Auktoriserad bilskrot Agnesberg

Auktoriserad bilskrot Agnesberg

Auktoriserad bilskrot Agnesberg, den som avser att ta hand och demontera bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar, byggnader där bilar saneras, förvaring av miljöfarliga ämnen, mm. granskas. Man skall uppvisa hur man hanterar skrotning av bilar på ett godkänt sätt ur hälso- och miljösynpunkt. Polismyndigheten och kommunen där den auktoriserade skroten kommer att vara belägen kommer att få tillfälle att yttra sig.

LÄS MER: Bra godkänd bilskrot i Göteborg

Auktorisationen från Länsstyrelsen varar i högst 5 år och skall förnyas med ansökan efter det. Auktorisationen kan återkallas av Länsstyrelsen om auktoriserad bilskrot Agnesberg väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter som finns i bilskrotningsforordningen (2007:186). Skrot området skall vara avgränsat  och lätt för berörda tillsynsmyndigheter att kontrollera. Bilarna skall placeras när dom mottages på en plats med tät ytbeläggning. Anordningar som oljeskiljare, slamavskiljare skall finnas på platsen. vätskor t ex. bensin, diesel, oljor, mm. som är brandfarliga bör lagras avskilt från den normala verksamheten. Lämpliga behållare för att lgra batterier, filter, kondensatorer, mm.

LÄS MER: Bra bilskrot i Uddevalla som hämtar skrotbilar gratis
Auktoriserad bilskrot Agnesberg, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar,
Auktoriserad bilskrot Agnesberg när man skrotar bilen i Göteborg, den som avser att ta hand om uttjänta bilar kan efter ansökan hos Länsstyrelsen få auktorisation. Innan tillstånd kan ges skall upplag för skrotbilar.
LÄS MER: Billigt sätt att skrota bil med körförbud
LÄS OCKSÅ: Avregistrering och skrotning hos Transportstyrelsen