AAA Bildemontering Skutskär

AAA Bildemontering Skutskär är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

VAD KOSTAR DET ATT SKROTA MITT FORDON?

Vanligtvis tar dom inte ut en kostnad för att skrota din bil. Detta gäller även om dom hämtar din skrotbil med sina egna bärgare under förutsättning att skrotbilen är komplett.

Om du själv lämnar skrotbilen köper dom den av dig för 500kr om inga reservdelar fattas! 

Kontaktuppgifter: AAA Bildemontering, Skutskär Myrhagsgat. 10, 814 40 Skutskär, Tel 026- 791 00

Skrota bilen hos AAA Bildemontering

När det är dags att skrota bilen i Gävle bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till AAA Bildemontering  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Gävle och avregistreras.

Lämna skrotbilen till AAA Bildemontering innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Gävle och avregistreras.

Mer information om skrotning av bil i Uppsala

Fler Bilskrotar i GUppsala län