Bilskrot Angered

Bilskrot Angered. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Angered. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Angered

Nya Angered Bildelar AB, Storås Industrig. 17, 424 69 Angered, 031-330 1120

Anlita alltid godkänd bilskrot i Angered

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Angered. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Angered som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Angered

Fler bilskrotar i Västra Götalands Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot: Naturvårdsverket

Mer om Angered

Angered är ett stadsdelsnämndsområde och en stadsdel i nordöstra delen av Göteborgs kommun. Stadsdelen bildar tätorten Nordöstra Göteborg och har en areal på 2 065 hektar.[1] Angered tillhörde fram till 2015 tätorten Göteborg, men bröts därefter ut och bildade en egen tätort, då SCB gjorde en ny tolkning av tätortsdefinitionen.

Stadsdelsnämnden Angered gränsar i väst till Göta älv, i norr till Ale kommun, i öst till Lerums kommun och i söder till stadsdelarna Bergsjön och Kortedala i Göteborgs kommun.
Källa Wikipedia.

Mer information på Angereds stadsdelsförvaltning