Månadsarkiv: november 2018

Mölndals historia

Mölndals historia

Mölndals historia. Mölndals municipalsamhälle bildats 1911 och fick stadsrättigheter 1922. Det är med andra ord en ung stad med rötter från 1400-talet. Centrum för utvecklingen har cirkulerat runt Mölndalsån med sin fors. Denna fors har en fallhöjd på 48 meter och längd av 800 meter. Med dessa mått är forsen större än trollhättefallen. Under slutet av 1600-talet hade ett 40-tal mjölkvarnar, klädesstampar och oljebruk etablerat sig runt forsen. Senare tillkom spinnerier, sockerbruk och sågverk. Forsen upptogs till hela sin längd av olika industrier. Det verkliga genombrottet kom i samband med Göteborgs grundläggning. Då donerades 17 kvarnar till Mölndalsforsen, som utvecklades i takt med Göteborgs utbyggnad. Under slutet av 1800-talet koncentrerades industrin till pappersindustri, textilindustri och oljeslageri.

Mölndals historia. Mölndals municipalsamhälle bildats 1911 och fick stadsrättigheter 1922. Det är med andra ord en ung stad med rötter från 1400-talet. Centrum för utvecklingen har cirkulerat runt Mölndalsån med sin fors.
Mölndals historia. Mölndals municipalsamhälle bildats 1911 och fick stadsrättigheter 1922. Det är med andra ord en ung stad med rötter från 1400-talet. Centrum för utvecklingen har cirkulerat runt Mölndalsån med sin fors.
LÄS MER: Västlänken i Göteborg

Mölndals historia. De talrika kvarnarna gav upphov till benämningen kvarnbyn. Och där fortsatte malning av säd till 1930-talet.

Pappersindustrin började sin långa era 1653. Genom familj Wallenberg skapades det världsbekanta företaget Papyrus, som dock fick läggas ned år 2006.

LÄS MER: Många mölndalsbor har jobbat på SKF

Textilindustrin, som också startades upp under 1600-talet, bestod av stampar. Dessa stampade grovt ulltyg till tunnare uniformstyger. De flesta av dessa industrier slogs ut under textilkrisen på 1970-talet.

Oljeslagerierna började verksamheterna i början av 1800-talet.Genom stampning utvann man linolja ur linfrön. Produktionen upphörde under 1960-talet. Men vattenkraften utnyttjades in till 1980-talet av en kraftstation som låg vid forsen.

LÄS MER: Uddevalla en historisk stad på västkusten

Mölndals historia och industriutveckling, inom kvarnbyn, har betytt mycket för Göteborgs ekonomiska utveckling. En stor del av industrierna ägdes av invånare i Göteborg. En intresserad person kan besöka Mölndals Stadsmuseum som är belägen i kvarnbyn.

Man kan även besöka Gunnebo slott och trädgårdar, som är en av landets främsta 1700-talsanläggningar. Och Mölndal bjuder även travintresserade personer välkomna till Åby-banan.

Staden är ung och numera en förort till Göteborg. Men historiskt är den något annat.

LÄS MER: För att skrota bil hos bilskrot i Mölndal

 

Förhöjd fordonsskatt

Förhöjd fordonsskatt

Förhöjd fordonsskatt. Från och med 1 juli 2018 gäller nya fordonsskatter för bilar som registreras i Sverige eller EU. Samtidigt ändras nuvarande subventioner genom det så kallade ”bonus/malus” – systemet. Typexempel är de i fem åren skattebefriade dieselbilarna. De får från istället betala betydande årlig fordonsskatt, som totalt blir upp till 16 000 kronor i stället för 0. Förändringar och beräkningar är baserade på storleken av koldioxidutsläppen. Alla beräkningar grundas på gram utsläpp som görs per kilometers körning. De nya värdena i bonussystemet är max 60 000 kr. Bilar upp till 60 g/km inkluderas i systemet. En eldriven bil med noll g utsläpp erhåller max subvention (60 000 kr). Övriga bilar med utsläpp under 60 g/km subventioneras med 10 000 till 60 000 kr. Beloppet beräknas linjärt på utsläppet.

Bilar med utsläpp mellan 60 och 95 gram koldioxid per kilometer blir det ingen förhöjd fordonsskatt. Ingen bonus erhålles och ingen skatteförändring sker de första tre åren.

LÄS MER: Upprinnelsen till dieselskandalen är miljöorganisation EPD

Med förhöjd fordonsskatt för övriga blir kraftiga på bilar som registreras efter 1 juli 2018. Och det gäller för bilar med koldioxidutsläpp av 95 – 140 g/km. I denna grupp är skatten lika med 82 kr gram utsläppt koldioxid. Vid utsläpp av 140 g/km eller mer ökar denna skatt till 107 kr grammet. Utöver koldioxidskatten utgår ett grundbelopp av 360 kr på samtliga bilar. En kraftig uppräkning av koldioxidutsläppen göres på dessa fordon. Det ”normala” vikten (gram) skall multipliceras med 13,52 för att räkna fram koldioxidskatten. Dessutom skall det läggas till 250 kr till grundbeloppet på 360 kr. Alla nya regler gäller i tre år. 

