Märkesdemo

Märkesdemo

Vid köp av begagnade bildelar är MärkesDemo ett perfekt alternativ. Det företaget verkar vara ett av de bättre i branschen, beroende på garanti, kvalitet, uppläggning och service. Företaget är nog det enda som säljer kvalitetssäkrade begagnade reservdelar. Motsvarande resevdelsförsäljare brukar förklara att delar tas från krockade bilar. Och även om miltalet anges kan kvaliteten variera. I hemsidan beskrives fyra mycket väl definierade nivåer av mätt kvalitet. Även de gällande garantierna är noga specifierade i tre nivåer, Den högsta kan i stort sett jämföras med en ny reservdel. Att miljön nämns är positivt för kunden. Det kan vid sidan nämnas att bilproducenterna återanvänder eller återvinner 95 % av bilen idag.  Vilket stimulerar oss kunder!

Vid köp av beganade bildelar är MärkesDemo ett perfekt alternativ. Det företaget verkar vara ett av de bättre i branschen, beroende på garanti, kvalitet, uppläggning och service.
Vid köp av beganade bildelar är MärkesDemo ett perfekt alternativ. Det företaget verkar vara ett av de bättre i branschen, beroende på garanti, kvalitet, uppläggning och service. Deras konkurrenter är lagabasen och bildelsbasen

När man beställer en reservdel är det viktigt hitta rätt artikelnummer. Två alternativ att leta rätt detalj finns. Båda är relativt enkla att använda. Antingen startar man sökningen med registreringsnumret eller går man in via märket som Volvo, Ford, Wolksvagen och Saab finns med. När delen är funnen kan man se vilka företag som har den på lager. Begärda priser står där tillsammans med telefonnummer. Och det är en klar fördel att kunna ringa och få bekräftat, att delen kommer att passa till min bil.

Märkesdemo, lämnar i stort sett samma garanti på MärkesDemo-certifierade delar som när du köper en ny. MärkesDemo ansvarar för att samtliga återanvända delar 
lever upp till garanterad kvalitet och funktion.
Dmonterar ner delarna, funktionstestar, rengör och kvalitetssäkrar vilket borgar för lite problem med reservdelen när den är monterad i bilen. Att jämföra när man själv brukade skruva ner delarna på skroten utan att veta skicket på delen.

Volvo-tillverkning

Volvo-tillverkning

Att lämna Volvo-tillverkning i dagens moderna anläggningar, för att minnas 50-talets produktion, är väl detsamma som en resa till medeltiden. Men det är inte så lång tid gången. Många volvoanställda från den tiden finns och har minnet kvar. Det var på den tiden bebyggelsen tog fart och Hisingen behövde massor av bostäder till varvsgiganterna nere i hamnen. Den lilla biltillverkaren krävde dock inte så många. Fabriksområdet var indelat i olika hallar. Där A-hallen var basen för hopsättning av PV444.

LÄS MER: Volvo AB har problem med förhöjda avgasutsläpp

Genom hallen gick det löpande bandet med montörer på båda sidorna. Materialställ flankerade banan och fylldes kontinuerligt med nya komponenter eller reservdelar. Längs banan låg så kallade förmonterings-stationer. På dessa monterades delar till större komponenter som motorer, växellådor, axlar, rutor och dynor. Sadelmakeriet som låg i en annan hall tillförde tillskurna delar för hopsättningen av säten och dynor. Karosserna flöt sin lugna gång under taket.

LÄS MER: Hitta veterandelar på bilskrot som har självplock

De sänktes ned i en öppning från måleriet våningen ovanför för att sänkas på banan vid wedding-point. Och något problem med logistik existerade inte. Alla bilar var svarta. Och alla bilar hade exakt lika motorer och axlar. Banans takt varierade något beroende på efterfrågan. Mellan 8 till 12 bilar lämnade bandet varje timma. Man kan tänka att dåtidens veckoproduktion klaras på några timmar idag. Varg-buren som var betydlig större än en bur, fanns i anslutning till banan. Alla bildelar som bedömdes som defekta av montören skulle lämnas in där. Och dessa , många gånger inte defekta, fick köpas till vrakpriser.

LÄS MER: Alla begagnade bilar från handlare skall varudeklareras
Att lämna Volvo-tillverkning i dagens moderna anläggningar, för att minnas 50-talets produktion, är väl detsamma som en resa till medeltiden
Att lämna Volvo-tillverkning i dagens moderna anläggningar, för att minnas 50-talets produktion, är väl detsamma som en resa till medeltiden

Många montörer köpta gamla skrotbilar, som de sedan ändrades till rena lyxåken. Så i verkligheten var den här buren inget annat än en guld-bur. I G-hallen på andra sidan mellan-gatan monterades duetter. Här var takten betydlig lägre Endast 3-4 bilar i timmen monterades. Många störningar på grund av dålig passning stoppade banan. De grönklädda kontrollanterna fick löpa upp och ner längs banan för att undsätta och tillrättalägga monteringsarbetena. Det fanns också spillkråkor springande längs banorna i sina gråa rockar. Metodare kallade dom sig. Dessa ingenjörer hade bland annat till uppgift att sätta ackord på olika arbeten.

