Bilskrot Skövde

Bilskrot Skövde

Bilskrot Skövde, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Skövde om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

När du skrotar bilen på Eklunds bilskrot kan du vara säker på att bilen återvinns på bästa möjliga miljövänliga sätt. Det är nämligen någonting som dom prioriterar och värderar väldigt högt, Säger dom. Hos dom kan man komma och skruva ner delar på deras självplock.

Kontaktuppgifter: Eklunds bilskrot

Adress: Våmb Larsgården

541 33 Skövde

​Tel: 0500 – 41 38 45

…………………………………………………………………………………………….

Bildemontering Skövde, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.
Bildemontering Skövde, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot med försäljning av reservdelar som är begagnade.

Lagkrav för bildemontering  Skövde

Skrotföretag som sysslar bildemontering, bilskrot Skövde och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Motala.

LÄS MER: Skrota utländska bilar i Sverige

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Skövde. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler. 

LÄS MER: 10 tips när du skall skrota din bil

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrot Skövde och bildemonteringar. Förbjud därför export av skrotbilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar, Men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

För mer information hos kommunen klicka här Bilskrot Skövde

För mer information att skrota bilen och hur man gör med en uttjänt bil

LÄS MER: Bilskrotar och bildemonteringar i Motala
LÄS MER: Bästa ersättningen för skrotbilar

One thought on “Bilskrot Skövde

Kommentarer inaktiverade.