Förhöjd fordonsskatt. Från och med 1 juli 2018 gäller nya fordonsskatter för bilar som registreras i Sverige eller EU.
Förhöjd fordonsskatt. Från och med 1 juli 2018 gäller nya fordonsskatter för bilar som registreras i Sverige eller EU.
LÄS MER: Köpare av begagnade bilar klagar mest

Många ser detta som ett hysteriskt politiskt beslut med förhöjd fordonsskatt. Skandalen med dieselbilarnas mycket för höga kväveoxidutsläpp och giftiga sotpartiklar kräver sin tribut. Men att gå från subventionering till en jättebeskattning har orsakat många funderingar. De politiska besluten, framför allt av tekniska spörsmål, ifrågasättes med all rätt. Det är möjligt att dieselbilar borde förbjudas på grund av de giftiga avgaserna. Och de nya skattekraven på koldioxidutsläppen har också reducerat de nyregistrerade dieselbilarna till nästan hälften. Men att lösa ett problem genom att tillsätta ett annat har aldrig resulterat i ett  långsiktigt varande resultat. Och detta är troligtvis ett typexempel.

LÄS MER: Varudeklaration av begagnade bilar

Nästa fråga är hur koldioxidutsläppen skall beräknas. Nuvarande bas (NEDC) för klassning är baserad på fyra olika testcykler i stadsmiljö och en landsvägskörning. Volkswagens ”lyckade” fusk med denna metod har dock väckt misstankar om att andra  finns men inte upptäckts. Därför skall denna testmetod underkännas. Koldioxidutsläppen skall i framtiden bedömas efter betydlig strängare regler som finns i WLTP-värden. Det betyder att skatten kommer att höjas ytterligare. Den nya regeln skall införas 1 januari 2020. Och det får till följd att skatten chockhöjes för andra gången. Förhöjd fordonsskatt borde betyda dödsstöten för nyregistrering av dieselbilar. Och många blir tvungna att skrota bilen till någon bilskrot i Göteborg eller dess närhet. Berget av skrotbilar kommer stadigt att ökas. 

LÄS MER: Säkerhetsbälten på svenska bilar kom obligatoriskt på 50 talet

Riksdagens dilemma

Riksdagens dilemma

Riksdagens dilemma. Årets riksdagsval blev en jämn och dramatisk tillställning. Det röd-gröna blocket behöll majoriteten. De som som inte räknar vänsterpartiet till det här blocket har aldrig följt den politiska utvecklingen. Och socialdemokraterna blev det största partiet. Det här resultatet har vi sett förut. Sverigedemokraterna växer helt enligt prognosen. Men det här partiet kan bara rådfrågas då sittande regering skall fällas. Därefter är det dags att inta åhörarplats eller utsiktsplats och le åt bedrövelsen. För nu börjar ett kulla-bytta – beteende av sällan skådat slag.

För första och enda gång togs stöd av SD när regeringen skulle fällas. Och då tycktes målet nått för alliansens ambitioner. I varje fall genomtänkta sådana. Det finns medlemmar i en del partier som inte kan räkna. Vänsterblocket är störst . S är det största partiet och SD borde sitta kvar i soffan. Men så blir det inte om man skärskådar nuvarande planer. Försöker den avsatta regeringen att återta makten är SD tillräckligt goda samarbetspartner för att skjuta sådan ide i sank. Vad är då målsättningen med det tillsynes ologiska försöket att bilda regering mot övermakten? Finns det överhuvud taket en sund tanke hos några av allianspartierna. Man borde lyfta på hatten för övermakten. Om inte annat så för sina ideologiska uppfattningar. Så fungerar det inte. Självklart vill alla partier vara med i regeringen. Där finns ju makten. Riksdagens dilemma

LÄS MER: Oväntat konstellation i politiken i Göteborg

Når man inte dit är en vågmästarroll det bästa att sikta efter. Det kunde MP haft om de var välkomna att regera med bland andra M. Men båda har bestämt tackat nej. Hela svenska folket har hört detta otaliga gånger. Så är det C och L som säger nej till alla förslag av ideologiska skäl. Dessa partier tycks glömma sakfrågor i ett ologiskt tänkande. Eller finns det djupare tankar?

Riksdagens dilemma. Årets riksdagsval blev en jämn och dramatisk tillställning. Det röd-gröna blocket behöll majoriteten.
Riksdagens dilemma. Årets riksdagsval blev en jämn och dramatisk tillställning. Det röd-gröna blocket behöll majoriteten.

