Bilskrot Mariestad

Bilskrot Mariestad

Bilskrot Mariestad, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Mariestad om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Hos Mariestads Bildemontering och Återvinningsteknik AB kan du skrota bilen eller köpa begagnade bildelar. Deras reservdelar kan man köpa på bildelsbasen.

Kontaktuppgifter: Mariestads Bildemontering och Återvinningsteknik AB

Adress: Förrådsgatan 29

54235 Mariestad

​Tel: 0501-19250

Lagkrav för bilskrot i Mariestad

Skrotfirmor som sysslar bildemontering, bilskrot Mariestad och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar som skall skrotas, klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Mariestad.

LÄS MER: Skrota utländska bilar i Sverige

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Mariestad. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler. 

Bilskrot Mariestad, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Mariestad om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.
Bilskrot Mariestad, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Mariestad om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.
LÄS MER: 10 tips när du skall skrota din bil

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrot Mariestad och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar, Men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Bilskrotar och bildemonteringar i Skövde

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

LÄS MER: Fusk när man skrotar bilar

För mer information klicka här bilskrot Mariestad och skrota bilen

LÄS MER: Bilskrot med den bästa ersättningen

One thought on “Bilskrot Mariestad

Kommentarer inaktiverade.