Auktoriserad bilskrot Ale

Auktoriserad bilskrot Ale

Auktoriserad bilskrot Ale, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar, byggnader där bilar saneras, förvaring av miljöfarliga ämnen, mm. granskas. Man skall uppvisa hur man hanterar skrotning av bilar på ett gokänt sätt ur hälso- och miljösynpunkt. Polismyndigheten och kommunen där den auktoriserade skroten kommer att vara belägen kommer att få tillfälle att yttra sig.

Auktorisationen från Länsstyrelsen varar i högst 5 år och skall förnyas med ansökan efter det. Auktorisationen kan återkallas av Länsstyrelsen om auktoriserad bilskrot Ale, väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter som finns i bilskrotningsforordningen (2007:186). Skrotområdet skall vara avgränsatt  och lätt för beröda tillsmyndigheter att kontrollera. Bilarna skall placeras när dom mottages på en plats med tät ytbeläggning. Annordningar som oljeskiljare, slamavskiljare skall finnas på platsen. vätskor t ex. bensin, diesel, oljor, mm. som är brandfarliga bör lagras avskilt från den normala verksamheten. Lämpliga behållare för att lgra batterier, filter, kondensatorer, mm. Uttjänta bilar innehåller farliga ämnen som kan läcka ut i våran miljö och nå kretsloppet. Därför är det viktigt att företag som  hanterar bilarna före skrotprocessen är behöriga med transport tillstånd från Länsstyrelsen.

LÄS MER: Bilskrotarna i Göteborg med transport tillstånd
Auktoriserad bilskrot Ale, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar,
Auktoriserad bilskrot Ale, den som avser att ta hand och skrota bil kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar.
LÄS MER: Bra bilskrot Hisingen i Göteborg