C vill sondera regering med MP, som definitivt sagt nej till M i ledning. Tanken ligger nära till hands, det finns en möjlighet att föreslå en kvinnlig statsminister. Ett sådant förslag skulle nog endast få stöd av L i riksdagen. Eftersom inte detta går, finns det möjlighet att ändå få ministerposter för C och L i en S-ledd regering. Och det är väl den naturliga vägen för partierna. Men sakfrågorna måste någon gång fram. Det är alla väljares huvudmål. Och en vilseledd väljare glömmer sällan.

LÄS MER: Svenska myndigheter kapitulerar 

Det jämna olyckliga resultatet kan skapa mycket oreda och problem för svenskt vidkommande. Detta visar dagens situation, som mest liknar en oförståndig och naiv huggsexa. Och mest logiskt vore att erkänna sitt misstag. Att ogenomtänkt avsätta en, av ideologiska orsaker, varande majoritets-regering skapar ingen tilltro. Prestigen får inte överstiga den logiska tankeförmågan. Riksdagens dilemma.

LÄS MER: Förbjud illegala export av miljöfarliga produkter till Afrika

Politik i Göteborg

Politik i Göteborg

Politik i Göteborg. Vad är det som händer i egentligen? Den frågan kan man nog ställa både på riks-och kommunnivåer. Och för en person som inte är politiskt intresserad eller engagerad är ju vissa situationer bisarra. Vad anser en politiker politik vara för någonting? Är det stävan efter makt eller rädslan att tappa makt? Finns det för mycket ideologi, prestige,egoism och naivitet med i bilden? Eller är det bara en karriärstege? Bli behandlingen av en sakfråga beroende av alla dessa frågor? Vi tittar in i Göteborgs kommun. Först splittrades moderaterna och demokraterna föddes.

LÄS MER: SKF ett ledande storföretag i Göteborg

Västlänken är en sak. Men behandlingen av trängselskatten finns kvar i minnet. Så det fick många att välja sida i kommunalvalet. Och småpartierna MP, V och Fi gick ihop för att få bättre slagstyrka. S backade och tänkte slåss till sista blodsdroppen för att få behålla makten. De borgerliga borde kunna ta makten på ett enkelt demokratiskt sätt. Men D har gått till val på en enda sakfråga med ultimatum. Stoppa Västlänken annars samarbetar vi inte och inte med någon. Det ligger nog mer än prestige i den här frågan. Men varför var det så tyst om det svikna omvalet? Politik i Göteborg.

LÄS MER: Olika myndigheter kapitulerar i Göteborg

Så skall då ett lämpligt kommunstyre bildas. Helt demokratiskt, och av partier med samma åsikter i sakfrågorna, som rör kommuninnevånarna. Västlänken skall inte stoppas. Punkt och slut och D placeras på åhörarbänken. Skadskjutna alliansen kan inte ensamma nå tronen. Och det kan inte S heller. Trots strid och höga toner kan inte målet nås. Det var länge sedan en ensam stark person lyckades med det. Genom ett kraftfullt slag i bordet, om så behövdes, kastade alla sig upp i givakt oberoende på partitillhörighet.

Politik i Göteborg. Vad är det som händer i politiken egentligen.? Den frågan kan man nog ställa både på riks-och kommunnivåer. Och för en person som inte är politiskt intresserad eller engagerad är ju vissa situationer bisarra.
Politik i Göteborg. Vad är det som händer i politiken egentligen.? Den frågan kan man nog ställa både på riks-och kommunnivåer. Och för en person som inte är politiskt intresserad eller engagerad är ju vissa situationer bisarra.

I sådant här skede kan det mest otroliga händelser inträffa. Inget parti har majoritet att bilda styre. Men man måste beakta att sakfrågor skall behandlas. De borde lösas efter partiernas enskilda uppfattningar . För det är väl så, att de partier som bildar så kallade block, även har ungefär samma uppfattning om hur ett problem skall lösas. Men den opolitiske betraktaren kan ha fått det hela om bakfoten. Glöm sakfrågan och handla efter andra intrikata faktorer.

LÄS MER: Göteborg den forna Fotbollsstaden

I Göteborg skall kommunstyrelse väljas. I den skall folkvalda representanter sitta. Om tydlig majoritet finns då fungerar demokratin. Om inte, då kan man ju fundera vad som pågår i kulisserna. Då är det dags att köpa majoritet. Alliansen, som borde vara motpol till vänsterpartiet, har tydligen några ess i fickan. Framför näsa på en ilsk socialdemokrat rycker man åt sig stora bitar av blocket och bildar majoritet. Är det ideologi som råder? (M, L, C och KD) med understöd av (V, MP och Fi) lycka till. Politik i Göteborg. Det här får ni som röstat i Göteborg. Men ve den tillkommande parentesen om den starke mannen funnits kvar.

