Skrotbilar i Sverige

Skrotbilar i Sverige

Det är ett känt faktum att många skrotbilar i Sverige inte lämnas in för skrotning. Många inlägg göres i debatten om skrotbilarnas miljöproblem. Men få eller inga ger synpunkter på gamla bilar som inte blir skrotade. Till och med riksdagen tar upp problemet i sin motion gällande skrotningspremier för gamla bilar. Citat: ”Antalet bilar som lämnas in till bilskrotar har minskat kraftigt.” Detta skrevs 2017-09-26. Dessa gamla bilar är praktexemplar i kategorin miljöförstörande källor. Före detta ägare har nog känt en viss tillfredsställelse när beslutet om skrotning togs. Den nya bilen som togs i bruk klarade 1/5- del av utsläppen, som är så förödande i miljösynpunkt. Det höga koldioxidvärdet i gamla bilar bedöms ju vara en huvudorsak till växthuseffekten.

Bilbärgning Gbg AB betalar för defekta och krockade skrotbilar som är nyare än 2006. Besök hemsida bilskrotgbg.se för en kostnadsfri värdering. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

LÄS MER: Hur gör man när man skrotar bilen

Många skulle nog känna bitterhet om de visste att deras gamla bilar inte alls skrotats utan befinner sig i trafik igen. För så är fallet. Minskningen av skrotade bilar består inte bara av dumpade bilar och övergivna sådana. Nej – förvandlingen av så kallade skrotbilar i Sverige till körbara sådana har blivit ”lönsam” och utvecklingen går framåt.  Att ”lönsamheten” är stor, beror till stor del av att verksamheten bedrivs på ett tvivelaktigt sätt. De områden, som Skatteverket inte behärskar att kontrollera, bedömer aktörerna sig själva som legala utövare.  Efterfrågan av dessa gamla bilar är stor. Aktörerna söker i första hand körbara bilar. Erbjuder ägarna en viss summa pengar för hämtningar av bilar som skall ”skrotas”. 

Det är ett känt faktum att många skrotbilar i Sverige inte lämnas in för skrotning. Många inlägg göres i debatten om skrotbilarnas miljöproblem.
Det är ett känt faktum att många skrotbilar i Sverige inte lämnas in för skrotning. Många inlägg göres i debatten om skrotbilarnas miljöproblem. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en uttjänt bil.
LÄS MER: Lämna alltid bilen till en auktoriserad bilskrot för skrotning

Dessa aktörer är lätta att avslöja för en alert säljare av en skrotbil. För bärgning och transport av en skrotbil krävs ett speciellt tillstånd av Länsstyrelsen. Inga illegala eller oregistrerade företag kan erhålla sådana. En sovring av aktörer, genom säljarnas observation, minskar självklart risken. Att tänkta skrotbilar i Sverige hamnar i orätta händer. Någon polisövervakning av ett lagkrav med så låg straffsats kan inte förväntas. Skrotningspremien enligt motionen bedömes till någonstans mellan 5- till 10-tusen kronor. Denna konkurrens till den illegala skrotbilsmarknaden betyder fler skrotade bilar. Men om åtgärden skall räcka till sanering av marknaden måste premien troligen sättas högre än de föreslagna. Och denna åtgärd skulle generera stora belopp till statskassan.

LÄS MER: Göteborgsområdets problem med skrotbilar

Att bryta den ökande trenden av illegala aktiviteter med skrotbilar i Sverige ger andra spinoff-effekter. Gamla bilar, som borde skrotas, hålls vid liv av ägarna genom ”billiga” reparationerMånga skulle välja skrotning och nyköp om en attraktiv skrotningspremie finns. Om en tillräcklig hög skrotningspremie infördes skulle med all sannolikhet de illegala verksamheterna självsaneras.  Aktiviteterna skulle övertagas av seriösa säljare, verkstäder, bärgare, skrotare osv.  Och ökade skatteintäkter genererade av en rätt satt skrotningspremie för skrotbilar i Sverige. Troligtvis kommer detta att visa på ett lönsamt resultat.

LÄS MER: Skrota bilen gratis med hämtning i Göteborg