Volvo-tillverkning av modell 940 i Göteborg. Dom flesta Volvo 940 har nått sin slutdestination en auktoriserad bilskrot dår den har återvinnits för att senare utgöra nya produkter för industrin.
Volvo-tillverkning av modell 940 i Göteborg. Dom flesta Volvo 940 har nått sin slutdestination en auktoriserad bilskrot dår den har återvinnits för att senare utgöra nya produkter för industrin.
LÄS MER: Dieselbilar kommer att få förhöjd fordonsskatt

Vid förhandlingar om betalningar var spilltiden, som kunde bedömas vara rimlig, alltid i fokus. Sådana ackordstider var endast aktuella vid arbeten på förstationerna. På banorna med Volvo-tillverkning gällde uppläggning efter MTM-systemet. Detta hade revolutionerat amerikansk biltillverkning. I grund bestod metoden i exakta mätningar av samtidiga rörelser och avstånd för förflyttning av delar. Detta innebar att den mänskliga effektiviteten kunde höjas med minst 50 procent i genomsnitt. Många gånger missbrukades det av företaget. När ett ackord enligt ordinär tidsstudie strandade kunde företagsledningen beordra MTM. Systemet skapade alltid ett sämre arbetsförhållande för montören. Så dessa spillkråkor blev aldrig populära på Volvo. Efter några tiotals år skrotades systemet. 

LÄS MER: Göta älv en del av Göteborgs historia

Justeringsavdelningen, som förfogade över en egen hall, var stor leverantör till varg-buren vid Volvo-tillverkning . Vid frågan varför var standardsvaret. Idag har vi bara fått skrotbilar, vad gör man på banorna egentligen.

LÄS MER: Kostnader för uttjänta bilar som återvinns

Laga

Laga

Att köpa begagnade bildelar från Laga tycks vara ett bra alternativ. Före jämförelse med andra alternativ är det speciellt garantin som tilltalar. Ett företag som är anslutat till Green Parts Garanti ger en känsla av god kvalitet. Naturligtvis har priset betydelse. Motsvarande del kan kanske köpas billigare utan garanti. Men då är risken stor att det istället bli en dyr affär. Bilskrotar i Göteborg och på övriga ställen i landet köper in krockade bilar för demontering av reservdelar. Dessa företag är samlade centralt vid försäljning. Med enbart en förfrågan får kunden veta om delen finns någonstans i Sverige. Laga har ett mycket stort antal sådana skrotar knutna till sig.

LÄS MER: Ökade krav på återvinning/återanvändning när man skrotar bilen
Att köpa begagnade bildelar från Laga tycks vara ett bra alternativ. Före jämförelse med andra alternativ är det speciellt garantin som tilltalar.
Att köpa begagnade reservdelar från Laga tycks vara ett bra alternativ. Före jämförelse med andra alternativ är det speciellt garantin som tilltalar.

En stor fördel är att få bekräftat att det är rätt del som beställes. Det är tydligt att det inte alltid fungerar med reg.numret. Men det finns fler fördelar. Öppna laga.se där underlag finns och konstatera själv. Så rådet till en köpare av en begagnade bildelar blir. Köp alltid av en seriös säljare som ger garanti och undvik oseriösa skrothandlare. Det lönar sig i längden.

LÄS MER: Bilproducenternas roll vid skrotning av bilar
Innan man bestämmer sig för att skrota bilen bör men undersöka om det går att laga bilen billigt. köper man billiga beg. bildelar från bildelsbasen eller laga kan det löna sig rejält.
Innan man bestämmer sig för att skrota bilen bör men undersöka om det går att laga bilen billigt. köper man billiga beg. bildelar från bildelsbasen  kan det löna sig rejält.
LÄS MER: Hur man går tillväga när man skrotar en bil

Göteborg namn ursprung

Göteborg namn ursprung

Göteborg namn ursprung. Då Göteborg skapades pågick krig med Norge och Danmark. Detta föranledde att befästningar försenades eller förstördes av anfallarna. Först efter 20 år färdigställdes bastionen vid Otterhällan samt skansen på Risåsberget, där Skansen Kronan senare skulle uppföras. Därefter kom en befästningslinje från nuvarande Kungshöjd till Nya Porten. Stadsvallen förstärktes med sten, samtidigt grävdes en bred och djup vallgrav som extra skydd. Tre bastioner byggdes mot söder och fyra åt öster. Mellan dessa uppfördes kraftiga murar och krutförråd. Mot sjösidan placerades sänkverk för att hindra fartyg att komma nära murarna. Infarten från sjösidan reglerades genom Stora och Lilla Bommen. I slutet av 1600-talet var hela fästningsverket klart. Göteborg var nu en betydlig säkrare stad att bo i. Under början av 1800-talet beslöts om undanröjande av fästningsverken för att senare ge plats åt nybebyggelse.