LÄS MER: Hisingen en av Göteborgs trevliga platser

Dumpade skrotbilar

Dumpade skrotbilar

Dumpade skrotbilar. Antalet pendelparkeringar har ökat snabbt i landet. De sprider ut sig runt tätbefolkade orter och städer. Det finns också knutpunkter mellan glesbygd och tåg- eller bussansluta stationer där dessa platser finns. Ur miljösynpunkt är dessa parkeringsplatser naturligtvis mycket viktiga. Många bilister kan alternativt välja att ställa bilen och åka kommunalt när en laglig och gratis p-plats erbjudes. Och genom sänkt resekostnad till jobbet har detta alternativ fått stor genomslagskraft.  P-platserna som anlägges av Trafikverket underhålles senare av utsedd entreprenör. Marken ägs normalt av kommunen som även bär ansvaret för ordningen på platsen. Kommunens trafikavdelning och miljöavdelning delar på arbetsuppgifter som måste göras i samband med olika överträdelser.

LÄS MER: Bästa tipsen hur man skrotar en bil

På grund av många inblandade parter kan det dröja länge innan något beslut har fattats. Detta uppfattas mycket negativt av allmänheten, som tolkar ett sådant förfarande som ovilja från kommunalkontoret. Och många oegentligheter inträffar  kontinuerligt på dessa platser. P.-platserna, som är fria från kostnad, har i regel dålig bevakning. Kommuner anlitar många gånger vaktbolag för tillsynen. Men den är idag normalt sett inte tillräcklig. Platserna har blivit perfekta ställen att dumpa bilar. Här är det perfekt att dumpa sin skrotbil när när man snabbt vill bli av med den. Även en stulen bil hamnar lätt här eftersom platsen ofta är lite avsides. Och ägare till en nyss avställd bil tar tar chansen att dumpade skrotbilar en plats för en tid. En normal p.-plats börjar likna en uppställning för skrotbilar. Pendlare, som får svårt att hitta dagplats, larmar oftast kommunen och klagar över situationen.

Dumpade skrotbilar. Antalet pendelparkeringar har ökat snabbt i landet. De sprider ut sig runt tätbefolkade orter och städer.
Dumpade skrotbilar. Antalet pendelparkeringar har ökat snabbt i landet. De sprider ut sig runt tätbefolkade orter och städer.

Men det tar lång tid att utreda vissa förhållande före beslut om en avhysning. Att flytta annans egendom betraktas juridiskt som stöld.  Först måste ägaren identifieras och kontaktas. I många fall misslyckas detta av olika anledningar. P.-platserna är dock väl bevakade nattetid av ovälkomna besökare. Det dröjer inte länge förrän plundringen är igång. Det finns alltid några begärliga delar som kan plockas bort. Kompletta hjul tillhör favoritdelarna. Så tillsammans med dumpade bilar förvandlas andra till skrotbilar med inget eller litet värde. Enligt miljöbalken skall skrotbilar snarast transporteras till en bilskrot för att skrotas och saneras. I detta tillstånd är det naturligt att en miljöansvarig kan fatta beslut om avhysning av en otvivelaktig skrotbil.

LÄS MER: Regler däck, mönsterdjup, vinter & sommardäck

Det är dock märkligt, att det i de flesta fallen måste ett miljöbrott skett innan en avhysning kan ske. Det obefintliga värdet på en dumpad skrotbil eller avställd dito borde räcka till ett snabbt skrotningsbeslut från miljöansvarig. En illegal bilägare, som finner sin skrotbil borttransporterad, tar självklart chansen att stöldanmäla. Detta är kanske orsaken till att det dröjer så länge med en sanering av dumpade skrotbilar på platsen.

LÄS MER: Kontroller man bör göra innan besiktning av bilen

Saab bilar historia

Saab bilar historia

Saab bilar historia. Svenska Aeroplan AB, SAAB, grundades 1937 i Trollhättan. Produktionen av militära flygplan startades upp samma år. Huvudkontoret flyttades till Linköping 1939. Och några år senare utsågs en grupp konstruktörer att skapa en personbil. Detta var startskottet till SAAB 92. De skickliga flygplanskonstruktörerna var en garant för ypperlig kvalitet. Samtidigt utfördes designen sportigt och aerodynamiskt. De första exemplaren rullade ut från fabriken i Trollhättan 1947.

