Skrota bilen kostnadsfritt

Skrota bilen kostnadsfritt

Skrota bilen kostnadsfritt. En producent skall utan betalning ta emot bilen och skrota den. Producenter som fört in eller tillverkat bilen i Sverige är skyldiga att ta emot uttjänta bilar. Producenterna kan samverka med andra företag som t ex. Bildemontering, Auktoriserad bilskrot eller bilåtervinning för att uppfylla sina skyldigheter. Företagen skall då ha erforderliga tillstånd från Länsstyrelsen som visar att dom få hantera skrotprocessen med att demontera bilar. Bilägaren skall kunna skrota bilen gratis inom ett avstånd om 50 km från sin hemort. Undantag för kostnadsfri inlämning av bilen är om den inte är komplett. D.v.s saknas väsentliga delar som t ex. motor, växellåda, hjul, katalysator kan mottageren ta en skälig betalning för detta. Saknas enstaka lampa eller liknande skall inlämning av bilen forfarande vara gratis.

LÄS MER: Hämtning och gratis skrotning av bilar i Göteborg
Skrota bilen kostnadsfritt. En producent skall utan betalning ta emot bilen och skrota den. Producenter som fört in eller tillverkat bilen i Sverige är skyldiga att ta emot uttjänta bilar.
Skrota bilen kostnadsfritt. En producent skall utan betalning ta emot bilen och skrota den. Producenter som fört in eller tillverkat bilen i Sverige är skyldiga att ta emot uttjänta bilar.
LÄS MER: Råden du skall följa när du skrotar en bil

Alla bildemonteringar, bilskrotar i Göteborg samarbetar inte med producenterna därför är det inte säkert att man kan lämna en uttjänt bil kostnadsfritt där. För information om producenternas mottagningsställe om hur du skrota bilen kostnadsfritt får man hos kommunen i sin hemvist. Om slutdestinationen av alla uttjänta bilar hamnar hos rätt aktör. Ökar chansen att skrotbilen tas om hand på ett miljö godtagbart sätt och inte exporteras till t ex. Afrika. Länder som inte har likställda miljölagar som vi i Sverige skall inte behöva ta emot farligt avfall i form av skrotbilar.

Bilbärgning hämtar om du vill skrota bilen gratis. Alla bilar bärgas till en auktoriserad bilskrot. Vid hämtning får bilägaren ett mottagningsbevis. Ett kvitto på att bilen skrotas.
Bilbärgning hämtar om du vill skrota bilen gratis. Alla bilar bärgas till en auktoriserad bilskrot. Vid hämtning får bilägaren ett mottagningsbevis. Ett kvitto på att bilen skrotas.
LÄS MER: Skrota en bil i Göteborgsområdet utan hjul

I vissa kommuner finns företag som erbjuder att skrota bilen kostnadsfritt. När man anlitar en sån aktör skall man vara medveten om att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen att transportera farligt avfall.  År 2002 kom en ny avfallslag där skrotbil klassas som farligt avfall. Skrota bilen kostnadsfritt.