Göteborg namn ursprung. Då Göteborg skapades pågick krig med Norge och Danmark. Detta föranledde att befästningar försenades eller förstördes av anfallarna.
Göteborg namn ursprung. Då Göteborg skapades pågick krig med Norge och Danmark. Detta föranledde att befästningar försenades eller förstördes av anfallarna.

Namnet Göteborg härstammar från när staden grundades i början av 1600-talet. Alternativa stavningar förekom då, bland annat Giötheborg, Göteborgh och Gothenburg och så Gamble Gotenborg. Själva namnet kommer av att Göteborg var en befäst stad vid mynningen till Göta älv.

Under byggandet av befästningen pågick även uppbyggnad av stadskärnan. Det bevarade Kronhuset var först på plats. Det största behovet var lagring av kanoner, krut och kulor. Staden växte fort och okontrollerat. Avfall, smuts och lössläppta djur orsakade en mycket negativ miljöpåverkan, en stinkande stad. Svåra bränder drabbade staden ofta under de första seklen. Och detta har medfört att mycket få av byggnaderna från den här tiden finns bevarade idag.

LÄS MER: Kongahälla och Kungälvs historia

Under början av 1700-talet godkände regeringen en flotta med 50 fartyg för kaperier. Armadan leddes av ”Lasse i Gatan”. Regeringen kunde också bevilja civila fartygs kaperi. Anledningen lär ha varit att hålla farvattnen fria från fiender och andra kapare, förutom att det stärkte statskassan. Men först på slutet av seklet leddes vatten in till staden genom vattenledningar från Kallebäck. Detta medförde att staden kunde hållas ren från ”gödsel , avfall och odör”. Luften blev bättre att andas. Vattenposter etablerades på olika platser. Ostindiska Huset byggs och är nästan färdigt då danskarna belägrar staden 1788. De intar Uddevalla och Vänersborg men lämnar Göteborg orörd efter engelsk medling.

Göteborg namn ursprung. Ostindiska Huset byggs och är nästan färdigt då danskarna belägrar staden 1788. De intar Uddevalla och Vänersborg men lämnar Göteborg orörd efter engelsk medling.
Göteborg namn ursprung. Ostindiska Huset byggs och är nästan färdigt då danskarna belägrar staden 1788. De intar Uddevalla och Vänersborg men lämnar Göteborg orörd efter engelsk medling.

Under 1800-talet sköt bebyggelsen fart. Befästningen började rivas 1807 för att ge plats åt byggnader som Fiskekyrkan, Sociala Huset, Domkyrkan, Stora Saluhallen och Centralstationen. Men seklets alla koleraepidemier , som avlöste varandra, är dock seklets dystra historiska minne. Det fanns tider då staden verkade öde. De normalt livliga gatorna var folktomma.

1900-talet har varit behäftat med upp- och nedgångar för Göteborgs. Hisingen, som industricentrum, har upplevt en blomstrande varvstid, som förbyttes i drastiska nedläggningar. Glasbruk, porslinsfabrik och rederinäringar har följt deras spår. Det är väl SKF, Volvos skapare, som hållit hoppet om industrialism uppe. Göteborg namn ursprung.

Skrotbilar

Skrotbilar

Idag räknar räknar man med cirka 1,2 miljoner avställda fordon/skrotbilar. Vissa av dessa är säsongsbetonade och införes i trafik kontinuerligt varje år. Ungefär 550 000 har varit avställda mer än tre år. Dessa bedömes vara skrotbilar , som inte kommer till bruk i framtiden. Stocken av skrotbilar ökar varje år. Hälften av avställda bilar kommer statistiskt att förbli så i över tre år och bedömes vara skrotbilar. Men det finns andra orsaker till det höga antalet av avställda bilar, som inte klassas som skrotbilar. Resterande cirka 700 000 personbilar, många med målvakter, rymmer många oegentligheter. En stor del går som illegal export. Detta redovisade Uppdrag Granskning för många år sedan. Och den organiserade brottsligheten inom denna bransch har ökat lavinartat sedan dess.

LÄS MER: Regler för vinter och sommardäck

10 000-tals avställda personbilar trafikerar dagligen våra vägar. Och samma symptom drabbar lastbilar och bärgningsbilar. Det bedömes vara absolut riskfritt att framföra dessa fordon juridiskt sett. Lagen säger att ansvaret vilar på ägaren eller föraren förutsatt att han/hon kände till hindret före användningen av fordonet. Och att riskera bli stoppad av en mer eller mindre obefintlig trafikpolis försämrar inte heller oddset. Största orsaken till sådana förehavande är naturligtvis beroende på olika kostnader. De flesta av dess fordon har fastnat hos bilbesiktningen. De har fått för dyra anmärkningar för att repareras. Dessa skrotbilar utgör en mycket stor del i en potentiell skrotbilsstock.