Men Volvo fanns redan på marknaden. 1927 lämnade de första Volvobilarna fabriken. SKF som ägde Volvo fick emellertid skjuta till stora belopp under många år. 1944 lanserades PV 444 som gick i produktion 1947. Volvo var vid den tiden börsnoterad med stabil ekonomi. En storslagen introduktion, med massor av inbjudna gäster, gav möjlighet till kontrakt om leverans av den första PV. Försäljningsframgångarna blev enorma och väntetiden på leverans steg tidvis till halvår. Och detta fortsatte långt in på 1950-talet. Saab bilar historia.

LÄS MER: Varudeklaration av begagnade bilar

Så egentligen hamnade SAAB i underläge före introduktionen på marknaden. Helt oförskyllt hamnade man där också när kvaliteten diskuterades . Istället för att vänta halvårs tid på en Volvo fick många ”nöja” sig med en SAAB, som kunde leverera bilen direkt. Med framhjulsdrift var konstruktionen 50 år före sin tid. Istället för att uppskatta detta lades vikt på problem vid frihjul. På grund av valet tvåtaktsmotor var konstruktörerna tvungna att välja sådant alternativ. Ingen hade erfarenhet av sådan körning, varför egna misstag beskylldes på bilen. Och de mycket skickliga konstruktörerna hade troligtvis inte genomfört sin marknadsanalys tillräckligt. Visserligen skrotades bilar med tvåtaktsmotorer ganska omgående ur SAABs produktion. Men trots många konstruktiva fullträffar lyckades man aldrig hinna ifatt Volvos försprång. Som första personbil introducerades turbon år 1978. Den medförde ett revolutionerande ekonomiskt uppsving i några år. Saab bilar historia.

Saab bilar historia. Svenska Aeroplan AB, SAAB, grundades 1937 i Trollhättan. Produktionen av militära flygplan startades upp samma år.
Saab bilar historia. Svenska Aeroplan AB, SAAB, grundades 1937 i Trollhättan. Produktionen av militära flygplan startades upp samma år.

Den ena ekonomiska krisen efter den andra bidrog till Investors försäljning av halva personbilsdivisionen till General Motors (GM) år 1990. År 2000 övergick ägandet helt till GM. Den ekonomiska kräftgången fortsatte tills företaget sattes i konkurs år 2009. GM visade då på de senaste årens förlust som översteg 25 miljarder kr. Den nya ägaren Spykers Cars fortsatte med ett otal ekonomiska kriser, som slutade med en ny konkurs den 19 december 2011. Året därpå dyker NEVS upp och köper konkursboet. Och en ny era förväntas av företaget. Bränslemotorer skall skrotas och ersättas med dito eldrivna. Men den 28 augusti 2014 är det NEVS tur att begära företagsrekonstruktion som beviljades.

LÄS MER: Bilkyrkogård ett skrotupplag av gamla bilar

21 juni 2016 skrotas varumärket SAAB för att helt ersättas av NEVS. Och frågan är oundviklig. Har en toppbil varit tvungen att stryka flagg på grund av inkompetenta ekonomer och marknadsförare? Saab bilar historia.

Koldioxiden påverkan på klimatet

Koldioxiden påverkan på klimatet

Koldioxiden påverkan på klimatet är välkänt. Växthuseffekten med den ökade temperaturen tas kanske inte riktigt på allvar. Men att det är ett globalt problem är nog de flesta överens om. Och att det har riktats skarp kritik mot USA för att landet behandlat problemet lättvindigt. Avtal har brutits och många ifrågasättande har gjorts av ledande politiker. Men är vi bättre i det här landet. Är det sämre om man frankt och öppet nobbar lösningar under högljudda protester än att låta problemen flyta runt, utan förslag till lösningar. Inget leder vidare och den svenska modellen är definitivt inte konstruktiv. Det finns definierade problemområden som bidrar med koldioxidutsläppen. Konsumenter, transportsektorn inklusive privatbilister samt industrier belastar och anklagas på olika sätt. Konsumenter uppmanas i första hand att spara på energikrävande åtgärder. Och de får hjälp av staten, som iför nya skatter.

LÄS MER: Fusk vid certifieringen av sina dieselbilar

Att öka resekostnader på flyg är ett sätt. Att chockhöja bilskatten ett annat, även om det i början bara är tre år. Men subventioner kan också bidra om dessa är korrekt genomarbetade. Subventionering av dieselbilar fick ett halsbrytande slut. De subventionerade elcyklarna gödde bara den organiserade brottsligheten. Nu har man enligt politiskt håll funnit lösningen. En eldriven bil släpper inte ut någon koldioxid och skall klassas som den bästa miljöbilen. Så långt har man absolut rätt. Och här är det lägre skatt som uppmuntrar till bättre miljöförfarande. Städer och tätorter blir befriade från utsläppen. Men blir klimatet bättre? Det hänger på industrin. Koldioxiden påverkan på klimatet. Eller är det en förvillande förflyttning av problematiken.

