Bilskrot Askersund

Bilskrot Askersund

Bilskrot Askersund, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Askersund om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Östansjö Bilskrot AB är en auktoriserad bilskrot med en bilåtervinning med höga krav på kompetent personal och med största möjliga hänsyn tagen till miljö och hälsa enligt deras hemsida. Dom säljer även tillbehör och delar till alla bilmärken och årsmodeller dessutom  erbjuder dom en modern däckverkstad.

Kontaktuppgifter: Östansjö Bilskrot AB

Adress: Östanfallagatan 2

694 72 Östansjö

​Tel: 0582 – 522 52

Skrotfirmor som sysslar bildemontering, bilskrot Askersund och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar som skall skrotas, klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Askersund.

LÄS MER: Skrota utländska bilar i Sverige

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Askersund. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler

LÄS MER: Vilken skrot betalar bäst 
Bilskrot Askersund, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Askersund om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.
Bilskrot Askersund, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Askersund om du vill skrota en bil eller bilskrot med begagnade reservdelar. Har dom självplock kan man skruva ner reservdelarna själv.
LÄS MER: 10 tips när du skall skrota din bil

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrot Askersund och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar, Men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Bilskrotar och bildemonteringar i Mariestad

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en förbrukad bil.