Atracco AB

Atracco AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Hedemora

Atracco är ett snabbt växande företag och ledande i Norden inom miljövänlig bildemontering och försäljning av bildelar över internet. Verksamheten består av återvinning och försäljning av begagnade bildelar samt material som metall, gummi, glas m.m.

Kontaktuppgifter: Atracco AB, Kranväg. 7, 776 33 Hedemora, Tel 0225-595 540

Information om skrotning av bilar i Dalarna

Skrota bilen hos Atracco AB

När det är dags att skrota bilen i Hedemora bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Atracco AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Hedemora för avregistrering.

Lämna skrotbilen till Atracco AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Mer information om skrotbilar hos Hedemoras kommun