LÄS MER: Ökat återvinningskrav när man skrotar en bil

Transportsektorns problem beror på förbränning av fossila ämnen. Utfasningar av dessa är i många europeiska länder under planering. För tunga fordon gäller tillverkningskrav efter Euro VI och typgodkännande efter WHTC. För lättare fordon gäller tillverkningskrav efter Euro 6 och typgodkännande NEDC. På grund av fusk ändras kravet på typgodkännande till WLTP 1 januari 2020. Utsläppet av koldioxid är starkt kontrollerat i den här sektorn.

Koldioxiden påverkan på klimatet är välkänt. Växthuseffekten med den ökade temperaturen tas kanske inte riktigt på allvar. Men att det är ett globalt problem är nog de flesta överens om.
Koldioxiden påverkan på klimatet är välkänt. Växthuseffekten med den ökade temperaturen tas kanske inte riktigt på allvar. Men att det är ett globalt problem är nog de flesta överens om.

Industrisektorn kommer att bli den stora syndabocken. Kan målet med generering av fossilfri energi hållas. Annars flyttas utsläppsproblemen med koldioxid ogenerat och hämningslöst hit. Alla vet att problemet måste lösas med minskat utsläpp. Inte genom förflyttning som kortsiktigt kan ge politiska poäng. Idag talas om de tre värsta industrierna. Det är här man tekniskt ska sätta in sina resurser. Men samtidigt godkänns ett raffinaderi, med landets blivande största koldioxidutsläpp, trots att man talar om ett förbud mot fossila bränslen för personbilar inom några decennier.

LÄS MER: Bilar i ständig miljöfokus

Och vad gäller elbilens renhet är det kanske inte riktigt sant. Elbilen som miljöfördärvare kan i värsta fall besannas. Enligt mer eller mindre undangömd information kan utläsas, att tillverkningen av de stora bilbatterierna genererar lika stora koldioxidutsläpp, som vad bilens släpper ut under sin livslängd. Men nu är det inte städer och tätorter som drabbas. Koldioxiden påverkan på klimatet. Man skapar aldrig ett föregångsland genom vackra tal och dåliga beslut.

LÄS MER: Negativa miljöpåverkan när man skrotar bilen i Göteborg

Hur mycket får man när man skrotar bilen

Hur mycket får man när man skrotar bilen

Hur mycket får man när man skrotar bilen? Det är en fråga som många ställer. För ett antal år sedan betalade staten ett visst belopp i skrotningspremie. Då kunde man före skrotningen veta exakt man kunde få i ersättning. Riksdagen har visserligen släppt en motion med förslag till skrotningspremier för gamla bilar, motion 2017/18:246, men valt att satsa på subventionerade elcyklar. Någon miljard satsades men man hade inte räknat med den organiserade brottsligheten. Så att vänta på någon ny subventionerad ersättning är lönlöst trots motionen. Det är bättre att undersöka möjligheten för ersättning när man skrotar bilen på andra vägar. Det mest naturliga är att lämna in bilen till en auktoriserad bilskrot i Göteborg till exempel.

LÄS MER: Vägledning hur man skrotar en bil

Ett sådant företag är organiserat av Bilproducenterna och tar emot bilen gratis. Ett förbehåll är att den är komplett. Bilskroten sanerar och pressar bilen före leverans till ett fragmenteringsföretag. På detta sätt återvinnes idag 95 % av skrotbilens vikt. Ur miljösynpunkt borde alla så kallade uttjänta bilar gå denna väg. Men för ägaren är det naturligt att försöka få så hög ersättning som möjligt för sin gamla bil. Om den är avställd kan den varken köras eller bogseras på allmän väg. Så den måste bärgas till skroten. I vissa fall kan ägaren få ersättning av bärgaren. Han kan dock räkna med max 500 kr. vid sådant tillfälle.

LÄS MER: Anskaffa begagnade bildelar i Göteborg

Sedan finns det bilskrotare som inte skickar bilarna vidare till fragmentering. De ställer upp bilarna för att sälja dessa som begagnade bildelar. Hur mycket får man när man skrotar bilen. Vissa frekventa bilmärken är mer begärliga. Så ersättningen hos en sådan ligger mellan 800 och 1200 kr. Det här alternativet bidrar dock inte till någon miljöförbättring. Och det fordrar att bilen kan köras av ägaren till en den speciella skrotfirman. Beroende på avstånd kanske det tillkommer en kostnad som tar bort förtjänsten i detta alternativ.