Idag räknar räknar man med cirka 1,2 miljoner avställda fordon/skrotbilar. Vissa av dessa är säsongsbetonade och införes i trafik kontinuerligt varje år.
Idag räknar räknar man med cirka 1,2 miljoner avställda fordon/skrotbilar. Vissa av dessa är säsongsbetonade och införes i trafik kontinuerligt varje år. Risken för miljöpåverkarn är stor om man inte skrotar bilarna i tid.
LÄS MER: Tiden då självplock fanns på bilskroten 

Att dessa brottsliga verksamheter, med skrotbilarna, pågår kan även påvisas statistiskt. En analys av Transportstyrelse underlag för de senaste åren visar ett förbluffande resultat. Bilarna tycks ha gått upp i rök. Samtidigt rapporteras lägre antal bilar, som lämnats in för skrotning till bilskrotningsföretagOm rättsväsendet kan bringa ordning och ta kontrollen kommer behovet av bilskrotning att öka explosionsartat. Tills jämvikt råder mellan normal avställning och avregistrering genom skrotning blir det en stor belastning för skrotningsföretagen. Antalet skrotbilar kommer att öka med beräknad 75 %. Och motsvarande krav på nyanställning blir cirka 6 000 personer. Dessa astronomiskt höga siffror borde inte vara okända för riksdagen då ett politiskt beslut måste tas. Floran av förbrytelse växer kontinuerligt och har idag även tagit fäste i handeln med begagnade personbilar.

LÄS MER: Skrotar med beg bildelar göteborg
Bilbärgning Gbg AB hämtar gratis om man ska skrota bilen i Göteborg. Bilägaren behöver ha registreringsbeviset och en nyckel till bilen.
Bilbärgning Gbg AB hämtar gratis om man ska skrota bilen i Göteborg. Bilägaren behöver ha registreringsbeviset och en nyckel till bilen.

Skrota bilen ersättning

Skrota bilen ersättning

Många vill skrota bilen med ersättning. Det är inget onaturligt att vilja ha betalt för något, som åsitter ett värde, även om det bara är avfall. Och det borde uppmuntras. Att se ett värde i avfall är få förunnat. Men det är något vi alla snart måste medverka till. Vår miljö försämras kontinuerligt genom tillverkares utsläpp av växthusgaser. Att förstå och tillgodose återvinning av avfall för förbättrad miljö måste premieras. Ett sätt är att ägaren, av en skrotbil, värnar om att bilen återvinnes till industrin. Som exempel kan nämnas att 75 % av energin sparas vid återanvändning av avfall från bilstålet. Idag återvinnes 95 % av bilens vikt. Genom inlämning av skrotbilen till en auktoriserad bilskrot skall bilägare veta att han bidrar till klimatförbättring och kostnadsbesparing. Genom denna utveckling står det klart att finns intäkter i skrotet. Och det är idag mycket mer än bara för ett tio-tals år tillbaka.

Att dumpa skrotbilar i naturen är en brottslig handling. Istället för illegala bilkyrkogårdar som bilden visar. Är det bättre att skrota bilen med ersättning. Dom flesta mäniskor tror att man måste betala för att bli av med skrotbilen. Lämnar man bilen själv kan man tjäna pengar på på bilen, förutsatt att bilen är komplett.

Att dumpa skrotbilar i naturen är en brottslig handling. Istället för illegala bilkyrkogårdar som bilden visar. Är det bättre att skrota bilen med ersättning. Dom flesta tror att man måste betala för att bli av med skrotbilen. Lämnar man bilen själv kan man tjäna pengar på bilen, förutsatt att bilen är komplett.

Så möjligheten att skrota bilen med ersättning har ökat markant. Men än är det inte självklart att  ersättning utgår vid skrotningen. Genom hård styrning från staten har utvecklingen av återvinningsprocessen gått stadigt framåt. I en förordning av producentansvar för bilar (SFS 2007:185) ger man direktiv om att ägaren av en skrotbil inte skall betala något för skrotningen av sin bil. Och förhoppningsvis kommer det något att hända med riksdagens godkännande av motion 2017/18:246. I den motiveras införande av en skrotningspremie för gamla bilar. Men det hör till framtiden.

LÄS MER: Hur mycket får man när man skrotar bilen

Avfallet från skrotbilarna ger intäkter genom återvinning. Det är konsumenter som bidrar till de positiva effekterna. Genom lägre tillverkningskostnader erhålles bättre miljö. Utsläppen av växthusgaser minskar i takt med lägre kostnad. Generellt kommer en dag då jordens klimat är avhängigt konsumenternas beteende. Återvinningsgraden är idag stor inom bilskrotning. Därför kan man skrota bilen med ersättning hos de flesta seriösa bilskrotar, när man lämnar bilen själv. Observera att det fortfarande finns företag som kräver betalt vid inlämning. Dessa företag är inte auktoriserade och behöver inte åtlyda statens förordning av gratis inlämning.

