Bilskrot Linköping

Bilskrot Linköping

Bilskrot Linköping, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Linköping om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Begagnade bildelar värnar om en renare värld i allt dom gör, begagnade bildelar är miljöcertifierade enligt ISO14001. Dom är medlemmar i bildelsbasen, fbt, laga, lagabasen, sveriges bilskrotares riksförbund, SBR och Svenska Järn. Hit kan du komma och skrota bilen. Här förekommer ingen självplock, man kan inte demontera delarna själv.

Kontaktuppgifter: AB Beg. Bildelar

Adress: Ensbovägen 5

582 54 Linköping

​Tel: 013-10 01 10

…………………………………………………………………………………………….

Begagnade originalreservdelar med garanti för omgående leverans till kundreparation hos Signalen Ab i Linköping. Beställ begagnade originalreservdelar med garanti för snabb leverans.

Kontaktuppgifter: Signalen AB

Adress: Hägerhällsvägen 61

582 72 Linköping

​Tel: 013-397024

Bildemontering Linköping, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.
Bildemontering Linköping, skrotning av bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.

Bilskrot Linköping, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Linköping om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.
Bilskrot Linköping, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Linköping om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Lagkrav för bildemontering  Linköping

Bilskrotnings företag som sysslar bildemontering, bilskrot Linköping och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Linköping.

LÄS MER: Bilskrotens betydelse för vår miljö

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Linköping. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

LÄS MER: 10 tips när du skall skrota din bil

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Linköping, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Bilskrotar och bildemonteringar i Tranås

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

LÄS MER: Vilken bilskrot betalar bäst i Sverige