiklar och inlägg om bilar i olika faser . De flesta med negativ klang eftersom fordon i allmänhet och då kanske skrotbilar i synnerhet anklagas som stora miljöbovar. Ingen kan ha undgått dagens problem med bilarnas utsläpp, som genom koldioxiden medverkar till växthuseffektens negativa effekter. Idag har utsläppsproblematiken förskjutits till den smutsiga luften, som orsakas av dieselbilarnas utsläpp av kväveoxider. Det var inte länge sedan dessa bilar bedömdes vara de mest miljövänliga och klassades som miljöbilar med lägre eller inga biltrafikskatter. Att dessa dieselbilar även är bränslesnålare än motsvarande bensinbil medförde att många valde den varianten vid nybilsköp.

LÄS MER: Saker att tänka på inför bilbesiktning

I flera länder dryftas problemet med den hälsofarliga luften och ett förbud mot körning av dieselbilar i större städer är mycket aktuellt. Detta har medfört att många nybilsköpare är tveksamma att köpa en bil med dieselmotor idag. I sammanhanget kan understrykas att nya dieselbilar som tillverkas efter de nya EU-direktiven är så rena att något förbud mot dessa troligtvis inte kan införas. Ett totalt körförbud för äldre fordon i vissa stadszoner ligger i så fall närmare i tiden. Att bilar i evig miljöfokus sedan begynnelsen står klart. Vad gengasen förde med sig under  krigsåren har väl fallit i glömska. Men procentuellt sett är det förmodligen de farligaste utsläppen” som gjorts av några bilar. Den omättade kolmonoxiden ändade mångas liv.

Bilar i evig miljöfokus. Det har skrivits många artiklar och inlägg om bilar i olika faser . De flesta med negativ klang eftersom fordon i allmänhet och då kanske skrotbilar i synnerhet anklagas som stora miljöbovar
Bilar i evig miljöfokus. Det har skrivits många artiklar och inlägg om bilar i olika faser . De flesta med negativ klang eftersom fordon i allmänhet och då kanske skrotbilar i synnerhet anklagas som stora miljöbovar

Trots olägenheter med biltrafik har inget politiskt parti någon gång vågat antyda några allmänna körförbud.  Bilar i evig miljöfokus. Den minnesgode kan blott tänka på det ramaskri som utbröt vid tillfällig bensinransonering och körförbud som infördes under zueskrisen. Så mycket måste hända innan definitiva beslut fattas. Miljöproblematiken fortsätter efter det bilarna blivit uttjänta. Skrotbilarna betraktas i många artiklar och inlägg som nutidens största miljöplåga. Problemen har blivit mer konkreta. Det är lätt att se skrotbilar dumpade lite till höger och vänster. Speciellt är övergivna bilar i naturen en skymf för alla naturälskare.

LÄS MER: Hur gör man när man skrotar bilen

Det är lätt att hetsa upp stämningen med dessa synbara exempel. Och det är lätt att anklaga olika instanser för otillräckliga insatser med avhysningar av dessa skräckexemplar. Men det är inte så enkelt. Varje skrotbil är en ägodel, som tillhör någon helt annan än markägaren där bilen dumpatsAtt tillägna sig annans ägodel vid en eventuell avhysning kan få svåra juridiska följder. Så där står vi. Häpna över verkligheten och kan inget annat än att kasta anklagelser på någon i samma båt.  Att politiskt lösa detta problem med uttjänta bilar kan synas vara betydligt enklare än motsvarande fordons i trafik. För detta krävs – precis som vid andra problemlösningar – handling istället för ord. Bilar i evig miljöfokus