Skrota bilen ersättning, Det är viktigt att skrotbilen når en auktoriserad bilskrot som kan återvinna begagnade delar på bilen. Det gynnar även personer med äldre bilar som får en möjlighet at komma till skroten och plocka av bildelarna själv. Kostnaderna blir betydligt billigare på en skrot som har självplock.
Skrota bilen ersättning, Det är viktigt att skrotbilen når en auktoriserad bilskrot som kan återvinna begagnade delar på bilen. Det gynnar även personer med äldre bilar som får en möjlighet at komma till skroten och plocka av bildelarna själv. Kostnaderna blir betydligt billigare på en skrot som har självplock.
LÄS MER: Bästa tipsen när man skrotar en bil

Att betala är helt fel. Istället skall ägaren undersöka möjligheten till ersättning. I Google är det lätt att urskilja de seriösa skrotarna genom deras fasta ersättningar. Men det krävs att ägaren till skrotbilen kan köra den till skroten. Om bilen är avställd eller behäftad med körförbud måste bärbning och transport utföras. Även här är det av vikt att ägaren är observant vid beställning. Han har enligt miljöbalken ansvar för fordonet tills det är skrotat och avregistrerat. En auktoriserad bärgare har tillstånd av Länsstyrelsen att handha miljöfarligt avfall, som en skrotbil klassas. En sådan bärgare tar juridiskt ansvar för transport till skrot med avregistrering. En sådan seriös bärgare är också lätt att urskilja bland annonserna i Google.

Så en observant ägare kan garanterat skrota bilen med ersättning.

LÄS MER: Gratis hämtning & skrotning i vissa områden

 

Bohus fästning överlevde attackerna

Bohus fästning överlevde attackerna

Bohus fästning överlevde attackerna, Norges sydligaste gräns, började byggas i början av 1300-talet. Det strategiska läget på klippan Bagaholmen, med uppsikt över Göta älvs förgrening till Nordre älv, orsakade massor av belägringar. Norge, Sverige och Danmark var för sig eller i union belägrade borgen och skövlade omgivningen mer än fjorton gånger. Borgen förstärkte till början Ragnhildsholmens slotts försvar på Hisingen, men blev snart områdets försvarscentrum. Första anfallet utfördes av den tyska flottan år 1368. Resultatet blev att Kungahälla samt Marstrand brändes.

LÄS MER: Förbi kungälv och bohus fästning rinner Göta älv

På grund av den hårda tullbelastningen, som Sverige fick utstå vid passagen på älven förbi fästningen, beslöts flyttning av staden Lödöse. År 1473 påbörjades flytten nedströms och namnet ändrades till Nya Lödöse. Detta var upprinnelsen till Göteborgs skapelse.

Bohus fästning överlevde attackerna, Norges sydligaste gräns, började byggas i början av 1300-talet. Det strategiska läget på klippan Bagaholmen, med uppsikt över Göta älvs förgrening till Nordre älv
Bohus fästning överlevde attackerna, Norges sydligaste gräns, började byggas i början av 1300-talet. Det strategiska läget på klippan Bagaholmen, med uppsikt över Göta älvs förgrening till Nordre älv

Under 1500-talet påbörjades de talrika anfallen och belägringarna av Bohus fästning. Ingen lyckades inta borgen trots att det fick utstå kolossala skador. Under nordiska sjuårskriget, mellan 1563 och 1570 belägrades fästningen sex gånger. Vid det sista var svenskarna nära att lyckas. De hade 1566 brutit sig in i kärntornet och närmade sig kapitulation. Då lyckades de norska försvararna spränga tornet (Bohusiska smällen) med många svenskars död som följd. Totalt föll 2500 svenska krigare i slaget. Men fästningen kunde inte intas. Dock hade stora skador uppstått. Borgen byggdes om till ett praktfullt slott. År 1612 anföll svenskarna igen och brände ner Kungahälla vid Ragnhildsholmen. Staden byggdes då upp på fästningsholmen och fick namnet Ny-Kungälv.

LÄS MER: Ta del av Mölndals historia

År 1643 blev fästningen åter medelpunkten för de tre ländernas krigsföring. Sverige startade krig med Danmark och Norge gick in med den så kallade Hannibalsfejden. Från Bohus anföll norrmännen Nya-Lödöse. Den 13 maj 1645 fick den svenska armen till slut ge vika och dra sig tillbaka. De tidvisa intensiva anfallen och motattackerna slutade med freden i Roskilde år 1658. Svenskarna fick då överta Bohus fästning. Men år 1675 förklarade Danmark krig med Sverige. Norge anslöt sig genom att anfalla det nyss överlämnade Bohuslän. Uddevalla och Vänersborg intogs medan danskarna gick mot Bohus fästning. I självförsvar brändes stora delar av Kungälv, som då hade vuxit upp på nuvarande plats. Västra – och Östra gatan  ödelades för att förhindra ge dansk-norska anfallarna några fördelar. Belägringen avbröts dock utan några stormningar.

