Bilskrot Mölndal

Bilskrot Mölndal. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Mölndal. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Mölndal

Mölndals Bildemontering AB, Kryptongat. 12, 432 12 Mölndal, 031-870 110

Anlita alltid godkänd bilskrot i Mölndal

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Mölndal. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Mölndal som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Mölndal

Fler bilskrotar i Västra Götalands Län

Information om skrotbilar hos Mölndals kommun

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot: Naturvårdsverket

Mer om Mölndal

Mölndal är centralort i Mölndals kommun, och en del av tätorten Göteborg.

I Mölndal ligger travbanan ÅbytravetMölndals sjukhus och 1700-talsanläggningen Gunnebo slott och Trädgårdar. På ett berg ligger Fässbergs kyrka. Mölndal har många fotbollsplaner bland annat Frejaplan, Åbys fotbollsplaner och Krokslättsvallen.
Källa Wikipedia.