Hur mycket får man när man skrotar bilen? Det är en fråga som många ställer. För ett antal år sedan betalade staten ett visst belopp i skrotningspremie.
Hur mycket får man när man skrotar bilen? Det är en fråga som många ställer. För ett antal år sedan betalade staten ett visst belopp i skrotningspremie, då visste man ersättningen på bilen. Idag får man ringa runt till dom olika skrotarna och höra hur mycket dom betalar.
LÄS MER: Köper trasiga bilar för reparation

Slutligen finns den illegala marknaden. Många skrotbilar kommer på villovägar utan att ägaren har någon kunskap av händelsen. Innan han möjligtvis upptäcker den i trafiken. Skrotbilarna, byter olagligt ägare, och levereras till ”företag” för vidare avyttring. Detta är en svart marknad som uppmärksammats. Genom att införa lagkrav på varudeklaration på samtliga begagnade bilar skulle detta hjälpa till att lösa problemen. Men kravet gäller för näringsidkare och sådana finns inte i de här kretsarna.

LÄS MER: Ordna och laga bilen själv

De skrotbilar som inte går vidare på svensk marknad försvinner som illegal export. För länder som inte har samma hårda miljökrav är dessa skrotbilar begärliga. Men det finns också förtäckta uppköpare av dessa skrotbilar. Vissa märken är speciellt attraktiva för den illegala utförseln. En ägare som verkligen undersöker hur mycket man får när man skrotar bilen, sadlar kanske om. Här skall dock ägaren veta vad som gäller enligt miljöbalken. Ägaren till en bil ansvarar för bilen hela vägen till skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Att medverka till lagöverträdelser kan betyda, att priset han får inte täcker eventuella böter. Det finns fler faktorer, ”än hur mycket man får när man skrotar bilen”, att tänka på vid detta tillfälle.

LÄS MER: Konsumenter av begagnade bilar klagar mest

SKF i Göteborg

SKF i Göteborg är Volvos skapare

SKF i Göteborg som startades 1907 har historiska rötter från 1700-talet genom Sahlgrenska sockerbrukets anläggning i Gamlestaden. Byggnaderna uppfördes på blålera, som är den mest förekommande segmentet i Göteborg. I mitten av 1800-talet övertogs anläggningen av ett ångdrivet spinneri, som ytterligare ökade belastningen på grunden. Vid sekelskiftet hade fabriken, som då fått namnet Gamlestadens Fabriker, vuxit till Skandinaviens största bomullsfabrik. De tunga maskinerna orsakade stora sättningar i lokalerna. Och dessa i sin tur påverkade maskinernas fixeringar. Av en slump var det dessa fenomen som låg till grund för kullagerfabrikens uppkomst.

LÄS MER: Säkerhetsbältens historia

Genom golvets rörelse kunde inte hejdas på grund av blåleran. Upphängningspunkterna för en axel ändrade utgångsläge med snedbelastning som följd. Maskinerna krävde alltmer tillsyn och reparation. Därför måste en driftsingenjör,som skulle leda detta arbete, anställas. Härmed rekryterades Sven Wingquist år 1899 till SKF i Göteborg. De ständiga skurna kullagren med halvårslånga leveranstider från leverantören tvingade den nyanställde driftsingenjören till ritbordet. Ett kullager, som skulle klara snedbelastning utan att skära, var utmaningen. Och 1907 var det första självreglerande kullagret monterat.

SKF i Göteborg som startades 1907 har historiska rötter från 1700-talet genom Sahlgrenska sockerbrukets anläggning i Gamlestaden.
SKF i Göteborg som startades 1907 har historiska rötter från 1700-talet genom Sahlgrenska sockerbrukets anläggning i Gamlestaden.

Samma år bildades SKF i Göteborg med Wingquist som verkställande direktör. Och företaget ökade lavinartat. På fem år ökade företagets aktiekapital 60 gånger. Kanske är detta ett världsrekord. Den dåvarande försäljningschefen Assar Gabrielsson hade tillbringat stor del av sin lediga tid tillsammans med Gustav Larsson. Dessa hade en gemensam önskan. Nämligen att konstruera och tillverka en bil. Så många timmar bakom ritbrädet gav resultat hos SKF. Wingquist såg möjligheten att prova olika kullager på de rullande objekten. Så år 1926 skapades dotterbolaget AB Volvo. (jag rullar på latin). Och året därefter rullade de första bilarna ut från fabriken på Hisingen.

LÄS MER: Avgasfusk på Volvos lastbilar och bussar
SKF i Göteborg är Volvos skapare
SKF i Göteborg är Volvos skapare
LÄS MER: Bilproducenternas betydelse för uttjänta bilar

De första åren var dock mycket ekonomiskt besvärliga för dotterbolaget. Stora belopp måste skjutas till vid flera tillfällen. Som ett mirakel lyckades man övertyga SKF styrelse att inte sälja Volvo år 1929. 1939 introducerades Volvo på aktiemarknaden och SKF släppte sitt inflytande över företaget. Men utvecklingen gick vidare. Det stod klart att kvaliteten och därmed hållbarheten måste ökas väsentligt. För detta krävdes ett nära samarbete med något järnbruk. I Hofors järnbruk fann man en partner villig att samarbeta med utveckling av stål som uppfyllde ställda kvalitetskrav. SKF i Göteborg har vid sidan om utveckling av sfäriska rullningslager utvecklat system för smörjning inom många områden. Man har skapat center för utveckling av tillverkningsprocesser samt  grundat SKF Tekniska Gymnasium.