Under 1500-talet påbörjades de talrika anfallen och belägringarna av Bohus fästning. Ingen lyckades inta borgen trots att det fick utstå kolossala skador.
Under 1500-talet påbörjades de talrika anfallen och belägringarna av Bohus fästning. Ingen lyckades inta borgen trots att det fick utstå kolossala skador.

År 1678 belägrades Bohus fästning för sista gången. Under ett enormt bombardemang förvandlades en stor del avfästningen till en grushög. I sista stund räddades borgen av undsättande svenska trupper. Fästningen kunde byggas upp igen men utan prakt och ståt. Och eftersom borgen inte längre var ett gränsfäste förlorade det sin betydelse. Kanoner och försvarsmaterial flyttades därför till Sundsborg eller nuvarande Svinesund. Medan övrig makt lämnades till Göteborg. Fram till år 1838 lät man borgen förfalla. Men år 1934 påbörjades ett omfattande renoveringsarbete. Senare har dumpade skrotbilar hittats på den undanskymda platsen vid klippans fot. Så det eviga moderna problemet går igen.

LÄS MER: Klenoder hos bilskrot i Göteborg

Kostnad kontra kvalitet

Kostnad kontra kvalitet

Miljöfaktorn får inte negligeras när kostnad kontra kvalitet överväges. Kvalitetsstyrning är från början ett begrepp som leder till ett definierat måttsatt och mätbart mål. Ofta förekommer kvalitetsstyrning i samband med krav om miljöförbättringar. Dessa är definierade med satta max-värden. Vid överträdelser utgår skatter eller böter. Informationer, som enda styrmedel, till framför allt konsumenter har visat sig inte vara tillräckliga.

Kostnad kontra kvalitet. Detta är utmaningen för att lyckas, klarar man bara det ena kommer man med all sanolikhet att misslyckas.
Kostnad kontra kvalitet. Detta är utmaningen för att lyckas, klarar man bara det ena kommer man med all sanolikhet att misslyckas.

Tillverkningsindustrins syn på kvalitet skiljer sig något. Det är kundens förväntningar och behov, i kombination med kostnad, som är utslagsgivande. Därför är en noggrann marknadsanalys viktig innan målen formuleras. Japans formidabla utslagning av de europeiska motorcyklarna är en form av effektivitet. Tillverkarna avfärdade oljeläckagen som små och betydelselösa eftersom alla märken hade samma symtom. Japanarna introducerade likvärdiga cyklar med en liten skillnad. De kunde framföras av åkarna, iklädda söndagskostym, utan att få oljefläckar på byxbenen. Och motorcyklarna stod alltid glänsande rena.

Miljöfaktorn får inte negligeras när kostnad kontra kvalitet överväges. Kvalitetsstyrning är från början ett begrepp som leder till ett definierat måttsatt och mätbart mål.
Miljöfaktorn får inte negligeras när kostnad kontra kvalitet överväges. Kvalitetsstyrning är från början ett begrepp som leder till ett definierat måttsatt och mätbart mål.
LÄS MER: Fyrhjulingarnas framfart på våra vägar

Bilindustrin har varit föregångare vid uppläggning av effektiva interna kvalitetssysem. Volvo och SAAB har bidragit med revolutionerande nyheter genom sådana. SAAB, med hjälp av flygplanskonstruktörer, introducerade framhjulsdrift och senare en turboladdad motor. En Volvo Amazon utsågs till världens säkraste bil på grund av säkerhetsbältet räddar liv. Det visar också att kvalitetskänslan ökar då konsumenten erbjuds lite mer än den förväntat sig. Så kostnad kontra kvalitet kan kantra över till kvalitetens fördel. Kostnad kontra kvalitet brukar inte vara motstridig. Ofta går de hand i hand. En effektiv kvalitetsstyrning sänker kostnaden både i produktionsprocessen och eftermarknaden. De flesta svenska företag har sina kvalitetssäkringsprogram (ISO 9xxx) upplagda efter internationella standardiseringsorganisationen. Produktioner löper utan kassation av icke godkända detaljer. Garantikostnader sänks och andrahandsvärden höjs då produkternas kvalitetsmål kan hållas.

Dieselskandalen som skakade bilindustrin visar tydligt miljöfaktorns betydelse. Volkwagens manipulation av testvärden (efter system NEDC) med mängden avgasutsläpp kommer att kosta företaget 10-tals miljarder kr. Det är obestridligt, miljöfaktorn får inte negligeras när kostnad kontra kvalitet överväges.

LÄS MER: Förhöjd dieselskatt antagligen på grund av dieselskandalen

EU-regler för mopeder

EU-regler för mopeder

Nya EU-regler för mopeder har troligen orsakat att många kört sin moped olagligt i vissa fall. Den tidigare moppen med maxhastighet av 30 km/tim. finns inte längre att köpa. Äldre sådana anses vara klass 2-mopeder. Körkortsregler och förarbevis har delvis förändrats. Idag gäller att endast EU 1 och EU 2-mopeder får säljas i landet .

För båda klasserna gäller krav på AM körkort eller förarbevis. Utbildning för detta körkort kan påbörjas vid 14 år och 9 månaders ålder. Och utbildningstiden måste vara minst 12 tim. hos auktoriserad lärare. Ett undantag finns här. Det behövs inget körkort eller förarbevis att köra en moped av klass-2 för en person som fyllt 15 år före 1 oktober 2009.  En 30 km/tim. moped utan typintyg får bara köras på ett inhägnat område. Trafikförsäkring får tecknas för dessa mopeder. Det måste dock understrykas att försäkringen inte gäller om olycka skett på otillåtet ställe.

LÄS MER: Fyrhjulingarnas framfart på våra vägar
Nya EU-regler för mopeder har troligen orsakat att många kört sin moped olagligt i vissa fall. Den tidigare moppen med maxhastighet av 30 km/tim. finns inte längre att köpa.
Nya EU-regler för mopeder har troligen orsakat att många kört sin moped olagligt i vissa fall. Den tidigare moppen med maxhastighet av 30 km/tim. finns inte längre att köpa.

Idag är endast klass 1- och klass 2-mopeder tillåtna i handeln, så inga nya så kallade 30 km/tim. mopeder är tillåtna att införas i trafik. Båda klasserna klasserna vara trafikförsäkrade vid körning på allmän väg och föraren måste vara fyllda15 år. (Körkortskravet förstärker detta) Hjälmtvång gäller för båda typerna. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren för mopeden tills den blivit skrotat hos en auktoriserad bilskrot. Det betyder att samma miljöförordning som för skrotbilar gäller. All kostnad för miljöförstöring som orsakas av mopeden eller skrotbilen före inlämning och avregistrering drabbar ägaren.

LÄS MER: Limousine en historisk lyxbil

Övriga regler för en klass 1-moped är att den får framföras med 45 km/tim. Den måste vara registrerad och ha nummer skylt bak. Den får inte köras på cykelbanor. Vid ägarbyte skall detta göras till Trafikstyrelsen. Avregistrering skall göras i samband med skrotningen, som kan utföras på samma ställe som skrota bilen i Göteborg.

En klass 2- moped får endast framföras i 25 km/tim. Den behöver inte vara registrerad men måste trafikförsäkras. De äldre 30 km – mopederna med typintyg tillhör den här kategorin. Dessa mopeder skall köras på cykelbanor samt på vägrenar.

LÄS MER: Hur påverkar koldioxiden klimatet på vår jord

Det åligger tillverkarens att följa nya EU-regler för mopeder och dom har  ansvar att konstruera mopeder efter gällande begränsningar av hastigheter. Som tidigare kan de trimmas för mycket höga hastigheter. Svenska försäljare får inte sälja en trimmad moped. Men det är inte förbjudet att äga en liknande. Den kan ju användas i tävlingar på inhägnade och lagliga ställen. Detta medför att många gör sina inköp på internet och kringgår därmed försäljningsförbudet. Värst av allt är dock tillverkarnas flykt från lagstiftningen. Det är landets lagar som skall styra konstruktionen och inte vise versa. Detta förringar inga hastighetsöverträdelser. Svåra olyckor händer och är helt beroende på mycket höga hastigheter. Tyvärr visar förfarandet hur enkelt det är att komma över livsfarliga ”leksaker” som inte följer EU-regler för mopeder.

LÄS MER: Hur påverkar den förhöjda fordonsskatten dieselbilar

Fyrhjulingarna framfart

Fyrhjulingarna framfart

Fyrhjulingarna framfart på våra vägar ökar kraftigt. Detta gäller även utbudet på marknaden. Framför allt är det kinesiska produkter som dominerar på grund av mycket låga priser. Benämningen fyrhjuling är ett samlingsbegrepp av många olika fordonstyper. Alla har olika användningsområden och är därför behäftade med olika lagkrav.

LÄS MER: Vägledning inför besiktning av bilen

Fordonen varierar allt från yrkesmässig användning inom jordbruks- och anläggningsverksamheter till ett enkelt transportmedel i moped 2-klass. Vid registrering fastlägges användningsområdet och fordonsslaget med specifika lagkrav,som kommer att framgå i registreringsbeviset. Det är av största vikt att köparen analyserar användningsområdet före köp och inregistrering av fordonet.