LÄS MER: Skrotning av tunga fordon

Varudeklaration av alla begagnade bilar

Varudeklaration av alla begagnade bilar

Varudeklaration av alla begagnade bilar. Nu aviseras en ny lag för näringsidkare som säljer begagnade bilar till konsument. Idag gäller ett krav på varudeklaration för bilar som säljes för lägst 30 000 kr. Och bilar under detta pris skall enbart garanti för bilens säkerhet dokumenteras. Se protokoll på Google ”kontroll av bilens säkerhet-Konsumentverket”. Den nya lagen gäller varudeklaration för samtliga begagnade bilar oberoende på priset.

LÄS MER: Försäljning av defekta bilar i Göteborg

En varudeklaration skall genom testprotokoll visa bilens kondition vid försäljningen. Den skall även informera om skatt och garantier. Observera att den inte skall förväxlas med konsumentköplagen för begagnade bilar. I stort kan man säga att köp i befintligt skick blir förtydligat. Men fortfarande kommer många begagnade bilar att säljas av privatkunder där inte varudeklaration av alla begagnade bilar gäller. Oberoende av vem som säljer bilen gäller alltid konsumentköplagen. Ett fel kan reklameras inom 6 mån även om 2 mån är mer vedertaget på begagnade bilar. Om ett fel upptäckes inom den här tiden är det säljaren som skall bevisa att felet har uppstått efter försäljningen. Det kan bero på den nye ägarens försumlighet men måste bevisas. Varudeklarationen kan utgöra en garant för köparen i sådant fall. Då bilen köps av en privat säljare bör en skriftlig garanti om bilen kondition upprättas. Vid köp av en bilhandlare bör man först kontrollera att företaget är branschanslutet. Ett sådant är ”Motorbranschens riksförbund”.

LÄS MER: Köpare av begagnade bilar klagar mest

Den nya lagen är tydligen ett led i ett försök att sanera de oseriösa verksamheterna. Varudeklarationen kommer inte att ha samma verkan mot ett inte branschanslutet företag. Det är lika viktigt som att kontrollera att bilen inte är behäftad med fordonsrelaterade skulder, som den nya ägaren måste överta. Och det är naturligtvis viktigt att den nye ägaren sparar alla dokument som bevis om något skulle hända. Man skall också tänka att det inte finns öppet köp eller ångervecka När avtalet är undertecknat gäller dokumenten. Om köparen trots allt ångrar sig blir han/hon skadeståndsskyldig. 

Varudeklaration av alla begagnade bilar. Nu aviseras en ny lag för näringsidkare som säljer begagnade bilar till konsument. Idag gäller ett krav på varudeklaration för bilar som säljes för lägst 30 000 kr.
Varudeklaration av alla begagnade bilar. Nu aviseras en ny lag för näringsidkare som säljer begagnade bilar till konsument. Idag gäller ett krav på varudeklaration för bilar som säljes för lägst 30 000 kr.

Fortfarande kommer det att att finnas bilar som kommer att säljas i befintligt skick. Ett sätt att försöka undgå lagen om varudeklaration av alla begagnade bilar är att uppmana köparen att själv undersöka bilen. Vid sådant tillfälle bör köparen anlita en auktoriserad verkstad för hjälp. Testprotokollet som fås kan betraktas som en varudeklaration, som kan behövas vid en reklamation. Det är också viktigt att veta att en tvist mellan två privatpersoner inte kommer att behandlas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vid sådant fall måste säljaren stämmas vid domstol. Och detta kommer sannolikt betyda att köparen avstår på grund av eventuella rättegångskostnader.

LÄS MER: Auktoriserade bilskrotar köper skrotbilar från privatpersoner

Tumregler är att konsumentköplagen styr vad som kan betraktas som fel. Bilen skall alltid vara trafiksäker vid köpet. Fel som upptäcks inom 6 månader är fel då bilen köptes om inte säljaren kan bevisa motsatsen. Även om en kortare garantitid finns skriven är det konsument köplagen som gäller juridiskt. Reklamationstiden är egentligen tre år men två månader anses skälig. Ålder och körlängd är faktorer som påverkar reklamationer. Och varudeklarationen finns till för att underlätta för köparen att åberopa lagen. Protokoll för begagnade bilar kan ses på Google ”varudeklaration-Konsumentverket. Varudeklaration av alla begagnade bilar.

LÄS MER: Tipsen hur man fixar små fel på bilen själv