Fyrhjulingarna framfart på våra vägar ökar kraftigt. Detta gäller även utbudet på marknaden. Framför allt är det kinesiska produkter som dominerar på grund av mycket låga priser.
Fyrhjulingarna framfart på våra vägar ökar kraftigt. Detta gäller även utbudet på marknaden. Framför allt är det kinesiska produkter som dominerar på grund av mycket låga priser.
LÄS MER: Hur påverkar den förhöjda fordonsskatten dieselbilen

Vissa typer av fyrhjulingar har gemensamma lagar och förordningar. Alla typer skall vara registrerade med undan tag för fordon vid körning i inhägnat område. Obs. att egen mark inte gäller i sådant sammanhang. Trafikförsäkring är obligatorisk, men krävs inte om fordonet skall användas på inhägnad mark. Något slag av förarbevis eller körkort krävs, och skyddshjälm skall alltid användas. Lägsta för ålder för förare är15 år. Fyrhjulingar får inte köras på barmark i terrängen utan dispens. Varierande lagkrav för hastighet, motoreffekt, tjänstevikt, skyltning, besiktning och tillåtna körområden förenklar inte valet.

 

Terränghjulingar får inte köras på allmänna vägar eller gator, för köras på enskild väg med 20 km/tim. och ha max. 450 kg tjänstevilt, får skjutsa passagerare på enskild väg.

Fyrhjulig motorcykel får inte överstiga 15 kW motorstyrka, måste kontrollbesiktas samt ha reg.-skylt bak. Fordonet får köras med B-körkort eller A A1 utfärdat före 19 jan. 2013.

Traktor A (förväxla inte med A-traktor=EPA-traktor) får köras på allmänna vägar, vara konstruerad för max. 40 km/tim. skall ha reg.-skylt fram samt LGF-skylt bak. Får köras med körkortsbehörighet eller traktorkort.

Fyrhjulingarna framfart. A-Epa traktorn är populära fordon på våra vägar.
Fyrhjulingarna framfart. A-Epa traktorn är populära fordon på våra vägar.
LÄS MER: Vad gäller för sommar och vinterdäck

Traktor B får köras på allmänna vägar, få köras i max 50 km/tim. skall ha reg. skylt fram och KM skylt bak (max hastighet), samt har krav på kontrollbesiktning. Får köras med lägst B-körkort.

Fyrhjulig moped klass 1 får köras på allmänna vägar, skall vara konstruerad till max 45 km/tim. och ha max 50 cm3 slagvolym och max 4 kW motorstyrka. Får köras med lägst körkortsbehörighet AM eller traktorkort som är utfärdat före 1 oktober 2009. LGF skylt skall finnas bak.

Fyrhjulig moped klass 2 får köras på allmänna vägar, skall vara konstruerad för max 25 km/tim. och ha max 50 cm3 slagvolym samt max 1 kW motorstyrka. Får köras med traktorkort, förarbevis för moped klass 2 eller av förare som fyllt 15 år före 1 oktober 2009.

Fyrhjuligt motorredskap klass 1 får köras på allmänna vägar med max 50 km/tim. och skall kontrollbesiktas, reg. skylt fram samt KM skylt (som anger maxhastigheten) bak.

Fyrhjuligt motorredskap klass 2 får köras på allmän väg, skall vara konstruerad för max 30 km/tim. samt ha LGF skylt bak. Får köras med körkort eller traktorkort.

Fyrhjulingarna framfart. får köras max 6 km/tim.
Fyrhjulingarna framfart. får köras max 6 km/tim.

Lekfordon för barn upp till 14 år får inte ha förbränningsmotor och får inte köras över 6 km/tim. Observera att många barnfyrhjulingar marknadsförs olagligt. Beakta att egen mark inte juridiskt klassas som inhägnat område. Därför åligger det föräldrars ansvar vid eventuella olyckor.

LÄS MER: Säkerhetsbälte till bilar en svensk uppfinning

Med tanke på den komplicerade blandningen av olika varianter med olika lagkrav så är uppmaningen, att noga analysera behovet före köp, verkligen befogat. Fordonets inregistrering kan inte ändras på grund av att olika konstruktionskrav finns låsta i registreringsbeviset. En avregistrering hos Transportstyrelsen kräver ett skrotningsintyg från en auktoriserad fordonsskrot. Körning med ”fel fordon” kan ge upphov till mycket höga böter. Men framför allt bör stor uppmärksamhet göras vid köp av ett lekfordon. Man kan köpa en billig kinesisk sådan under 4 000 kr. Annonsen visar att max. hastighet är 50 km/tim. Otaliga svåra olyckor har hänt och kommer att hända så länge det är så enkelt att komma över farliga produkter. Men det åvilar alltid ägarens ansvar att fyrhjulingen användes lagenligt. Enligt miljöbalken ansvarar även ägaren för fordonet tills det är inlämnat för skrotning. Och det går att lämna in ett fordon gratis hos en auktoriserad bilskrot. Fyrhjulingarna framfart.

LÄS MER: Hur mycket får man när man skrotar bilen